แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี โรงพยาบาล
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
facebook: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
LINE: @bhumibolhospital
 
facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค | contact e-mail:bhumibol.check@gmail.com
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อัพเดท 06/09/2560
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
 
  
 
 
   ข่าวประสัมพันธ์
 วันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2560 (13/9/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันที่ 13-15, 22-23, 26 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเดือนกันยายน (7/9/2017)
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งสถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนกันยายน 2560 "ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะ บริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดีนะคะ"  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง โทร. 0-2534-7835, 2-7835  อ่านต่อ..

 update! ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (7/9/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา1600-2000 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312...  downloadแผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ >>   อ่านต่อ..

 ประกาศจากห้องตรวจจักษุกรรม (ตา) (30/8/2017)
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเรียนผู้ใช้บริการทราบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สามารถมารับบริการได้ที่ห้องตรวจจักษุกรรม (ตา) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ห้องสีเขียวอ่อน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร. 0-2534-7000  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์...การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (22/6/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2554 ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ครบกำหนดเก็บเอกสาร 10 ปีตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ หากท่านมีความประสงค์ต้องการเก็บรักษาแฟ้มประวัติของท่านไว้กรุณาติดต่อแผนกทะเบียนเวชสถิติ... ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และ น.ท.หญิง ธีรนุช เพชรรุ่ง หน.แผนกทะเบียนเวชสถิติ  อ่านต่อ..

 แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ (28/11/2016)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชวนผู้สนใจมาตรวจร่างกายด้วยแพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ ดังนี้ 1. โปรแกรม Jasmine (สำหรับอายุไม่เกิน 35 ปี) และ 2. โปรแกรม Rose (สำหรับอายุมากกว่า 35 ปี) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0 2534 7624, 2-7624  << ดาวน์โหลด... แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ >>  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561 จำนวน 10 อัตรา (4/8/2017)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป     จำนวน 8 อัตรา สาขาประสาทศัลยศาสตร์  จำนวน 2 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 2 ตุลาคม 2560ติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7336 โทรสาร 0-534-6540  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/5/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  ... ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 สธ. เดินหน้าให้ทุกรพ. ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล หวังประหยัดให้ชาติปีละ 10,000 ล้านบาท (19/9/2017)  

  Link : อ่านต่อ
     กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายชัดเจนให้ทุกโรงพยาบาลขับเคลื่อนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ยาปฏิชีวนะและยาเกินความจำเป็น ตั้งเป้าลดการใช้ยาปฏิชีวนะร้อยละ 20 ลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาร้อยละ 50 ภายในปี 2564  อ่านต่อ..

 โรคพิษสุนัขบ้า.....เพชฌฆาตใกล้ ๆ ตัว (18/9/2017)  

  Link : อ่านต่อ
     จับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ปีที่ 4 ฉบับกันยายน 2560 “ โรคพิษสุนัขบ้า.....เพชฌฆาตใกล้ ๆ ตัว ”**โรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ #ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรค จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น จากความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ลดลงมากถึง 8 เท่า อ่านฉบับย้อนหลังและดาวน์โหลดสื่อต้นแบบได้ที่ http://203.157.15.110/boe/viewddcw.php  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
อย่างหาที่สุดมิได้

 
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 393 ประจำเดือนกันยายน 2560
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 ต้อนรับคณะแพทย์ญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงาน กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (20/9/2017)
     คณะแพทย์ญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงาน กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 11.00 น.  ... อ่านต่อ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเครือข่ายบริการผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด (19/9/2017)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ เรื่อง "ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเครือข่ายบริการผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด" เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ... อ่านต่อ

 งานประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 8/2560 (20/9/2017)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 8 เรื่อง Mix & Match Neonatology & Nephrology เมื่อวันที่ 14-15 ก.ย.60 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"  ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ประชุมวิชาการ One-day TASP Scientific Meeting 2017 (13/9/2017)
 ประชุมวิชาการสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) ครั้งที่ 20/2560 (8/9/2017)
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจำปี 2560 (8/9/2017)
 งานประชุมวิชาการ Asia-Pacific Otology/Neurotology Conference (30/8/2017)
 ประชุมวิชาการ Ramathibodi Current Psychiatry 2017 (4/8/2017)
 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2017 (4/8/2017)
 การสอบขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (18/7/2017)
 ประชุมวิชาการสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย 2560 (18/7/2017)
 ประชุมวิชาการสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ประจำปี 2560 (17/7/2017)
ทั้งหมด..

   .