แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
ติดต่อผู้บริหาร
รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี 2563
รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท 'ผู้บริหาร'
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
     
 
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (ฉากกั้นในหอผู้ป่วย-เครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว หรืออุปกรณ์อื่น ๆ)
เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19
สามารถบริจาคได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-292670-4
 
 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 (12/4/2021)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-292670-4  อ่านต่อ..

 ขอความร่วมผู้เข้ารับบริการทุกท่าน 'งดเยี่ยมผู้ป่วย' (9/4/2021)  
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางโรงพยาบาลขอความร่วมผู้เข้ารับบริการทุกท่าน "งดเยี่ยมผู้ป่วย" หากมีความประสงค์เยี่ยมผู้ป่วย แนะนำให้ใช้การโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรืออื่นๆ แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งทางโรงพยาบาลจะประกาศให้ทราบต่อไป   อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์งานทันตกรรมสำหรับบุคลากร (9/4/2021)  
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดช่องทางพิเศษสำหรับบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันละ 5 คิว ติดต่อรับคิวด้วยตนเองที่กองทันตกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หมายเหตุ งานทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน)  อ่านต่อ..

 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนเมษายน 2564 (2/4/2021)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารเลือด  เพื่อสำรองโลหิตในช่วงวันหยุดยาวเดือนเมษายน สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่ หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838   อ่านต่อ..

 วันหยุดเดือนเมษายน 2564 (24/3/2021)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 1 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ในเดือนเมษายน 2564 ... ดังรายละเอียดต่อไปนี้หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7000   อ่านต่อ..

 แจ้งการย้ายสถานที่ 'ขึ้นสิทธิการรักษา' (15/3/2021)
     เนื่องจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มีการปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารคุ้มเกล้าฯ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการ การย้ายจุด "ขึ้้นสิทธิการรักษา" จากเคาน์เตอร์เวชระเบียน ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ปิดให้บริการ ....รายละเอียดดังต่อไปนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร 0-2534-7000   อ่านต่อ..

 แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง ผังการย้ายห้องตรวจ (15/3/2021)
     เนื่องจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มีการปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารคุ้มเกล้าฯ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง "ผังการย้ายห้องตรวจ" ....รายละเอียดดังต่อไปนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร 0-2534-7000   อ่านต่อ..

 'วันหยุด' คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (5/2/2021)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประชาสัมพันธ์เรื่อง "วันหยุด คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2564 ...ดังนี้   อ่านต่อ..

 HIV ตรวจเร็วรักษาได้ ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง!!! (28/1/2021)
     สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือไม่แน่ใจว่าตนเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV หรือไม่ เพียงแค่มีบัตรประชาชนก็สามารถเข้ารับการตรวจ HIV ได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว สนใจเข้ารับการตรวจติดต่อได้ที่ศูนย์บริหารโรคเฉพาะ ชั้น 2 อาคารสลากกินแบ่ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2534 7220   อ่านต่อ..

 บริการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 'กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง' (22/1/2021)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 "กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง" รับบริการได้ที่ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้า เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น. ค่าบริการ 2,200 บาท  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7000   อ่านต่อ..

 บริการส่งยาทางไปรษณีย์ 'ยาทัพฟ้า มาหานะเธอ' (23/7/2020)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ "ยาทัพฟ้า มาหานะเธอ" เพียงยื่นใบสั่งยาที่ห้องยาช่องบริการ "ยาทัพฟ้า มาหานะเธอ" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2534-7000 ในวันเวลาราชการ   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (7/4/2021)  
     ให้ผู้มีรายชื่อตามผนวกแนบในตำแหน่งพยาบาล กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้ารายงานตัวที่นายทหารกำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0-2534-7234, 084-1591100     <<---ดาวน์โหลดเอกสารแนบ    อ่านต่อ..

