โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
   
ชื่อเข้าใช้* :   
    กรุณาใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น * (a-z,0-9,_)
รหัสผ่าน* :     
    4-12 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษและตัวเลข  
ยืนยันรหัสผ่าน* :   
    ยืนยัน รหัสผ่านอีกครั้ง 4-12 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษและตัวเลข
รหัสยืนยันเพื่อความปลอดภัย* :
    
   
วันเกิด (วว/ดด/ปปปป ) (พ.ศ.) :   
 
ชื่อ - สกุล ภาษาไทย* :   
    ใส่ชื่อ นามสกุล จริง ไม่ต้องมีคำนำหน้า  
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ :     
   
เลขที่บัตรประชาชน* :   
    เลขที่ตาม บัตรประชาชน* 13 ตัวอักษร  
เบอร์โทรศัพท์ *:   
    
อีเมล * :   
      
   
การรับข่าวสาร :   รับข่าว ไม่รับข่าวสาร
  เงื่อนไขการใช้งาน*: ยอมรับ
  • กรุณาจด ชื่อเข้าใช้ , รหัสผ่าน ของท่าน เก็บไว้ เพื่อใช้ ในการ Login เข้าสู่ระบบ
  • คลิกปุ่ม submit เพื่อส่งข้อมูลการสมัคร
  • สิทธิที่ท่านได้รับในครั้งแรกของท่าน จะเป็น สมาชิกทั่วไป
  • การเพิ่มสิทธิการใช้งาน หรือกลุ่มการใช้งานจะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ในภายหลัง
 
  bhumibohospital.rtaf.mi.th