แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH Channel Official
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
 
สอบถาม ร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ
htmlCode

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

e-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
 0-2534-7096

 

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้น รับบริการที่: ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
html code 
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/656_Himg_764.jpg
 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 กำหนดการรับบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่ธนาคารเลือดเดือนตุลาคม 2564 (4/10/2021)
     ขอเชิญทุกท่านที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในเดือนตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนเลือดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และติดต่อบริจาคโลหิตในหน่วย ได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2534-7838ตลอดเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 (หรือจนกว่าของจะหมด)  รับ T-shirt Limited Edition “Blood Hero” by SMILEYHOUND      อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์การรักษาทางทันตกรรมที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. (1/10/2021)
     เรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป เมื่อท่านจองคิวรักษาผ่าน Application BAH Connect เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องติดต่อที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. เพื่อรับใบตรวจหาเชื้อไวรัส ด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Kit ล่วงหน้า ๑ วันทำการ สอบถามเพิ่มเติม 2-1180 ห้องตรวจทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ.   อ่านต่อ..

 แนวทางการรับบริการทางทันตรรม (28/9/2021)
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์การมารับบริการทางทันตกรรม และขอให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)     อ่านต่อ..

 ห้องตรวจสูตินรีกรรม เปิดบริการ'รับฝากครรภ์' (3/9/2021)
     ห้องตรวจสูตินรีกรรม กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการ "รับฝากครรภ์" ดังนี้ ฝากครรภ์ใหม่ เปิดให้บริการวันพุธ เวลา 08.00-10.00 น. ฝากครรภ์ต่อจากที่อื่น รับวันละ 10 ท่าน/วัน ให้บริการวันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2534 7157-8 พา "สามี" มาด้วย ทั้งฝากครรภ์ใหม่และฝากครรภ์ต่องดรับชาวต่างชาติ  อ่านต่อ..

 'วันหยุด' คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (24/8/2021)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประชาสัมพันธ์เรื่อง "วันหยุด คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในเดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 ...ดังนี้   อ่านต่อ..

 โครงการ 'ให้อากาศ เพื่อเพิ่มโอกาสหายใจ' (14/8/2021)

  Link : อ่านต่อ
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890   อ่านต่อ..

 จุดให้บริการรังสีกรรม (19/7/2021)

  Link : อ่านต่อ
     เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ กองรังสีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์สถานที่ให้บริการรังสีกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ และขออภัยในความไม่สะดวก    อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ กองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 12 (16/7/2021)  

  Link : ลงทะเบียน
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ"A PRACTICAL APPROACH IN PEDIATRIC CARDIOLOGY DISEASES AND CRITICAL CARE" ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสุพัตรา แคสันเทียะ 0-2534-7306-07,e-mail: siriluk_assa@yahoo.com   ลงทะเบียน..

 ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการวัคซีน Covid-19 (2/7/2021)

  Link : อ่านต่อ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการวัคซีน COVID-19 ด้วยวิธีสแกน QR CODE เพื่อตอบแบบสอบถาม   อ่านต่อ..

 'งดเยี่ยมผู้ป่วยเด็ดขาด' (24/6/2021)
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการทุกท่าน "งดเยี่ยมผู้ป่วยเด็ดขาด" ตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการซึ่งทางโรงพยาบาลจะประกาศให้ทราบต่อไป   อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถจักรยานยนต์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (7/6/2021)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งเรื่อง "จุดจอดรถจักรยานยนต์" สำหรับบุคลากรและผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล สามารถนำรถจักรยานยนต์มาจอดได้ที่อาคารจอดรถใหม่ (ด้านหลัง รพ.ฯ ตรงข้ามอาคาร 14) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หมายเหตุ... หากจอดในที่ห้ามจอดจะถูกดำเนินการล็อคลอและปรับบริจาค เข้าโรงพยาบาล   อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 (12/4/2021)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-292670-4  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ประกาศรายชื่อรับการตรวจร่างกาย (20/10/2021)  
     ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 27,28,29 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30-11.00 น. ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กำลังพล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร.0-2534-7234     <<--- ดาวน์โหลดเอกสารแนบ      อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565 (23/9/2021)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 4 อัตรา แพทย์ประจำบ้านยื่นเอกสารการสมัครมาที่ราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียด Training program 0-2534-7155     อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 8 ตำแหน่ง (20/9/2021)

  Link : อ่านต่อ
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 0-2534-7155, อาจารย์เกษศิรินทร์ 089-770-7319    อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (6/7/2021)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02-534-7306-7 ดาวโหลดเอกสารการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565>>>     อ่านต่อ..

