.
    งานการพยาบาล

 
 
 
 
    ข่าว
 

 ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง Digital Healthcare in Digital Air Force ERA การปฏิรูปสู่โรงพยาบาลดิจิทัลในยุคกองทัพดิจิทัลโดย อ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รายละเอียดเพิ่มเติม.....รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ

 

ประกาศให้ผู้มีรายชื่อตามผนวกแนบเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พยาบาล กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 14 อัตรา รายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร.0 2534 7234

รายละเอียด

 

 ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และกองการพยาบาล รพ.ฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2559 ระยะเวลาการอบรม 3 เดือน มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 16 เป็นบุคลากรภายใน รพ.ฯ 2 คน และเป็นบุคคลภายนอก 14 คน ทั้งนี้ได้จัดพิธีไปเมื่อ 22 ธ.ค.59

รายละเอียด

 

 ประกาศการประเมินบันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลเเละปริมาณงานหลักผ่านโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค.59

เเละผู้ทำการประเมินเเละผู้เห็นชอบ ให้ตรวจสอบข้อมูลของกำลังพลในหน่วยงาน หากมีข้อสงสัยให้เเจ้ง กำลังพล กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รายละเอียด

  

 พยาบาลคนเก่ง(วีดีโอคลิป)

แนวคิด...เพื่อให้ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารทางจมูกมีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจที่จะให้อาหารทางสายให้อาหารทางจมูกเมื่อกลับบ้าน ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากภาวะทุพโภชนาการ
concept...ใช้ภาพประกอบร่วมกับการใช้คู่มือเพื่อให้ผู้ที่ได้ดูวีดีโอมีความเข้าใจมากขึ้น , ให้ทุกคนในหอผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการจัดทำวีดีโอนี้ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

สร้างสรรค์โดย ร.อ.หญิง ณัฐวดี สุขไพเราะ

 

 
 

 พยาบาลคนเก่ง(วีดีโอคลิป)

แนวคิด...การใช้อินซูลินอย่างถูกต้องตามเทคนิคจะทำให้อินซูลินออกฤทธิ์เต็มที่ แต่บ่อยครั้งที่พบว่าคนไข้ใช้อินซูลินไม่ถูกเทคนิค ทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้ เมื่อปรับถูกเทคนิคจะลดน้ำตาลลงได้
concept...เน้นเรื่องข้อผิดพลาดพบบ่อยในการใช้อินซูลิน คือ.....อ่านต่อ

 
 แนวคิด...เต้นล้างมือ 7 ท่า Ver.พยาบาลทหารอากาศ (น่ารักสุดๆ)
concept...เพื่อให้ล้างมือกันอย่างถูกวิธี ลดจำนวนเชื้อโรคที่อยู่บนมืคือ....
  
  
  
  
  
  
  
    ภาพกิจกรรม
    Calender

 น.อ.หญิง นรีกุล  จิตตบุณย์

    ผู้อำนวยการ กองการพยาบาล
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึกเสื้อโปโล หนึ่งน้ำใจ ให้โอกาส (โลโก้การ์ตูน)(22/12/2016)  
     มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึกเสื้อโปโล หนึ่งน้ำใจ ให้โอกาส (โลโก้การ์ตูน) "ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป" ชาย-หญิง ราคาตัวละ 320 บาท มีครบทุกไซส์ สนใจติดต่อร้านค้ามูลนิธิ รพ.ฯ บริเวณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ โทร.0 2534 7161  ... ดูขนาดเสื้อ  << Click  >>   อ่านต่อ..

  วันหยุดเดือนมกราคม 2560 (20/12/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันที่ 1-3 ,18 มกราคม 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ... ขออภัยในความสะดวก  อ่านต่อ..

  รับบริจาคของขวัญวันเด็ก 2560 (20/12/2016)  
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอรับการสนับสนุนของขวัญ เช่นอุปกรณ์การเรียน หนังสือนิทาน ขนมและอื่น ๆ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บก.กองกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกล้าฯ โทร 0-2534-7306-7 และห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โทร 0-2534-7633  อ่านต่อ..

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ (19/12/2016)  
     กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน "ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 07.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

  ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พอ.ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 (19/12/2016)  
     กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พอ. ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาส "วันขึ้นปีใหม่ 2560" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร พอ.  อ่านต่อ..

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี(8/12/2016)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 2492 กอง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ,เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย และพัฒนาการศึกษาบุคลากรของโรงพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร 0-2534-7221  อ่านต่อ..

  แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ (28/11/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชวนผู้สนใจมาตรวจร่างกายด้วยแพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ ดังนี้ 1. โปรแกรม Jasmine (สำหรับอายุไม่เกิน 35 ปี) และ 2. โปรแกรม Rose (สำหรับอายุมากกว่า 35 ปี) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0 2534 7624, 2-7624  << ดาวน์โหลด... แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ >>  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..