กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
html code 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4805/0_pragad%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%20730.jpg

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (20/10/2022)
      ดาวน์โหลดเอกสาร   ---->>  รายงานหนังสือใหม่ 2565     อ่านต่อ..


 ระเบียบปฏิบัติ ในการสอบนิสิตแพทย์ (27/6/2022)
     ระเบียบปฏิบัติ ในการสอบนิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา 2565  อ่านต่อ..


 Website กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (14/6/2022)
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. Click http://www.medicinebhumibol.com  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 แสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ (10/11/2022)
     แสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ 7 พฤศจิกายน 2565 ....   อ่านต่อ..


 ร้อยใจรักอาจารย์-ลูกศิษย์ ปีการศึกษา 2565 (20/10/2022)
     ร้อยใจรักอาจารย์-ลูกศิษย์ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 ต.ค.65 ....   อ่านต่อ..


 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (12/9/2022)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์แพทย์และเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม และในการนี้ประธานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อาจารย์แพทย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ   ....   อ่านต่อ..


 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตงานวิจัยจากงานประจำ (26/8/2022)
     ศูนย์วิจัยฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์พัฒนาการทำงานประจำโดยใช้รูปแบบกระบวนการทำวิจัย และพัฒนาคุณภาพงานด้านการรักษาพยาบาลในทุกสาขาความรู้ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 8-9 ส.ค.65 ณ โรงแรม ฟิฟธ์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ....   อ่านต่อ..


 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์และการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (4/8/2022)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภุมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์และการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก(Clinical Teaching) ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา บทบาทหน้าที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ เมื่อวันที่ 20 -22 ก.ค.65 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จ.ชลบุรี ....   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..