กองแพทยศาสตร์ศึกษา
ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   ประมวลภาพกิจกรรม

 

 พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ (17/5/2018)
     บัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 18 จำนวน 24 คน รับมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 จาก นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 61 ...   อ่านต่อ..


 โครงการสัมมนากองแพทยศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (2/5/2018)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสัมมนากองแพทยศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อวิเคราะห์ ทบทวนการปฏิบัติงานตามภารกิจกองแพทยศาสตร์ศึกษา ทั้งในส่วนที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน ห้องสมุด และศูนย์วิทยบริการ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะนำผลที่ได้มาวางแผนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยจัดระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย.61 ณ แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์  อ่านต่อ..


 พิธีอำลานิสิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 (18/4/2018)
     คณอก.กิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับรุ่นน้อง BBCU จัดงาน Bye Bye BBCU 25 เพื่ออำลานิสิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 โดย พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในงาน และอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น เมื่อ 11 เม.ย.61  ...   อ่านต่อ..


 พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560 (17/4/2018)
     พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช จก.พอ. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "ของฝากจากครู" ให้แก่นิสิตแพทย์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (16/3/2018)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์  ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10-11 มี.ค. 61 ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ อยุธยา...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..