กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

e-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
 0-2534-7096

 

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้น รับบริการที่: ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
html code 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4805/0_pragad%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%20730.jpg

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 (27/9/2021)
      ดาวน์โหลดเอกสาร นสพ-ปี6, คู่มือแพทย์ประจำบ้าน-2564   อ่านต่อ..


 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote (24/9/2021)
     ศูนย์วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "การใช้โปรแกรม EndNote" ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ 0-0534-7255   อ่านต่อ..


 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 อบรมอาจารย์แพทย์เรื่อง e-learning (27/9/2021)
     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ต้องมีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น ประธานคณอก.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รพ.ฯ จึงให้จัดอบรมอาจารย์แพทย์ เรื่อง e - learning โดย น.ต.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย เมื่อ 12 ก.ค.64 ผ่านระบบ zoom meeting  อ่านต่อ..


 พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 (1/7/2021)
     คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ   ....   อ่านต่อ..


 ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน (1/7/2021)
     ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน   ...  อ่านต่อ..


 โครงการ​ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์​ที่ปรึกษา​ (16/6/2021)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  โดยการสัมมนาผ่านระบบวิดิทัศน์ (ZOOM Meeting) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบบทบาท หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งทราบแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษานิสิตแพทย์ที่มีความเสี่ยงทางการศึกษา เพื่อที่สามารถแก้ปัญหาให้นิสิตแพทย์ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว" เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64  ...    อ่านต่อ..


 พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 31 ผ่านระบบ Zoom meeting (10/6/2021)
     กองแพทยศาสตรืศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Zooming meeting เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตแพทย์สำหรับการเรียนการสอนในชั้นคลินิกและให้นิสิตแพทย์เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64 ...   อ่านต่อ..


 รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (11/5/2021)
     ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตแพทย์ศลิษา คงปัญญากุล (แปม) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/63 โครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564   อ่านต่อ..


 ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 44 (7/5/2021)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 44 วันที่ 8 -9 เม.ย.64 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ....  อ่านต่อ..


 BYE EXTERN BBCU 28 (5/4/2021)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานเลี้ยงอำลา Extern รพ.ฯ รุ่นที่28 "Summer Sea Again" เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.  ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..