กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4805/0_pragad%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%20730.jpg

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 ประชุมวิชาการ Interdepartment Conference: Practical point in hemodialysis (25/12/2020)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference "Practical point in hemodialysis "ในวันที่ 24 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ     อ่านต่อ..


 ต้อนรับคณะกรรมการ​ประกันคุณภาพ​การศึกษาหลักสูตร​แพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ ​World Federation for Medical Education (24/12/2020)
     กองแพทยศาสตร์​ศึกษา​ รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช​ พอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการ​ประกันคุณภาพ​การศึกษาหลักสูตร​แพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ ​World Federation for Medical Education ( WFME ) คณะแพทยศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ ครั้งที่ 1/2563 เข้าตรวจเยี่ยม​ประเมินคุณภาพการศึกษา​ของรพ.ฯ ซึ่งเป็นสถาบันผลิตแพทย์​ร่วมระหว่าง​กองทัพอากาศ​กับจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​  อ่านต่อ..


 การประชุมวิชาการ Interdepartment Conference: A deadly chest pain (18/12/2020)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference "A deadly chest pain" ในวันที่ 17 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ   อ่านต่อ..


 โครงการตามรอยผู้ป่วย ปีการศึกษา 2563 (14/12/2020)
     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ "ตามรอยผู้ป่วย" สำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ธ.ค.63     อ่านต่อ..


 รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ (4/12/2020)
     น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำคณะอาจารย์แพทย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เข้าเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. วันที่ 3 ธ.ค.63    อ่านต่อ..


 โครงการสอบหัตถการ (OSCE) นสพ. ปี6 ปีการศึกษา 2563 (1/12/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสอบหัตถการ(OSCE) นสพ. ปี6 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่1) ซึ่งเป็นการประเมินทักษะทางคลินิก เพื่อรับรองการสอบสำหรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม   ...   อ่านต่อ..


 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (29/10/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning and Self-development program) เพื่อให้นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าใจสภาวะภายในจิตใจตนเองและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ตระหนักรู้และเข้าใจตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งภายในและภายนอกอันนำไปสู่การหาทางแก้ปัญหาด้วยศักยภาพของตน อีกทั้งสามารถเข้าใจคนอื่นโดยเฉพาะผู้ป่วยและครอบครัวได้  อ่านต่อ..


 แสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 27 (1/10/2020)
     พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.พร้อมด้วย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และอาจารย์แพทย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 27 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 30 ก.ย.63 ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..