ข่าว
 

 ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง Digital Healthcare in Digital Air Force ERA การปฏิรูปสู่โรงพยาบาลดิจิทัลในยุคกองทัพดิจิทัลโดย อ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รายละเอียดเพิ่มเติม.....รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ

 

ประกาศให้ผู้มีรายชื่อตามผนวกแนบเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พยาบาล กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 14 อัตรา รายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร.0 2534 7234

รายละเอียด

 

 ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และกองการพยาบาล รพ.ฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2559 ระยะเวลาการอบรม 3 เดือน มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 16 เป็นบุคลากรภายใน รพ.ฯ 2 คน และเป็นบุคคลภายนอก 14 คน ทั้งนี้ได้จัดพิธีไปเมื่อ 22 ธ.ค.59

รายละเอียด

 

 ประกาศการประเมินบันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลเเละปริมาณงานหลักผ่านโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค.59

เเละผู้ทำการประเมินเเละผู้เห็นชอบ ให้ตรวจสอบข้อมูลของกำลังพลในหน่วยงาน หากมีข้อสงสัยให้เเจ้ง กำลังพล กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รายละเอียด

   

 พยาบาลคนเก่ง(วีดีโอคลิป)

แนวคิด...เพื่อให้ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารทางจมูกมีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจที่จะให้อาหารทางสายให้อาหารทางจมูกเมื่อกลับบ้าน ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากภาวะทุพโภชนาการ
concept...ใช้ภาพประกอบร่วมกับการใช้คู่มือเพื่อให้ผู้ที่ได้ดูวีดีโอมีความเข้าใจมากขึ้น , ให้ทุกคนในหอผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการจัดทำวีดีโอนี้ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

สร้างสรรค์โดย ร.อ.หญิง ณัฐวดี สุขไพเราะ

 

 
 

 พยาบาลคนเก่ง(วีดีโอคลิป)

แนวคิด...การใช้อินซูลินอย่างถูกต้องตามเทคนิคจะทำให้อินซูลินออกฤทธิ์เต็มที่ แต่บ่อยครั้งที่พบว่าคนไข้ใช้อินซูลินไม่ถูกเทคนิค ทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้ เมื่อปรับถูกเทคนิคจะลดน้ำตาลลงได้
concept...เน้นเรื่องข้อผิดพลาดพบบ่อยในการใช้อินซูลิน คือ.....อ่านต่อ

 
 แนวคิด...เต้นล้างมือ 7 ท่า Ver.พยาบาลทหารอากาศ (น่ารักสุดๆ)
concept...เพื่อให้ล้างมือกันอย่างถูกวิธี ลดจำนวนเชื้อโรคที่อยู่บนมืคือ....
   
   
   
   
   
   
   
    ภาพกิจกรรม
    Calender
    รับสมัคร

 น.อ.หญิง นรีกุล  จิตตบุณย์

    ผู้อำนวยการ กองการพยาบาล
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