แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
ทหารอากาศสานต่อปณิธาน รักษาผู้ป่วยให้กับพ่อหลวง
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี โรงพยาบาล
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
facebook: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
LINE: @bhumibolhospital
 
facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค | contact e-mail:bhumibol.check@gmail.com
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 24-05-2560
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้"
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 

            

 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ (22/6/2017)  
     คณก.สิทธิ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)" เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เริ่มในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30-13.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที น.ท.หญิง พรสวรรค์ มีทองคำ โทร. 2-7388   อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์...การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (22/6/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2554 ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ครบกำหนดเก็บเอกสาร 10 ปีตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ หากท่านมีความประสงค์ต้องการเก็บรักษาแฟ้มประวัติของท่านไว้กรุณาติดต่อแผนกทะเบียนเวชสถิติ... ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และ น.ท.หญิง ธีรนุช เพชรรุ่ง หน.แผนกทะเบียนเวชสถิติ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์มะเร็ง (21/6/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์มะเร็ง ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น. โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส  อ่านต่อ..

 โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้ จากดินญี่ปุ่น (9/6/2017)
     หน่วยสังคมสงเคราะห์ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ "ประดิษฐ์ดอกไม้ จากดินญี่ปุ่น: CLAY FLOWER" รับสมัครวันที่ 7 ก.ค. และ 8 ก.ย.60 ณ ห้องประชุมสัมมนา 5 ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ (รับจำนวนจำกัด) ผู้ที่สนใจติดต่อ ร.ต.หญิงณฐพร เยี่ยมฉวี โทร. 2-7591 , 0-2534-7591  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (8/6/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา1600-2000 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312...  downloadแผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ   อ่านต่อ..

 ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน-ธันวาคม ปี 2560 (6/6/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง ปิด ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก "คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" ประจำเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (31/5/2017)
     เนื่องจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้ทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ จึงใครขอความร่วมมือในการงดสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการสูบบหรี่ค่ะ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ ทำดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (30/5/2017)
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ "ทำดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยบริจาคโลหิตเดือนมิถุนายน 2560 (29/5/2017)
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งสถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแต่ไม่สะดวกเข้ามาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ สามารถร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียดดังนี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต 0 2534 7835, 27835  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการ เว็บไซต์รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (11/5/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญบุคลากร รพ.ฯ ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ทั้งนี้เราเปิดให้ทำแบบสำรวจ ตั้งแต่วันที่  11 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2560  ขอขอบพระคุณในทุกความเห็นค่ะ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 32 อัตรา (15/6/2017)  
     รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 32 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 4 ก.ค.60 สมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า ฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2534-7234 ในเวลาราชการ  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/5/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  ... ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
 
 โรคซึมเศร้า ...แค่เหงา เครียด หรือเป็นโรค (23/6/2017)  
     โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder) หลายคนต่างเคยมีความสูญเสีย เคยปลอบใจเพื่อนเคยมีความรู้สึกแย่ เข้าไปกอดคนที่รักและร้องไห้ ปิดตัวเองจากโลกภายนอก ซึ่งต้นเหตุที่ทำให้เกิดสภาพเหล่านั้นผ่านมานานหลายปีก็อาจยังจดจำได้ไม่ลืม ขึ้นอยู่กับว่ามีผลกระทบต่อชีวิต หรือยิ่งเกิดเหตุการณ์คล้ายเดิมซ้ำ ๆ เพียงใด มีวิธีจัดการต่อปัญหาได้มากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านั้นหลายคนมักเรียกว่า “ปมในใจ”(conflictual events)...credit: นพ.ปิยะวัฒน์ เด่นดำรงกุลจิตแพทย์ กองอายุรกรรม  อ่านต่อ..

 โรคฉี่หนู (Leptospirosis) (14/6/2017)  
     โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส  เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์มาสู่คนที่พบได้เป็นครั้งคราวในแทบทุกจังหวัด พบได้มากในผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องเดินย่ำน้ำเชื้อโรคฉี่หนูสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผล รอยถลอก...พบกับข้อมูลสุขภาพและข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ที่ LINE ID: @bhumibolhospital หรือ scan QR code ที่url: https://line.me/R/ti/p/%40bhumibolhospital แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณกันนะครับ/ค่ะ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
อย่างหาที่สุดมิได้

 

 
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 390 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ รร.อัสสัมชัญ (26/6/2017)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รร.อัสสัมชัญ เมื่อ 24 มิ.ย.60 ..... อ่านต่อ

 รับมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 (19/6/2017)
     น.อ.หญิงศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ กุมารแพทย์ หัวหน้าศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มธ. รับมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 ระดับปริญญาเอก เรื่อง “การศึกษาความชุกและความรุนแรงของโรคหืด โรคเยื่อบุจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ของประชากรเด็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2560: multi-center, multi-country study”อ่านต่อ

 พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 (19/6/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะอาจารย์และผู้ปกครองนิสิตแพทย์เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 ..... อ่านต่อ

 โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2560 (12/6/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. - 8 มิ.ย. 60  ..... อ่านต่อ

 Farewell party ส่งน้องพี่กองกุมารฯ (12/6/2017)
     กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน "Farewell party ส่งน้องพี่กองกุมารฯ" เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 เพื่อแสดงความขอบคุณและยินดีที่แพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 ท่าน โดยมี น.อ.นภ ตู้จินดา ผอ.กกม. เป็นประธานในพิธี FAREWELL PARTY ส่งน้องพี่กองกุมารฯ 7 มิ.ย.60   ..... อ่านต่อ

 ต้อนรับคณะดูงาน รพ.จันทรุเบกษา พอ. (9/6/2017)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และประธานคณะกรรมการสารสนเทศ รพ.ฯ ให้การต้อนร้บ คณะดูงานจาก รพ.จันทรุเบกษา พอ. โดย น.อ.อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ. หัวหน้าคณะนำข้าราชการ ลูกจ้าง ศึกษาดูงานระบบผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) และหน่วยสนับสนุนการรักษาพยาบาล (จัดหา, พัสดุ, หมวดดูแลเงินรายได้, แผนกทะเบียนเวชสถิติ และคอมพิวเตอร์) เมื่อวันที่ 8,22 มิ.ย.60  ..... อ่านต่อ

 คุณระบิล กลั่นสกุล บริจาค จำนวน 500,000 บาท (8/6/2017)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากคุณระบิล กลั่นสกุล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 60 ..... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 การอบรม Intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 13 (26/6/2017)
 โครงการอบรมเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 2560 (26/6/2017)
 ขอเชิญร่วมการอบรมประจำปี อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี (26/6/2017)
 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (11/5/2017)
 โปสเตอร์สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (11/5/2017)
 อบรมเรื่อง การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ (3/5/2017)
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (3/5/2017)
 โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2560 (24/4/2017)
 สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ม.รังสิต ปี 2560 (20/4/2017)
 ข่าวการอบรมประจำปี 2560 (28/3/2017)
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (21/2/2017)
 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และอีเลิร์นนิ่ง (16/2/2017)
 UNISERV KKU หลักสูตรอบรมพยาบาลวิชาชีพและบคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน (16/2/2017)
 อบรมแพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี 2560 (7/2/2017)
 โครงการอบรมแพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล (7/2/2017)
ทั้งหมด..