กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
 
หุ่นหัตถการ กพศ.
 
website กองต่าง ๆ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4805/0_pragad%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%20730.jpg

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญส่งประกวดและนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน (7/2/2024)
     ขอเชิญส่งประกวดและนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านในงานประชุมวิชาการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประจำปี 2567 ครั้งที่ 47ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ส่งผลงานได้ที่ Research.bhumibol@outlook.co.th   อ่านต่อ..


 Up ToDate (8/5/2023)
     ติดต่อใช้งาน Up ToDate ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ได้ที่ห้องสมุด ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง เวลา 08.00-17.00 น. ติดต่อ 2-7854   อ่านต่อ..


 รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (20/10/2022)
      ดาวน์โหลดเอกสาร   ---->>  รายงานหนังสือใหม่ 2565     อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ปีการศึกษา 2566 (7/2/2024)
     นาวาอากาศเอกหญิง อุษณีย์ สุนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล หัวหน้ากองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และบุคลากร เดินทางติดตามการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 30 ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67 ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง  อ่านต่อ..


 สานสัมพันธ์อาจารย์-ลูกศิษย์ (7/2/2024)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานสานสัมพันธ์ อาจารย์-ลูกศิษย์ 2566 โดยมี อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.  ...  อ่านต่อ..


 การบูรณาการการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 (7/2/2024)
     คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนทางคลินิกและบูรณาการการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 3 ม.ค.-27 มี.ค.67 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ   ...  อ่านต่อ..


 โครงการบทนำเวชปฏิบัติ(Introduction to Clinical Clerkship) สำหรับ นสพ.ชั้นปีที่5 ปีการศึกษา 2566 (7/2/2024)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการบทนำเวชปฏิบัติ(Introduction to Clinical Clerkship) สำหรับ นสพ.ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นิสิตแพทย์มีความรู้และความเข้าใจ ในโครงสร้าง ระบบและการปฏิบัติงานในรพ. รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ทางการแพทย์และมีทักษะด้านการแพทย์และการสื่อสารที่ดี เมื่อวันที่ 8 - 26 ม.ค. 67...  อ่านต่อ..


 กิจกรรมตามรอยผู้ป่วยให้แก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 (5/1/2024)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมตามรอยผู้ป่วยให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์เพื่อให้นิสิตแพทย์สามารถสะท้อนความคิดความรู้สึกของผู้ป่วยเมื่อมารับบริการ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.66 ณ บริเวณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ....   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..