 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองศัลยกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (25/6/2021)
     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกองศัลยกรรม ประจำปีการศึกษา 2565  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2534-7336, e-mail: surgery_bhu@hotmail.comสาขาศัลยศาสตร์ 8 ตำแหน่งสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 2 ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 1 ตำแหน่ง     อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านค่ายมือถือ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม (8/10/2021)

  Link : อ่านต่อ
     ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีน จองคิวฉีดวัคซีน #เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 มีอายุตั้งแต่ 18 ปี โดยลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เริ่มลงทะเบียน วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ฉีดวัคซีน วันที่ 9-31 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เข้ารับบริการที่ ประตู 1 เท่านั้น เวลา 09.00 - 17.00 น. ทุกวันสูตรไขว้ ชนิดวัคซีน เข็มที่ 1 คือ Sinovac เข็มที่ 2 คือ AstraZeneca มีระยะห่าง 21 วัน #ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  อ่านต่อ..

 คำแนะนำ-การเตรียมตัวสำหรับ 'ผู้มาฉีดวัคซีน COVID-19' ที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (8/10/2021)
     คำแนะนำ-การเตรียมตัวสำหรับ 'ผู้มาฉีดวัคซีน COVID-19' ที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ควรมาก่อนเวลานัด 30 นาที, นำบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อลงทะเบียน, หลักฐานการนัดหมายจากหมอพร้อมหรือจากโรงพยาบาล มาฉีดวัคซีนได้ที่ ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร (ด้านหลังอาคารคุ้มเกศ) สามารถจอดรถได้ที่อาคารคุ้มเกศหรือสโมสรนายทหารชั้นประทวน...หมายเหตุ ควรนำญาติหรือผู้ติดตามมาได้ 1 ท่าน  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   เพจโรงพยาบาลนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/793_Himg_anigif%20vaccine%20350.gif

   ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/902_Himg_news%20350.jpg

สิ่งที่ทางโรงพยาบาลต้องการ...
สิ่งของ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดออกซิเจน,
ชุด PPE, หน้ากากอนามัย ชนิด N95, Face Shield
(ขอที่ไม่เป็นฝ้า เช่นของ 3M) หรืออื่น ๆ ตามแต่ผู้บริจาค
อาหารเครื่องดื่ม (ที่เราต้องการมาก ๆ ในตอนนี้คือ น้ำดื่ม ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย Covid-19 )
ทุนทรัพย์ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆที่จำเป็น
สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE : @bhumibolhospital (มี@) Inbox : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
โทร. : 0-2534-7236, 0-2534-7000

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
-


-
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 441 ประจำเดือนกันยายน 2564
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   Youtube Channel รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 (20/10/2021)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยภายในงานมีนิทรรศการเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 ... อ่านต่อ

 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 13 ต.ค.64 (14/10/2021)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรถวายปัจจัยและพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และบุคลากรกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ... อ่านต่อ

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานเงินบริจาค (14/10/2021)
     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำเงิน จำนวน 41,900 บาท ประทานให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และให้โรงพยาบาลได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล โดยมี พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 ณ โถงชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯอ่านต่อ

 อุปกรณ์ทางแพทย์พร้อมสู้Covid-19 (14/10/2021)
     ขอขอบพระคุณบริษัทวันไฮไลนส์(ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ Powered Air Purifying respirator(PAPR) จำนวน 2 ชุด Oxygen Concentrator (10 litres)  จำนวน 2 เครื่องPPE Coveral จำนวน 200 ชุด Isoiation Gown Thump Loop(CPE)  จำนวน 800 ชุด Digital Themometer จำนวน  200 ชุด Fingertip Pulse Oxygen จำนวน 300 เครื่อง ... อ่านต่อ

 มอบเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไต (14/10/2021)
     มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง(AQUARIUS MACHINE) ให้รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ  ... อ่านต่อ

 ทอ.รับมอบโรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) (8/10/2021)
     พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบ “โรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)” จากแพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และ รองศาสตราจารย์อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาอ่านต่อ

 ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (7/10/2021)
     ชมรมสายใยแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64  โดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ  ... อ่านต่อ

 มอบอุปกรณ์เพื่อใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคไต (7/10/2021)
     น.ท.จักรพงศ์ ไพบูลย์ มอบระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคไตรุ่น Esy-Sid-80 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 โดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ  ... อ่านต่อ

 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ (5/10/2021)
     พลอากาศเอก ธนวิตต สกุลแสงประภา ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและอำนาจบังคับบัญชาในตำแหน่ง เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้แก่ พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ พร้อมกันนี้ พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ได้แถลงนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการโรงพยาบาลได้รับทราบเมื่อวันที่ 1 ต.ค.64     ... อ่านต่อ

 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ ผอ.กองการพยาบาล (5/10/2021)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดย น.อ.หญิง กรรณิการ์ บัวเผื่อน ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและอำนาจบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผอ.กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ให้แก่ น.อ.หญิง บุษกร อินทรวิชัย เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเปิด-ปิดประตูเข้าออกและการให้บริการรถรับส่ง ภายในโรงพยาบาล (15/9/2021)
 ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม (19/5/2021)
 ประชาสัมพันธ์กิจการของหอประชุม ทอ. (22/4/2021)
 การรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านบริการพร้อมเพย์ (22/4/2021)
 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 114-115 (1/4/2021)
ทั้งหมด..