แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH Channel Official
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

e-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
 0-2534-7096

 

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้น รับบริการที่: ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร
html code 
     http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/904_Hbgimg_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%2064.jpg
 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 'งด' ให้บริการคลินิกกุมารเวชกรรม (ห้องตรวจเด็ก) (21/6/2021)  
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอ "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกคลินิกกุมารเวชกรรม (ห้องตรวจเด็ก) ในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 และสามารถรับบริการการรักษาได้ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ห้องตรวจเดิม ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ   อ่านต่อ..

 'งด' ให้บริการคลินิกออร์โธปิดิกส์ (21/6/2021)  
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอ "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกคลินิกออร์โธปิดิกส์ ในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 และสามารถรับบริการการรักษาคลินิกออร์โธปิดิกส์ เฉพาะคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ห้องตรวจเดิม ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ   อ่านต่อ..

 'งด' ให้บริการคลินิกทันตกรรม (21/6/2021)  
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ของดให้บริการรักษาทางทันตกรรม ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีการประชุมทันตแพทย์และขออภัยในความไม่สะดวก    อ่านต่อ..

 ประกาศ 'งด' ให้บริการห้องตรวจพิเศษสูตินรีกรรม (18/6/2021)  
     ห้องตรวจพิเศษสูตินรีกรรม (ห้องอัลตร้าซาวด์) ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  งด ให้บริการคลินิกในเวลาราชการและคลินิกนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 (เนื่องจากทำการย้ายหน่วย) และจะเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (ด้านหลังห้องตรวจสูตินรีกรรม)   อ่านต่อ..

 ประกาศ 'งด' ให้บริการห้องตรวจสูตินรีกรรม (18/6/2021)  
     ห้องตรวจสูตินรีกรรม กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. "งด" ให้บริการคลินิกในเวลาราชการและคลินิกนอกเวลาราชการ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง และเปิดให้บริการในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (ห้องสีฟ้า)   อ่านต่อ..

 'ผังการย้ายหน่วยงาน' ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ (15/6/2021)  
     เนื่องจาก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จึงขอประชาสัมพันธ์ 'ผังการย้ายหน่วยงาน' ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ตามรายละเอียดดังนี้...และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ   อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์หน่วย 'หมวดดูแลเงินรายได้ฯ' (15/6/2021)  
     หมวดดูแลเงินรายได้ฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งสถานที่ให้บริการดังนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จุดชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและเงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล เปิดให้บริการที่หมวดดูแลเงินรายได้ฯ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ (ห้องเดิม)   อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์ 'การปรับปรุงพื้นที่' กองรังสีกรรม (11/6/2021)  
     เนื่องจากมี "การปรับปรุงพื้นที่" กองรังสีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2564 จึงขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ และขออภัยในความไม่สะดวก   อ่านต่อ..

 กำหนดการวัคซีน AstraZeneca (7/6/2021)  
     วัคซีน AstraZeneca มาแล้ว 💉 เริ่มฉีดวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองผ่านหมอพร้อมไว้สามารถมาตามวันและเวลาที่นัดได้เลยนะคะ สถานที่ฉีดวัคซีน ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร อยู่ด้านหลังอาคารคุ้มเกศ กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที   อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถจักรยานยนต์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (7/6/2021)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งเรื่อง "จุดจอดรถจักรยานยนต์" สำหรับบุคลากรและผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล สามารถนำรถจักรยานยนต์มาจอดได้ที่อาคารจอดรถใหม่ (ด้านหลัง รพ.ฯ ตรงข้ามอาคาร 14) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หมายเหตุ... หากจอดในที่ห้ามจอดจะถูกดำเนินการล็อคลอและปรับบริจาค เข้าโรงพยาบาล   อ่านต่อ..

 ประกาศโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ฉบับที่ 8 (1/6/2021)
     ประกาศโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ฉบับที่ 8 เรื่อง ขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2564  อ่านต่อคลิก--> บริการส่งยาทางไปรษณีย์ 'ยาทัพฟ้า มาหานะเธอ'  หากผู้ป่วยต้องการเลื่อนนัดให้โทรประสานกับทางห้องตรวจตามเบอร์ในใบนัด ก่อนถึงวันนัดในเวลา 13.00-16.00 น. ในวันราชการถ้าห้องตรวจไม่ได้โทรเลื่อนนัด  อ่านต่อ..

 คำแนะนำ-การเตรียมตัวสำหรับ 'ผู้มาฉีดวัคซีน COVID-19' ที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (31/5/2021)  
     คำแนะนำ-การเตรียมตัวสำหรับ 'ผู้มาฉีดวัคซีน COVID-19' ที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ควรมาก่อนเวลานัด 30 นาที, นำบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อลงทะเบียน, หลักฐานการนัดหมายจากหมอพร้อมหรือจากโรงพยาบาล มาฉีดวัคซีนได้ที่ ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร (ด้านหลังอาคารคุ้มเกศ) สามารถจอดรถได้ที่อาคารคุ้มเกศหรือสโมสรนายทหารชั้นประทวน...หมายเหตุ ควรนำญาติหรือผู้ติดตามมาได้ 1 ท่าน     อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยบริจาคโลหิตเดือนมิถุนายน 2564 (31/5/2021)
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อช่วยเหลือและใช้ในการรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤต COVID-19 ติดต่อบริจาคโลหิตในหน่วย ได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2534-7838    อ่านต่อ..

