กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

e-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
 0-2534-7096

 

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้น รับบริการที่: ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร
html code 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4805/0_pragad%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%20730.jpg

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 (1/7/2021)
     คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ   ....   อ่านต่อ..


 ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน (1/7/2021)
     ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน   ...  อ่านต่อ..


 โครงการ​ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์​ที่ปรึกษา​ (16/6/2021)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  โดยการสัมมนาผ่านระบบวิดิทัศน์ (ZOOM Meeting) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบบทบาท หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งทราบแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษานิสิตแพทย์ที่มีความเสี่ยงทางการศึกษา เพื่อที่สามารถแก้ปัญหาให้นิสิตแพทย์ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว" เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64  ...    อ่านต่อ..


 พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 31 ผ่านระบบ Zoom meeting (10/6/2021)
     กองแพทยศาสตรืศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Zooming meeting เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตแพทย์สำหรับการเรียนการสอนในชั้นคลินิกและให้นิสิตแพทย์เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64 ...   อ่านต่อ..


 รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (11/5/2021)
     ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตแพทย์ศลิษา คงปัญญากุล (แปม) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/63 โครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564   อ่านต่อ..


 ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 44 (7/5/2021)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 44 วันที่ 8 -9 เม.ย.64 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ....  อ่านต่อ..


 BYE EXTERN BBCU 28 (5/4/2021)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานเลี้ยงอำลา Extern รพ.ฯ รุ่นที่28 "Summer Sea Again" เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.  ...   อ่านต่อ..


 พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2563 (5/4/2021)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ...  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..