แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   www.phralan.in.th facebook/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 
 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 งด... ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา (21/11/2019)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้ง "งด" ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา ดังนี้...ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ห้องตรวจกายภาพบำบัด วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ห้องตรวจศัลยกรรม วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (20/11/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0- 2534-7000, 0-2534-7312  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์การย้ายสถานที่ให้บริการอาคารคุ้มเกล้าฯ (12/11/2019)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทำการปรับปรุงอาคาร"คุ้มเกล้าฯ" จึงขอประชาสัมพันธ์การย้ายสถานที่ให้บริการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้  อ่านต่อ..

 ประกาศวันหยุดเดือนธันวาคม 2562 (12/11/2019)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ในวันที่ 5,10,28-31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม 2562 ...เนื่องจากเป็นวันหยุดทางราชการ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมงาน โดนใจวัยเกษียณ Happy Retirement (8/11/2019)  
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมงาน "โดนใจวัยเกษียณ Happy Retirement" โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้า "ฟรี" (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน เพื่อตรวจเลือดหาภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.จุไรรัตน์ คลองน้อย โทร. 0-2534-7953-54  อ่านต่อ..

 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต...เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก (30/10/2019)
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนพฤศจิกายน 2562 "เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก" โดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน (29/10/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกปี พ.ศ.2556 ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล เกิน 5 ปี และทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ซึ่งเก็บเอกสารไว้ครบกำหนด 10 ปี ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ และ น.ท.หญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง โทร. 0-2534-7217, 0-2534-7275  อ่านต่อ..

 เชิญชวนร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบูรณะหอพระและสร้างฐานพระใหม่ (29/10/2019)
     เนื่องด้วยหอพระและฐานพระโรจนิล เกิดการชำรุดและฐานพระเริ่มทรุดตัว จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พอ. ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบูรณะหอพระและสร้างฐานพระใหม่ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี "เงินกองทุนหอพระโรจนิล" เลขที่บัญชี 049-2-27050-9 กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ (12/11/2019)  

  Link : อ่านต่อ
     ให้ผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการตามผนวกแนบ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 20 พ.ย.62 และวันจันทร์ที่ 25 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมสุขบำรุง ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0-2534-7234  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 (21/10/2019)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2562 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ โทร. 0-2534-7368  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (21/8/2019)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์รับแพทย์ฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองออร์โธปิดิกส์ ชั่น 4 อาคารคุ้มเกล้า โทร. 0-2534-7365, 0-2534-7384  อ่านต่อ..

 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (31/7/2019)
     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองศัลยกรรม โทร. 0-2534-7336, 0-2534-7338, e-mail: surgery_bhu@hotmail.com  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 ขนาดของยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมกับแต่ละคน (19/11/2019)  
     ปริมาณที่เหมาะสมในการทานยาพาราเซตามอลของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ต้องพิจารณาจากรูปร่าง น้ำหนัก และอายุของผู้ที่ทานด้วย โดยปริมาณของยาพาราเซตามอลแต่ละครั้งคือ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม คำนวณให้เห็นภาพตามง่าย ๆ ได้ดังนี้  อ่านต่อ..

 นอนกรนมาก ควรพบแพทย์ (13/11/2019)  
     ใครนอนกรนยกมือขึ้น คืนนี้ลองสังเกตตัวเองหรือคนข้างๆดูนะคะ ว่านอนกรนมากๆ หรือเปล่า เพราะนั่นจะเป็นสัญญาณเตือนว่า เราอาจจะมีโรคร้าย ๆ ตามมาอีกได้นะคะ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้
  

-
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 418 ประจำเดือนตุลาคม 2562
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 คุณสุกัลยา จันทรเสนีย์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท (19/11/2019)
     คุณสุกัลยา จันทรเสนีย์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.62  ... อ่านต่อ

 มูลนิธิซารังบัทมอบทุนค่ารักษาพยาบาล (19/11/2019)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคุณคยองฮา ลี ผู้อำนวยการมูลนิธิซารังบัท ประเทศไทย ที่มามอบค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยเด็ก 3 ราย ดังนี้ 1. ด.ช.ติณณ์ เคี้ยง 10,000 บาท 2. ด.ญ.สายดี ไม่ทราบนามสกุล 10,000 บาท 3. ด.ญ.วรรณฤดี คำแดง 9,000 บาท โดยมูลนิธิซารังบัท (Sarangbut Foundation) เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดย คุณควอนแทอิล ชาวเกาหลี ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่รพ.ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ   อ่านต่อ

 ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 27 บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท (19/11/2019)
     ตัวแทนชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 27 บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62   ... อ่านต่อ

 การประชุมกำกับติดตามหน่วยบริการรับการส่งต่อด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (18/11/2019)
     พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ที่เข้าติดตามคุณภาพหน่วยบริการที่ได้รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด ตามที่ รพ.ฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลส่งต่อ เมื่อ 15 พ.ย.62   ... อ่านต่อ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (18/11/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control Chart : SPSS) เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ    ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 (7/11/2019)
 เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน (5/11/2019)
 ฝึกอบรมเรื่อง Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2019 (5/11/2019)
 อบรมหลักสูตรระยะสั้นศิลปะบำบัดขั้นสูงระดับนานาชาติ (5/11/2019)
 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต ครั้งที่ 9 (24/10/2019)
 อบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 10 (24/10/2019)
 รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร Mini MBA in Health รุ่นที่ 37 (24/10/2019)
 ประชุมวิชาการประจำปี 2562 THAI-NEMS Pre-congress teaching (24/10/2019)
 ประชุมวิชาการ Integrated Health and Social Care for Longevity (24/10/2019)
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (24/10/2019)
 ประชุมวิชาการประจำปี 2562 Prehabilitation in Cancer Patients Seminar (24/10/2019)
 ขอเชิญชาว พอ.ร่วมงานวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (17/10/2019)
ทั้งหมด..
   Youtube
 

-