 กำหนดการเตรียมรับรอง RE-Advanced HA (31/5/2021)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  กำหนดการเตรียมรับรอง RE-Advanced HA ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564    อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. (28/5/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการ "ห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ." ให้บริการแก่ข้าราชการทหารอากาศ ในการรักษาทางทันตกรรมทั่วไป เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.  โทร. 2-1180    อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (8/6/2020)

  Link : อ่านต่อ
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02-534-7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค และผู้สูงอายุ (16/6/2021)  
     คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค และผู้สูงอายุกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/656_Himg_sum%20(Custom).jpg

สิ่งที่ทางโรงพยาบาลต้องการ
...
สิ่งของ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดออกซิเจน,
ชุด PPE, หน้ากากอนามัย ชนิด N95, Face Shield
(ขอที่ไม่เป็นฝ้า เช่นของ 3M) หรืออื่น ๆ ตามแต่ผู้บริจาค
อาหารเครื่องดื่ม (ที่เราต้องการมาก ๆ ในตอนนี้คือ น้ำดื่ม ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย Covid-19 )
ทุนทรัพย์ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆที่จำเป็น
สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE : @bhumibolhospital (มี@) Inbox : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
โทร. : 0-2534-7236, 0-2534-7000

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
-


-
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 437 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   Youtube Channel รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

Surgical Safety Checklist
: Bhumibol Adulyadej Hospital
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมสู้ภัย Covid-19 (21/6/2021)
     คุณปาริชาต มโนชัย และคุณสุนันท์ โพธิประดิษฐ์ศิลป์ บริจาคเครื่องHigh Flow Nasal Cannula Airvo 2 จำนวน 1 เครื่อง, ชุด PPE 30 ตัว, Hair cover 3 แพ็ค และ Leg cover 437 คู่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย Covid-19 ของโรงพยาบาล .... อ่านต่อ

 ภาพผู้บริจาค เครื่องมือ อุปกรณ์ ปันอิ่มยิ้มสู้ ร่วมสู้ภัย COVID-19 (21/6/2021)
     ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มอบพลัง กำลังใจ อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของต่าง ๆ ให้กับแพทย์ พยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่บคุลากรทุก ๆ ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสู้ภัย COVID-19 ภาพระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564  .... อ่านต่อ

 ภาพผู้บริจาค เครื่องมือ อุปกรณ์ ปันอิ่มยิ้มสู้ ร่วมสู้ภัย COVID-19 (18/6/2021)
     ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มอบพลัง กำลังใจ อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของต่าง ๆ ให้กับแพทย์ พยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่บคุลากรทุก ๆ ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสู้ภัย COVID-19 ภาพระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564  .... อ่านต่อ

 โครงการ​ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์​ที่ปรึกษา​ (16/6/2021)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  โดยการสัมมนาผ่านระบบวิดิทัศน์ (ZOOM Meeting) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบบทบาท หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งทราบแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษานิสิตแพทย์ที่มีความเสี่ยงทางการศึกษา เพื่อที่สามารถแก้ปัญหาให้นิสิตแพทย์ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว" เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64  ...  อ่านต่อ

 พิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่เสือ (16/6/2021)
     พิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่เสือ เพื่อบอกกล่าวการรื้อถอนอาคารสลากกินแบ่งรัฐาลและก่อสร้างอาคารทางการแพทย์ นำโดย พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 ... อ่านต่อ

 ภาพผู้บริจาค เครื่องมือ อุปกรณ์ ปันอิ่มยิ้มสู้ ร่วมสู้ภัย COVID-19 (16/6/2021)
     ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มอบพลัง กำลังใจ อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของต่าง ๆ ให้กับแพทย์ พยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่บคุลากรทุก ๆ ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสู้ภัย COVID-19 ภาพระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ... อ่านต่อ

 ภาพผู้บริจาค เครื่องมือ อุปกรณ์ ปันอิ่มยิ้มสู้ ร่วมสู้ภัย COVID-19 (14/6/2021)
     ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มอบพลัง กำลังใจ อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของต่าง ๆ ให้กับแพทย์ พยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่บคุลากรทุก ๆ ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสู้ภัย COVID-19 ภาพระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2564  ... อ่านต่อ

 เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมสู้ภัย Covid-19 (14/6/2021)
     รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช​ พอ. ขอ​ขอบพระคุณ​มูลนิธิเวิร์คพอยท์​และรายการปัญญาปันสุขที่สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง .... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี 2564 (21/6/2021)
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตแพทยศาสตรบัณฑิต (21/6/2021)
 ขอเชิญบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (21/6/2021)
 ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกครบรอบ120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21/6/2021)
 เรียน ผู้มารับบริการที่กองเวชศาสตร์ป้องกัน (17/6/2021)
 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มธุรกิจซิตี้ (27/5/2021)
 แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมแบบ Public Training: Online (27/5/2021)
 ขอเชิญเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 5-2564 Certified Diabeter Educator Program (27/5/2021)
ทั้งหมด..