กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

'เหนื่อยแต่ไม่หยุด มนุษย์ต้องชนะ'
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

แจ้งปรับเปลี่ยน
คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 โครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (3/8/2020)  
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตแพทย์รุ่นพี่ รุ่นน้องและแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนแพทย์ในชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 25 ก.ค.63 ...   อ่านต่อ..


 บรรยายเรื่อง 'Respiratory failure in the COVID-19 era' (3/8/2020)  
     คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายเรื่อง "Respiratory failure in the COVID-19 era" เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2562 (3/7/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอด โดยในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 มีแพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สำเร็จหลักสูตรต่างๆ รวมทุกชั้นปี ทั้งสิ้น 212 คน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน-Central Lineและนิรภัยภาคพื้น (3/7/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด-Central Lineและนิรภัยภาคพื้น ...   อ่านต่อ..


 ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน-การร้องเรียนเจรจาไกล่เกลี่ย+ฉีดวัคซีน (3/7/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านเกี่ยวกับการร้องเรียนเจรจาไกล่เกลี่ย พร้อมฉีควัคซีน ให้กับแพทย์ประจำบ้านเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563   ...   อ่านต่อ..


 การอบรมเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS ให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563 (3/7/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการอบรมเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS ให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูงอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.63 ...   อ่านต่อ..


 Get Together แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (3/7/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน Get Together กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีและสร้างความผูกพัน สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ...   อ่านต่อ..


 ภาพบรรยากาศ งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563 (9/6/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานในพิธีและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..