แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี โรงพยาบาล
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
facebook: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
LINE: @bhumibolhospital
 
facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค | contact e-mail:bhumibol.check@gmail.com
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อัพเดท 27/10/2560
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 เรื่องที่ทุกคนควรทราบ: การบริหารการเงินส่วนบุคคลและการจัดการภาษี (21/11/2017)  
     คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง "การบริหารการเงินส่วนบุคคลและการจัดการภาษี" โดย คุณวีรพล ตรีเพ็ชร์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารยูโอบี, คุณสุฌาน วัชรธานินทร์ ผจก.ฝ่ายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุนบุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"   อ่านต่อ..

 ศูนย์โรคภูมิแพ้... แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ (14/11/2017)  
     ศูนย์โรคภูมิแพ้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ วันจันทร์ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 13.00-16.00 น., วันอังคาร (โรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่-ให้บริการทดสอบการแพ้ยาทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน) เวลา 09.00-14.00 น., วันพุธ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 09.00-12.00 น. เริ่มวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง โทร. 0-2534-7862  อ่านต่อ..

 วันหยุด เดือนธันวาคม 2560 (14/11/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันที่ 5, 10-11, 30-31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 1-2 มกราคม 2561  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญส่งบทความเรื่องราวเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ในหัวข้อ (10/11/2017)  
     ขอเชิญส่งบทความเรื่องราวเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ในหัวข้อ "เมื่อพ่อแม่ฉันสมองเสื่อม บันทึกรักอัลไซเมอร์" จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ บริเวณลานด้านข้างหน่วยตรวจพิเศษ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมโครงการ...อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข (8/11/2017)  
     ศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข" โดย คุณป้อม วินิจ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อลงทะเบียนได้ที่โทร. 0-2534-7825...คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม(เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษากับ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เท่านั้น ... ฟรี รับจำนวนจำกัด)   อ่านต่อ..

 ขอรับการสนับสนุนของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (2/11/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอรับการสนับสนุนของขวัญ เช่น อุปกรณ์การเรียน หนังสือนิทาน ขนม หรือเงินบริจาค เพื่อจัด"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บก.กองกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกล้าฯ 0-2534-7306-7 หรือห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ 0-2534-7633   อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ update! (31/10/2017)

  Link : อ่านต่อ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา1600-2000 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312...  download>> แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ   อ่านต่อ..

 คอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต (31/10/2017)
     ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล "ศรัทธาเพื่อชีวิต" ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ประตูเปิด 18.00 น. รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตร มอบเข้ามูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จำหน่ายบัตรที่ ร้านค้ามูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) ร่วมกับโรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลน 39 แห่ง  อ่านต่อ..

 บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัด (27/10/2017)
     หน่วยโภชนบำบัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ยินดีให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจนอกเวลา (ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน, มีปัญหาด้านการทานอาหาร และผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหาร) ให้บริการทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ ... เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..

 ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน-ธันวาคม ปี 2560 (6/6/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง ปิด ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก "คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" ประจำเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ (28/11/2016)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชวนผู้สนใจมาตรวจร่างกายด้วยแพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ ดังนี้ 1. โปรแกรม Jasmine (สำหรับอายุไม่เกิน 35 ปี) และ 2. โปรแกรม Rose (สำหรับอายุมากกว่า 35 ปี) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0 2534 7624, 2-7624  << ดาวน์โหลด... แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ >>  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/5/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  ... ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 เปลี่ยนพฤติกรรมหนีกลุ่มโรค NCDs (16/11/2017)  
     กลุ่มโรค NCDs คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีของเรา และถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจตีบ ถุงลมโป่งพอง มะเร็ง ความดันสูง และอ้วนลงพุง เราก็ควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราค่ะ  อ่านต่อ..

 เบาหวาน...รู้ว่าเสี่ยง ต้องตรวจ (14/11/2017)  
     รู้จักโรคเบาหวาน โรคเบาหวานคืออะไร:   โรคเบาหวานคือโรคที่เซลร่างกายมีความผิดปรกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน  เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับผิดปรกติ    อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้
 
 
 
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 394 ประจำเดือนตุลาคม 2560
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 งานประชุมวิชาการกลางปี 2560 ภายใต้หัวข้อ Better Life by Preventive Medicine (20/11/2017)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดประชุมวิชาการกลางปี 2560 เมื่อ 16 พ.ย.60 ภายใต้หัวข้อ "Better Life by Preventive Medicine" โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพในยุค 4.0 โดย พล.อ.ต.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รอง จก.พอ. ,การป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดย น.ต.หญิง ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล, การถนอมสายตาในยุคดิจิตอล โดย น.ต.ฉัตรชัย พลอยประสิทธิ์ ,การออกกำลังกายเพื่อป้องกัน Officeอ่านต่อ

 ต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลตากสิน (20/11/2017)
     น.อ. ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และประธานคณะกรรมการสารสนเทศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะดูงานจาก รพ.ตากสิน เข้าศึกษาดูงานระบบ E-Referal เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ จำนวน 26 ราย ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานสิทธิประโยชน์   ... อ่านต่อ

 การฝึกอบรมเรื่อง Advanced Trauma Life Support (16/11/2017)
     ศูนย์อุบัติเหตุ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเรื่อง Advanced Trauma Life Support ให้แก่แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์และออร์โธปิดิกส์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 16 คน ระหว่าง 15-17 พ.ย.60 และ 22-24 พ.ย.60 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการจัดการและการรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัยและสาธารณภัย ... อ่านต่อ

 บรรยายพิเศษการสร้างเสริมสุขภาพในยุค 4.0 (14/11/2017)
     พล.อ.ต.ภูมิพิชชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รอง จก.พอ. บรรยายพิเศษเรื่อง "การสร้างเสริมสุขภาพในยุค 4.0" โดยหน่วยสุขศึกษา กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อให้พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยทราบถึงการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ป่วยได้ จัดไปเมื่อ 10 พ.ย.60 ... อ่านต่อ

 พิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด พอ. (14/11/2017)
     กรมแพทย์ทหารอากาศจัดพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีบุคลากรของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เข้ารับรางวัล ดังนี้ ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560 (10/11/2017)
 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 19 หัวข้อเรื่อง "ปัสสาวะบ่อย กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ต่อมลูกหมากโต : วิธีดูแลรักษา" (10/11/2017)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง "Meet the Experts in Dermatology:Interesting Issues of the 21st Century" (10/11/2017)
 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ POST-CONGRESS WORKSHOP (10/11/2017)
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเรื่อง "เซลล์วิทยาวินิจฉัย ครั้งที่ 25" (10/11/2017)
 หลักสูตรการอบรมประจำเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2560 (10/11/2017)
 ขอเชิญอบรมหลักสูตรบริหารภาครัฐ 4.0 (27/10/2017)
 โครงการอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (6/10/2017)
 เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ (6/10/2017)
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจำปี 2560 (8/9/2017)
 งานประชุมวิชาการ Asia-Pacific Otology/Neurotology Conference (30/8/2017)
 การสอบขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (18/7/2017)
ทั้งหมด..
   Youtube

VDO BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital