แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 12/09/2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอนทำกระทง (7/11/2018)  
     ชมรมสืบสานวัฒนธรรมไทย รพ.ภูมิพลอดลุยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอนทำกระทง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณลานห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (มีอุปกรณ์ให้)  อ่านต่อ..

 การให้บริการคลินิกฝังเข็ม (นอกเวลาราชการ) (1/11/2018)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกฝังเข็ม (นอกเวลาราชการ) สามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-11.00 น. ติดต่อนัดหมายและรับคำแนะนำได้ที่ คลินิกฝังเข็ม โทร. 0-2534-7625, 2-7625  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (30/10/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2555 ที่ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีเลขที่ผู้ป่วยนอกจะถูกเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูประวัติการรักษาเดิมได้จากระบบสแกนเวช ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ,น.ท.หญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง  อ่านต่อ..

 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนพฤศจิกายน 2561 (30/10/2018)
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนพฤศจิกายน 2561 เนื่องจากทางรพ.ฯ ขาดแคลนเลือดทุกหมู่เลือด "บริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดีนะคะ" หรือเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

  ขอเชิญร่วมงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 (26/10/2018)  
     รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 AHA: Chance Change Challenge "โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ น.ท.หญิง สุพัตรา วรรณพัฒน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โทร 0-2534-7847-9 ในวันเวลาราชการ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน  อ่านต่อ..

 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ (1/10/2018)
     มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ห้องละ 150,000 บาท เรียนเชิญผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทร. 0-2534-7236  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (20/9/2018)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา1600-2000 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312  อ่านต่อ..

  (26/6/2018)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน "งด" ใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยา  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) (14/11/2018)  

  Link : อ่านต่อ
     กำหนดการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 36 อัตรา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโภชนาการทองใหญ่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0-2534-7234  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 อัตรา (27/10/2018)  
     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์   จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธุรการกองศัลยกรรม โทร 0-2534-7336   อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 8 อัตรา (4/10/2018)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2562 จำนวน 8 อัตรา สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้าฯ ติดต่อสอบถามได้ที่กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โทร. 02-534-7155 ในเวลาราชการ วันจันทร์ -ศุกร์ 9.00-16.00 น.  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 แค่เดิน ก็เท่ากับออกกำลังกาย (12/11/2018)  
     แม้คนส่วนใหญรู้ว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นเรื่องที่ดี และควรทำอย่างสม่ำเสมอ แต่สุดท้ายก็มักจะละเลย เพราะไม่มีเวลาบ้าง ไม่สะดวกบ้าง บางครั้งก็เหนื่อยกับภารกิจต่างๆ จนแทบไม่อยากจะทำอะไร จนโรคภัยถามหา ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ กระดูกผุ ภูมิแพ้ ฯลฯ   อ่านต่อ..

 แพ้อาหาร (7/11/2018)  
     สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี้สัญญาณเตือนการแพ้อาหาร แนะเลี่ยงอาหารที่แพ้เพราะอาจเสียชีวิต อ่านต่อที่ http://bit.ly/2O5lJUe   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

-

 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 406 ประจำเดือนตุลาคม 2561
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 พล.อ.ต.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ และคุณสุภัทธศรี สิมะเศรษฐ์ บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท (13/11/2018)
     พล.อ.ต.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ รอง ผบ.อย. และคุณสุภัทธศรี สิมะเศรษฐ์ บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ โดยมี น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผุ้รับมอบเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61อ่านต่อ

 พิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ (13/11/2018)
     พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติแก่ ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการ พอ. ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โดย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้รับรางวัล ดังนี้ --->> อ่านต่อ

 การบรรยายความรู้เกี่ยวกับเครื่องสแกนภาพในช่องปาก (8/11/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเครื่องสแกนภาพในช่องปาก (Intraoral Scanner) และทดลองปฎิบัติเครื่อง MEDIT’s i500 intraoral scanner ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยวางแผนการรักษาโดยมาใช้สร้างแผ่นแบบศัลยกรรม (surgical template) เพื่อให้รากเทียมที่ฝังอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่เราวางแผนไว้ ซึ่งมีประโยชน์มากและส่งผลต่อความสำเร็จของรากเทียมโดยผู้บรรยาย คุณมรกต เม่นบางผึ้ง ผู้เชื่ยวชาญเรื่องการใช้เครื่องแสกนในช่องปากจากบริษัทอ่านต่อ

 งานประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 9 (7/11/2018)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 "Case-Based Approach in Pediatric Practice" เมื่อวันที่ 1-2 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  --->> อ่านต่อ

 คุณเกียรติไกร ไกรแก้ว บริจาคเงิน 100,000 บาท (7/11/2018)
     คุณเกียรติไกร ไกรแก้ว บริจาคเงิน 100,000 บาท เข้ามูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับหออภิบาลคุณภาพชีวิต (QCU) โดย พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับมอบ เมื่อ 6 พ.ย.61  --->> อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ขอเชิญร่วมงานอบรมวิชาการ Robotics Summit 2018 (2/11/2018)
 โครงการประชุมวิชาการประจำปีภาควิชาเวชศาสตร์ (2/11/2018)
 ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Robotics Summit 2018 (17/10/2018)
 โครงการ แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด (9/10/2018)
 การอบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล รุ่นที่ 36 (14/9/2018)
 อบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล รุ่นที่ 36 (5/9/2018)
 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นศิลปะบำบัดนานาชาติฯ รุ่นที่ 1 (22/8/2018)
ทั้งหมด..
   Youtube

 
-