กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
 
หุ่นหัตถการ กพศ.
 
website กองต่าง ๆ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

 5 วิธีง่าย ๆ จ่ายเงินผ่าน
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
1. ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android
2. เปิดแอป กดสัญลักษณ์ ตัว B อยู่มุมบนขวา
3. กดเลือกรายการที่ต้องการชำระ
4. เลือกวิธีชำระเงิน (บัตรเครดิต/ QR Code)
5. ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุดให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ

เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2566
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4805/0_pragad%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%20730.jpg

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 Up ToDate (8/5/2023)
     ติดต่อใช้งาน Up ToDate ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ได้ที่ห้องสมุด ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง เวลา 08.00-17.00 น. ติดต่อ 2-7854   อ่านต่อ..


 รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (20/10/2022)
      ดาวน์โหลดเอกสาร   ---->>  รายงานหนังสือใหม่ 2565     อ่านต่อ..


 ระเบียบปฏิบัติ ในการสอบนิสิตแพทย์ (27/6/2022)
     ระเบียบปฏิบัติ ในการสอบนิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา 2565  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 งานแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 30 (6/10/2023)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 30 โดยมี พล.อ.ท.เพชร เกษตรสุวรรณ จก.พอ. พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 ต.ค.66 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ....    อ่านต่อ..


 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2566 (4/9/2023)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2566 เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์แพทย์และเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและในการนี้ประธานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อาจารย์แพทย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา2566 เมื่อวันที่ 24 ส.ค.66 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3  อาคารคุ้มเกล้าฯ   ...    อ่านต่อ..


 MSO Party (4/9/2023)
     พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานเปิดสัมมนาอาจารย์แพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานองค์กรแพทย์ รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและต้อนรับสมาชิกใหม่ เมื่อ 24 ส.ค.66   ...   อ่านต่อ..


 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความปลอดภัยด้านนิรภัยภาคพื้น (10/7/2023)
     รปภ. และนิรภัยภาคพื้น กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับกพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างความปลอดภัยด้านนิรภัยภาคพื้นสาขาการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1, นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กพศ.รพ.ฯ ซึ่งเป็นผู้พักอาศัยและปฏิบัติงานในอาคารหอพักแพทย์ โดยมี น.ท.บรรเจิด เปรมจิตต์ (สพ.ทอ.), พ.อ.อ.พงศธร เปรมจิตต์ (ชอ.ทอ) และทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายและทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคารสูงและฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น  อ่านต่อ..


 งานประชุมวิชาการ Research Methodology (29/6/2023)
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการประชุมวิชาการ Research Methodology ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ....     อ่านต่อ..


ทั้งหมด..