แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
ทหารอากาศสานต่อปณิธาน รักษาผู้ป่วยให้กับพ่อหลวง
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี โรงพยาบาล
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
facebook: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้"
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 1/10/2559
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 

                   

 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญเข้าร่วมพิธี ฟังสารของ ผบ.ทอ. (28/3/2017)  
     ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้าร่วมพิธี ฟังสารของ ผบ.ทอ. ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์  อ่านต่อ..

 งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก...คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (27/3/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก "คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" ในวันจันทร์ที่ 27 มี.ค.60 (ห้องตรวจศัลยกรรม และ ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์), วันอังคารที่ 28 มี.ค.60 (ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม) และในวันศุกร์ที่ 31 มี.ค.60 (ห้องตรวจสูตินรีกรรม และห้องตรวจพิเศษสูติกรรม) จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ  อ่านต่อ..

 งดให้บริการทางทันตกรรมผู้ป่วยนอกทั่วไป (27/3/2017)  
     เนื่องในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ทันตแพทย์ต้องเข้าร่วมประชุมทันตแพทย์กองทัพอากาศ กทก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จึงของดตรวจผู้ป่วยทั่วไป ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กทก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  อ่านต่อ..

 วันหยุดประจำเดือนเมษายน 2560 (27/3/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก, คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...ตามรายระเอียดดังต่อไปนี้  อ่านต่อ..

 แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการห้องตรวจจักษุกรรม (15/3/2017)  
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการห้องตรวจจักษุกรรม ทราบดังนี้...ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ (ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงห้องตรวจจักษุกรรมเดิม) จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (7/3/2017)
     ขอเชิญบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง" วิทยากร: น.อ.หญิงแสงเดือน มโยทาร, น.ต.อภินันท์ อวัยวานนท์ และทีมงานศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อหนังสือ "พระบารมีคุ้มเกล้า" (2/3/2017)
     มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อหนังสือ "พระบารมีคุ้มเกล้า" หนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์การสร้าง พร้อมด้วยข้อมูล และรูปภาพ 4 สุดยอดเหรียญพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ควรค่าแก่การเก็บรักษาจำหน่ายเล่มละ 2,000 บาท เชิญชมตัวอย่างและซื้อได้ สำนักงานมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ หรือสอบถามได้ที่ 0-2534-7236 รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดจะนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระพระบรมราชูปถัมภ์   อ่านต่อ..

 แจ้งงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในเดือน ก.พ.-เม.ย. 2560 (19/1/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ (28/11/2016)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชวนผู้สนใจมาตรวจร่างกายด้วยแพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ ดังนี้ 1. โปรแกรม Jasmine (สำหรับอายุไม่เกิน 35 ปี) และ 2. โปรแกรม Rose (สำหรับอายุมากกว่า 35 ปี) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0 2534 7624, 2-7624  << ดาวน์โหลด... แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ >>  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ไตเทียม) รุ่นที่ 5 ปี 2560 (22/3/2017)  
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชื่อบัญชี กองการพยาบาล (หลักสูตรไตเทียม) เลขที่ 049-2-95440-9 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ น.ท.หญิง พัชรี สิงห์เจริญ e-mail: Patcharee_sing@yahoo.com โทร. 0-2534-7844   อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (18/10/2016)

  Link : อ่านต่อ
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ทีwww.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร 0 2534 7306-7 หลักฐานที่ต้องแนบกับใบสมัคร  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
 
 ต้อหิน พบเร็วรักษาได้ ตาไม่บอด (24/3/2017)  

  Link : อ่านต่อ
     กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคต้อหิน อาทิ อายุ 40 ปีขึ้นไป มีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปพบจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ตรวจหาความผิดปกติและรักษาตั้งแต่ระยะแรกของโรคเพื่อป้องกันตาบอด  อ่านต่อ..

 10 วิธีห่างไกล #โรคไต (1/3/2017)
     โรคไต เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่บริเวณไต ที่พบมาคือโรคไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบจากโรคเอสแอลอี โรคถุงน้ำที่ไต โรคนิ่ว  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
อย่างหาที่สุดมิได้

 
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 387 ประจำเดือนมีนาคม 2560
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 พิธีทำบุญครบรอบ 68 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (28/3/2017)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 68 ปี แห่งการสถาปนา รพ.ฯ (27 มีนาคม 2492) โดยพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ และพระสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นผู้กระทำพิธี เมื่อ 27 มี.ค.60  .... อ่านต่อ


 งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ประจำปี 2560 ครั้งที่ 40 (24/3/2017)
     มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกในการปาฐกพิเศษ พล.อ.ท.น้อย ปาณิกบุตร เรื่อง "คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ในการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 40 ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยมี พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ. ให้การต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ภายในการประชุมมีการบรรยายทางการแพทย์ในหัวข้อ "Patient Safety : Make it SIMPLE" , การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านอ่านต่อ


 Little Camp 2017 (24/3/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัด "ค่ายปิดเทอม ประจำปี 2560 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ." ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. - 7 เม.ย.2560 ให้แก่บุตรหลานบุคลากร รพ.ฯ ที่มีอายุระหว่าง 7 -12 ปี โดย พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดค่าย เมื่อ 23 มี.ค.60 .... อ่านต่อ


 ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากสำนักอนามัย กองการพยาบาลสาธารณสุข (23/3/2017)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ฯ และประธานคณก.สารสนเทศ และหน.หน่วยเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักอนามัย กองการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 17  จำนวน 36 ราย ศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุประบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS)  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.  .... อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ข่าวการอบรมประจำปี 2560 (28/3/2017)
 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (28/3/2017)
 รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2560 (16/3/2017)
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (10/3/2017)
 ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 2560 (10/3/2017)
 โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ (3/3/2017)
 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และนำเสนอผลงานวิจัย (3/3/2017)
 นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ (3/3/2017)
 แจ้งสิทธิ์พักชำระหนี้กลุ่มลูกค้าทหารที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ (24/2/2017)
 ประชุมวิชาการ Transformation: From Knowledge to Clinical Skills in Pain Medicine (21/2/2017)
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (21/2/2017)
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 (21/2/2017)
 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และอีเลิร์นนิ่ง (16/2/2017)
 UNISERV KKU หลักสูตรอบรมพยาบาลวิชาชีพและบคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน (16/2/2017)
 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม (7/2/2017)
ทั้งหมด..