กองแพทยศาสตร์ศึกษา
ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   ประมวลภาพกิจกรรม

 

 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (OSCE) สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (27/11/2018)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (OSCE) สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบและประเมินความรู้ความสามารถทางคลินิก ตลอดจนเป็นการฝึกซ้อมสอบเสมือนจริงและนำผลการสอบมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการสอบรับรองเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อไป เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารทองใหญ่ ...   อ่านต่อ..


 พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 25 (9/10/2018)
     พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และอาจารย์แพทย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 25 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 --->>   อ่านต่อ..


 พิธีไหว้ครูสำหรับนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 (23/7/2018)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีไหว้ครูสำหรับนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร “คุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 โครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา (10/7/2018)
     นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 1จำนวน 15 คน เดินทางไปฝึกภาคสนามที่ กองบิน 1 จ.นครราชสีมา ระหว่าง 5-26 ก.ค.61 ซึ่งในวันที่ 6 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและชมวิดิทัศน์กองบิน 1 โดยมี น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการ บน.1 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ตัวแทนจากฝ่ายข่าวและสห.แจ้งระเบียบปฏิบัติ จากนั้นได้ส่งมอบการดูแลนิสิตแพทย์ในการฝึกภาคสนามครั้งนี้ ให้กับผู้บังคับการ  อ่านต่อ..


 โครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2561 (9/7/2018)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาและ คณอก.กิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ ปีการศึกษา2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตแพทย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลในการใช้ชีวิตและการเรียนแพทย์ในชั้นคลินิกอีกด้วย เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค.61 ณ พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..