แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 12/09/2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ดาวน์โหลด เอกสารงานวันคุณภาพ ครั้งที่ 31 (19/12/2018)  
     ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 AHA : Chance Change Challenge "โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.    ดาวน์โหลดเอกสารฯ คลิ๊ก  อ่านต่อ..

 งดให้บริการห้องตรวจทันตกรรม (17/12/2018)  
     เรียนผู้มารับบริการห้องตรวจทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ทางห้องตรวจทันตกรรมจะงดให้บริการในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 เนื่องจากมีงานประชุมวิชาการทันตแพทย์อ่านต่อ  อ่านต่อ..

 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนธันวาคม 2561 (14/12/2018)  
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนธันวาคม 2561 "บริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดีนะคะ" หรือเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 แจ้งปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (3/12/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้งวันหยุดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ...ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (22/11/2018)  
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอรับการสนับสนุนของขวัญ เช่น อุปกรณ์การเรียน หนังสือนิทาน ขนม หรือเงินบริจาค เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามได้ที่ บก.กองกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกล้าฯ 0-2534-7306-7 หรือห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ 0-2534-7633  อ่านต่อ..

 วันหยุดประจำเดือนธันวาคม 2561 (19/11/2018)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันที่ 5,10,29-31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 1 มกราคม 2562 ...เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (30/10/2018)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2555 ที่ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีเลขที่ผู้ป่วยนอกจะถูกเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูประวัติการรักษาเดิมได้จากระบบสแกนเวช ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ,น.ท.หญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ (13/12/2018)  
     ให้ผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ เข้ารายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 3-4,7 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0-2534-7234  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 อัตรา (27/10/2018)
     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์   จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธุรการกองศัลยกรรม โทร 0-2534-7336   อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (27/6/2018)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 4 โรค 3 ภัยสุขภาพ ควรระวังในฤดูหนาว (18/12/2018)  
     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวปีนี้ เน้นดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจาก 4 โรคติดต่อ และ 3 ภัยสุขภาพ  อ่านต่อ..

 หาคำตอบ...กินน้ำผึ้งไม่อ้วน หรือกินน้ำผึ้งช่วยลดความอ้วนได้ (17/12/2018)  
     ใครบอกว่ากินน้ำผึ้งไม่อ้วน หรือกินน้ำผึ้งช่วยลดความอ้วนได้ แอดขอบอกเลยไม่จริ๊ง ไม่จริง อย่าเชื่อนะจ๊ะ เพราะส่วนประกอบหลักของน้ำผึ้งประกอบด้วยน้ำตาลฟรุกโตส ถ้ากินมากจนเกินไปจะไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นได้ ติดตามSlideดี ๆ ต่อได้ที่ >> https://oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=62&id=1406  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

-

 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 407 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 ศิษย์พยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ 13 (18/12/2018)
     ศิษย์พยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ 13 มอบตู้เย็นยี่ห้อ SHARP 7.9 Q 2 ประตู มูลค่า 7,200 บ. และหม้อนึ่งขวดนมไฟฟ้า มูลค่า 3,600 บ. ให้หอผู้ป่วยเด็ก ชั้น 9/3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.61 ... อ่านต่อ

 ประชุมวิชาการกองทันตกรรม (17/12/2018)
     กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดประชุมทันตแพทย์สังกัดกองทัพอากาศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางทันตกรรมของกองทัพอากาศ ได้พบปะ พูดคุยข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งส่วนกลางได้ให้ข้อมูลด้านกำลังพล การศึกษา และข้อมูลอื่นๆที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการ เรื่อง “Digital radiography in generalอ่านต่อ

 พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้งและภริยา มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (14/12/2018)
     พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้งและภริยา มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61  ... อ่านต่อ

 งานประชุมวิชาการ Winter CPC series (14/12/2018)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานประชุมวิชาการ Winter CPC series: หนาวถึงขั้วหัวใจ โดย น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชต, ร.อ.อรรถสิทธิ์ ตุลอำนวย และ นพ.วุฒิพงษ์ จันทร์โท เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ... อ่านต่อ

 พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 และคณะมอบเงินบริจาค จำนวน 385,500 บาท (13/12/2018)
     กลุ่มสหมิตรโดย พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 และคณะมอบเงินบริจาค จำนวน 385,500 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะให้กับหน่วยเยี่ยมบ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยมี พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับมอบเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61   ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 (4/12/2018)
 โครงการประชุมวิชาการประจำปีภาควิชาเวชศาสตร์ (2/11/2018)
 โครงการ แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด (9/10/2018)
 การอบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล รุ่นที่ 36 (14/9/2018)
 อบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล รุ่นที่ 36 (5/9/2018)
ทั้งหมด..
   Youtube

 
-