กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ กกพ.บก.พอ.
โทร 22570-1
html code 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4805/0_pragad%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%20730.jpg

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (11/5/2021)  
     ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตแพทย์ศลิษา คงปัญญากุล (แปม) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/63 โครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564   อ่านต่อ..


 ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 44 (7/5/2021)  
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 44 วันที่ 8 -9 เม.ย.64 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ....  อ่านต่อ..


 BYE EXTERN BBCU 28 (5/4/2021)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานเลี้ยงอำลา Extern รพ.ฯ รุ่นที่28 "Summer Sea Again" เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.  ...   อ่านต่อ..


 พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2563 (5/4/2021)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ...  อ่านต่อ..


 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา (1/4/2021)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาและคณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายปรับทิศทางการดำเนินงานและวางแผนการจัดการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ในวันที่ 29-30 มี.ค.64 ณ รพ.นางรอง , รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และรพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ...   อ่านต่อ..


 โครงการพื้นฐานเวชปฏิบัติ สำหรับ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (29/3/2021)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ "พื้นฐานเวชปฏิบัติ"(Foundation of Clinical Clerkship) สำหรับ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป้นแพทย์เวชปฏิบัติและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. - 12 มี.ค.64   ...   อ่านต่อ..


 ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 (29/3/2021)
     คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญาและกองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านของ รพ.ฯ และเตรียมความพร้อมให้แพทย์ประจำบ้านได้มีจิตสำนึกในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและออกไปรับใช้สังคม อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 13 มี.ค.64 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ   ....  อ่านต่อ..


 งานประชุมวิชาการหุ่นหมี อยาก Slender (22/3/2021)
     คณะกรรมการประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการเรื่อง "หุ่นหมีอยาก Slender" เมื่อวันที่ 18 มี.ค.64 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ   ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..