กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

 'เหนื่อยแต่ไม่หยุด มนุษย์ต้องชนะ'
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 ใช้ APP MyLOFT ฟรี!! (13/4/2020)
     บริษัท บุ๊คเน็ท ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ทุกท่าน ใช้ APP MyLOFT ฟรี เพื่ออ่าน ebook , e-journal  ในหัวข้อ COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ - สิ้นเดือนมิถุนายน 2563  อ่านต่อ..


 New!! ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๒ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก (13/4/2020)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๒ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒  จำนวน ๒ สาขา  (ตามเอกสารแนบ)๑. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน๒. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  อ่านต่อ..


 การประกวดและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการแพทย์ ประจำปี 2563 (25/3/2020)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประกวดและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการแพทย์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า โดยผลการประกวดมี ดังนี้   ... รางวัลชนะเลิศ พญ. สิริกัญญา หล่อวัฒนพงษา กองอายุรกรรมรองชนะเลิศ อันดับ 1 พญ.ช่อทิพย์ ชาญแสงสวัสดิ์ กองกุมารเวชกรรมรองชนะเลิศ อันดับ 2 พญ.ณัฐวรา พ่วงเภตรา กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกรางวัลชมเชย พญ.กนกรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก                  นพ.วุฒิพงษ์  อ่านต่อ..


 ต้อนรับคณะตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (11/3/2020)
     พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พร้อมผู้บริหาร รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63 ...   อ่านต่อ..


 เยี่ยมชมกิจการและติดตามการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา (10/3/2020)
     น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำคณะอาจารย์แพทย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจการ รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู และติดตามการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 24 ก.พ. 63 ...   อ่านต่อ..


 การนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางคลินิกสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 (10/3/2020)
     การนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางคลินิกสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ...   อ่านต่อ..


 เยี่ยมชมกิจการ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา (10/3/2020)
     น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำคณะอาจารย์แพทย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจการ รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และติดตามการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 5 มี.ค.63...   อ่านต่อ..


 เยี่ยมชมกิจการ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา (3/3/2020)
     น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำคณะอาจารย์แพทย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจการ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 2 มี.ค.63 ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..