กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

e-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
 0-2534-7096

 

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
html code 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4805/0_pragad%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%20730.jpg

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย Good work Better health & Perfect death (19/1/2022)  
     คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย Good work Better health & Perfect death ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. บรรยายโดย น.ท.หญิงสุพัตรา กิจวิสาละ, น.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์, น.ท.หญิงปิยะพร ประมุขสรรค์ ผ่าน Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96885353179 Meeting ID: 968 8535 3179 Passcode: 332211   อ่านต่อ..


 คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 (27/9/2021)
      ดาวน์โหลดเอกสาร นสพ-ปี6, คู่มือแพทย์ประจำบ้าน-2564   อ่านต่อ..


 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 โครงการเตรียมความพร้อมและสอบหัตถการ(OSCE) นิสิตแพทย์ปีที่ 6/2564 (12/1/2022)  
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมและสอบหัตถการ(OSCE) นิสิตแพทย์ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (รอบ1) เพื่อประเมินความรู้และทักษะทางคลินิกสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค.64  ...   อ่านต่อ..


 นสพ. รับรางวัล Gold Medal ในงาน IMRC 2021 (29/12/2021)
     นสพ.สุภัสสร หทัยเดชะดุษฎี (นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5) ปฏิบัติงานที่กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และ นสพ.ณัชชา ปรัชญกุล (นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5) ปฏิบัติงานที่กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold medal) ในการประกวดงานวิจัยได้รับคัดเลือกเป็น Oral Presentation ในงาน IMRC 2021 (International medical student research conference) จากงานวิจัยเรื่อง " Prevalence of opioid use and outcome at end of life in palliative  อ่านต่อ..


 อบรมอาจารย์แพทย์เรื่อง e-learning (27/9/2021)
     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ต้องมีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น ประธานคณอก.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รพ.ฯ จึงให้จัดอบรมอาจารย์แพทย์ เรื่อง e - learning โดย น.ต.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย เมื่อ 12 ก.ค.64 ผ่านระบบ zoom meeting  อ่านต่อ..


 พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 (1/7/2021)
     คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ   ....   อ่านต่อ..


 ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน (1/7/2021)
     ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน   ...  อ่านต่อ..


 โครงการ​ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์​ที่ปรึกษา​ (16/6/2021)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  โดยการสัมมนาผ่านระบบวิดิทัศน์ (ZOOM Meeting) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบบทบาท หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งทราบแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษานิสิตแพทย์ที่มีความเสี่ยงทางการศึกษา เพื่อที่สามารถแก้ปัญหาให้นิสิตแพทย์ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว" เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64  ...    อ่านต่อ..


 พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 31 ผ่านระบบ Zoom meeting (10/6/2021)
     กองแพทยศาสตรืศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Zooming meeting เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตแพทย์สำหรับการเรียนการสอนในชั้นคลินิกและให้นิสิตแพทย์เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64 ...   อ่านต่อ..


 รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (11/5/2021)
     ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตแพทย์ศลิษา คงปัญญากุล (แปม) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/63 โครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..