แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 12/09/2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมกราคม 2562 (2/1/2019)  
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเดือนมกราคม 2562 "บริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดีนะคะ" หรือเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 ย้าย...ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) (26/12/2018)
     ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) จากเดิมให้บริการที่ห้องสีเหลือง ย้ายไปให้บริการที่บริเวณข้างศูนย์จองห้องพิเศษ ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7749  อ่านต่อ..

 ปิด ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (20/12/2018)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ...เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 แจ้งปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (3/12/2018)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้งวันหยุดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ...ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (30/10/2018)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2555 ที่ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีเลขที่ผู้ป่วยนอกจะถูกเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูประวัติการรักษาเดิมได้จากระบบสแกนเวช ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ,น.ท.หญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง  อ่านต่อ..

 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ (1/10/2018)  
     มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ห้องละ 150,000 บาท เรียนเชิญผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทร. 0-2534-7236  อ่านต่อ..

  (26/6/2018)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน "งด" ใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยา  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..

 ขั้นตอนการใช้สิทธิกรมบัญชีกลาง...(รูดบัตรที่จุดดาวก่อนกลับบ้านเท่านั้น) (3/5/2018)

  Link : อ่านต่อ
     4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก อย่าลืม!!! นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งในการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล  หากลืม?? บัตรประชาชน หรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนดหรือบัตรประชาชนหาย ต้องจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด  หากลืมรูดบัตรก่อนกลับ  ระบบจะแจ้งเตือนค้างชำระ ต้องชำระเงินสดแล้วนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดเอง   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ไตเทียม) (17/1/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 6 ส่งใบสมัครสอบหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการโอนเงินทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.อ.หญิง พัชรี สิงห์เจริญ e-mail: Patcharee_sing@yahoo.com โทร. 0-2534-7844  อ่านต่อ..

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ (17/1/2019)  
     ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ในวันจันทร์ที่ 21 และวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 07.30-10.00 น. ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กำลังพล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร.0-2534-7234  อ่านต่อ..

 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2562 (31/8/2018)  
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2562 โควต้าการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ติดต่อสอบถามได้ที่กองศัลยกรรม โทร.02-974-6540  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เพื่อตัวคุณเองและคนรอบข้าง (16/1/2019)  
     หลังจากที่โรคติดต่อผ่านทางเดินหายใจอย่างซาร์ส, ไข้หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่ระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความนิยมในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคก็เพิ่มมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยังเลือกชนิดหน้ากากอนามัยไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน และยังใส่อย่างผิดวิธี  ทำให้ไม่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงควรมาทำความรู้จักหน้ากากอนามัยกันใหม่  อ่านต่อ..

 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562 (14/1/2019)  
     เช้านี้ ฝุ่นยังมีเยอะอยุ่นะคะ ประชาชนที่อยุ่ในพื้นที่สีแดง สีส้ม ควรหลีกเลี่ยงหรืองดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องออกไปอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรส่วมใส่หน้ากากอนามัย แบบ N95 ค่ะ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้
-

-

 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 408 ประจำเดือนธันวาคม 2561
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 มอบผ้าห่มขนหนูจำนวน 45 ผืน (17/1/2019)
     คุณกฤษณ์วรงค์ นันทิวัตถพงค์ บริจาคผ้าห่มขนหนูสีขาว จำนวน 45 ผืน มูลค่า 15,750 บาท ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 62   ... อ่านต่อ

 พล.อ.อ.อำพล อินทรไทยวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (17/1/2019)
     พล.อ.อ.อำพล อินทรไทยวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ Deep Penetrating Electro-magnetic Stimulator ให้กับกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมี พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62  ... อ่านต่อ

 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 (14/1/2019)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 มอบของเล่น ขนม และจัดกิจกรรม สันทนาการให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการ ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรมและหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 61 ... อ่านต่อ

 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 (14/1/2019)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และ พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ผู้บริหาร รพ.ฯ บุคลากร รพ.ฯ และผู้ป่วย ร่วมพิธีเมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 ... อ่านต่อ

 บรรยายเรื่อง จะหวานแค่ไหน...ก็ไม่ฟันผุ (11/1/2019)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับกองทันตกรรม จัดการบรรยายเรื่อง "จะหวานแค่ไหน...ก็ไม่ฟันผุ" โดย ร.อ.หญิง สิริภา กิจานุกุล ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านอุดฟัน operative dentistry เมื่อ 10 มกราคม 2562  ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ของดให้บริการบ้านพักรับรอง ระหว่างวันที่ 1-21 ก.พ.62 (14/1/2019)
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (14/1/2019)
 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการสอบ PLAB สำหรับการทำงานแพทย์ที่สหราชอาณาจักร (14/1/2019)
 กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา (3/1/2019)
 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการสอบ PLAB สำหรับการทำงานแพทย์ที่สหราชอาณาจักร (27/12/2018)
 สารอวยพรปีใหม่ 2562 ของ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (26/12/2018)
 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 (4/12/2018)
 อบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล รุ่นที่ 36 (5/9/2018)
ทั้งหมด..
   Youtube

-