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (7/4/2021)  

  Link : อ่านต่อ
     ให้ผู้มีรายชื่อตามผนวกแนบในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้ารายงานตัวที่นายทหารกำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0-2534-7234, 084-1591100     <<---ดาวน์โหลดเอกสารแนบ    อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 ความต่าง ยาธาตุน้ำแดงและยาธาตุน้ำขาว (8/4/2021)  
     อาการปวดท้องเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อย ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น โรคกระเพาะ ท้องผูก ท้องอืด ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ เป็นต้น หลาย ๆ คนใช้ยาธาตุน้ำแดง และยาธาตุน้ำขาว ในการบรรเทาอาการปวดท้อง แต่รู้หรือไม่ว่ายาธาตุน้ำแดง และยาธาตุน้ำขาวใช้แก้อาการปวดท้องในกรณีที่ต่างกัน   อ่านต่อ..

 ขอความร่วมมือเทศกาลสงกรานต์ (8/4/2021)  
     สธ.ขอความร่วมมือ "เทศกาลสงกรานต์" อย่าพาตนเองไปจุดเสี่ยง-สถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท อย่าทำพฤติกรรมเสี่ยง-ไม่สวมหน้ากาก ดื่มสุรา   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   รายงานสถานการณ์ประจำวันโรค COVID-19
วันที่ 8 เมษายน 2564
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

-
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 435 ประจำเดือนมีนาคม 2564
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   Youtube Channel รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
๗๒ ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
-
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 เครื่องมือ+อุปกรณ์ ร่วมสู้ภัย Covid-19 (13/4/2021)
     ขอบพระคุณ บริษัท เขมากร จำกัด สนับสนุนพัดลม Hatari จำนวน 15 ตัว และเครื่องวัดความดัน 2 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ Covid-19 ค่ะ (9 เม.ย.64)  อ่านต่อ

 ปันอิ่ม ยิ้มสู้ COVID-19 (13/4/2021)
     ขอบพระคุณ หจก.สหกิจแทรกเตอร์ และ บ.เอสเคที อินเทค สนับสนุนน้ำดื่ม 1,800 ขวด ที่ช่วยมาเติมความสดชื่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของเราในวันนี้นะคะ (12 เม.ย.64)  ...อ่านต่อ

 ปันอิ่ม ยิ้มสู้ COVID-19 (13/4/2021)
     ขอบพระคุณ พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ มอบพิซซ่าจำนวน 14 ถาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ ARI Clinic เมื่อวันที่ 12 เม.ย.64   ...อ่านต่อ

 งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2564 (12/4/2021)
     ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2564 วันที่ 8-9 เม.ย.64 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ....อ่านต่อ

 BYE EXTERN BBCU 28 (5/4/2021)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานเลี้ยงอำลา Extern รพ.ฯ รุ่นที่28 "Summer Sea Again" เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.  ... อ่านต่อ

 พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2563 (5/4/2021)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ... อ่านต่อ

 พิธีถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ (2/4/2021)
     พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาล ร่วมถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 ... อ่านต่อ

 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (2/4/2021)
     พลอากาศตรีทวีพงษ์ ปาจรีย์ อดีต ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้กับ พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการและบุคลากรของโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีฯและฟังคำแถลงนโยบายปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศalbum1   album2   อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 (1/4/2021)
 ประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (1/4/2021)
 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 114-115 (1/4/2021)
 ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถามการวิจัย (1/4/2021)
 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 30 (1/4/2021)
 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1/4/2021)
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Advanced Skills for Clinical Teachers (1/4/2021)
  รับสมัตรคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดังสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) (1/4/2021)
 เปิดรับสมัครสมาชิก(ผู้ให้บริการ) ที่ต้องการหารายได้เสริมนอกเวลาราชการผ่านทางแอปพลิเคชัน Mr.Blue (18/3/2021)
 ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ปี2564 (15/3/2021)
 โครงการจัดหาอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ (8/3/2021)
 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 9 (22/2/2021)
ทั้งหมด..