แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 27/07/2562
 
โปสเตอร์บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Jasmine-Rose
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย ภาษาไทย-อังกฤษ
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
   www.phralan.in.th facebook/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 
 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ (16/10/2019)  
     คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ 2 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้ โรคในช่องปากไม่ได้น่ากลัวแค่ในปากความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบ กับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด ในวันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ (16/10/2019)  
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พอ. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ เรื่อง"ประเด็น กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณทางการพยาบาล" ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ต.หญิง ภารดี เหรียญทอง โทร. 0-2534-7844, 2-7844  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (16/10/2019)  
     ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"  อ่านต่อ..

 แจ้งย้ายห้องตรวจ MRI (3/10/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เรียนผู้ใช้บริการทราบดังนี้ ห้องตรวจ MRI ได้ย้ายไปให้บริการที่ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจ MRI โทร. 0-2534-7893  อ่านต่อ..

 วันหยุดเดือนตุลาคม 2562 (30/9/2019)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันที่ 13-14,23 ตุลาคม 2562 ...เนื่องจากเป็นวันหยุดทางราชการ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญแพทย์ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (27/9/2019)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญแพทย์ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงตุลาคมของทุกปี เพื่อสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธุรการกองโสต ศอ นาสิกกรรม 0-2534-7368  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนตุลาคม 2562 (26/9/2019)
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนตุลาคม 2562 "เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก" โดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ LOVE YOU HEART (20/9/2019)  
     ศูนย์พัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ LOVE YOU HEART DAY ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ 0-2534-7944  อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคลมชักและการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (11/9/2019)  
     คลินิกโรคลมชัก หน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคลมชักและการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ในหัวข้อ"การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก" ในวันจัทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ต.หญิง ปวีณา รัตนได้เจริญสุข โทร. 0-2534-7268 ในวันเวลาราชการ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) 60 อัตรา (9/10/2019)  

  Link : อ่านต่อ
     กำหนดการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 60 อัตรา ระหว่างวันที่ 22,24-25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0-2534-7234  อ่านต่อ..

 รับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (3/10/2019)  
     ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่  ๑๐/๒๕๖๒ เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (21/8/2019)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์รับแพทย์ฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองออร์โธปิดิกส์ ชั่น 4 อาคารคุ้มเกล้า โทร. 0-2534-7365, 0-2534-7384  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 เชิญชวนประชาชนรักษาสุขภาพ พร้อมรับมือเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว (15/10/2019)  

  Link : อ่านต่อ
     ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของ ประเทศไทย พ.ศ. 2562 -2563 จะเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือน 17 ต.ค.62 ถึงกลางเดือน ก.พ. 2563  อ่านต่อ..

 Burn out ภาวะหมดไฟ ไม่ใช่โรค (15/10/2019)  
     ภาวะหมดไฟ หรือ Burn out ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางอาชีพ ไม่ใช่โรค เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ หากมีอาการรู้สึกหมดพลังเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายตลอดเวลาหมดความสนใจในงานที่ทำควรหาเวลาพักผ่อน แบ่งเวลาระหว่างเรื่องงานกับบ้านให้ชัดเจนหรือปรึกษาแพทย์  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้
  

-
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 417 ประจำเดือนกันยายน 2562
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 พิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรถวายพระราชกุศล (11/10/2019)
     เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พอ. และผู้มารับบริการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ร่วมพิธี นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะอ่านต่อ

 มอบหนังสือธรรมะ ทิศที่11 (11/10/2019)
     คณะศิษย์ หลวงพ่อชุมพล พลปัญโญ โดย น.อ.จินตวัฒน์ ทัพพะวัฒนะ และคณะนำหนังสือธรรมะ "ทิศที่11" จำนวน 1,000 เล่ม มาแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยและญาติตลอดจนข้าราชการและบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62  ... อ่านต่อ

 มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องฝึกทักษะทางการแพทย์เสมือนจริง (10/10/2019)
     พล.อ.ต.เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบเงินบริจาค จำนวน 170,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องฝึกทักษะทางการแพทย์เสมือนจริง ให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62    ... อ่านต่อ

 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล ให้ผู้ป่วยเด็ก (10/10/2019)
     คุณคยองฮา ลี ผู้อำนวยการมูลนิธิซารังบัท ประเทศไทยได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยเด็ก 2 ราย ดังนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ -ด.ญ.รินลดา บุญสุข มูลค่า 14,800 บาท, ค่ารักษาพยาบาล - น.ส.Leena Jin 15,500 บาท เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62 ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 9 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ... อ่านต่อ

 โครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ ข้าราชการกองทัพอากาศและผู้สนใจ เรื่อง รู้ทัน...โรคลมชัก (7/10/2019)
     หน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ ข้าราชการกองทัพอากาศและผู้สนใจ เรื่อง รู้ทัน...โรคลมชัก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในกลุ่มโรคลมชัก สามารถดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เกิดภาวะชักซ้ำและลดอัตราเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 ณ บริเวณลานด้านข้างหน่วยตรวจพิเศษ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ    ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 Thai Medical Education Conference ครั้งที่ 20 (8/10/2019)
 งานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2019 (8/10/2019)
 โครงการอบรม Doctor-patient communication skills workshop (8/10/2019)
 โครงการอบรมเรื่องสมอง: การเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ ความจำ และการเสพติด (8/10/2019)
 Cardiac Network Forum 2020 (8/10/2019)
 ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2019 ครั้งที่ 15 (25/9/2019)
 งานการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (25/9/2019)
 ประชุมวิชาการประจำปี 2563/9 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย (25/9/2019)
 รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2563 (6/9/2019)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Survival Analysis Course ครั้งที่ 2 (21/8/2019)
 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองฯ (16/5/2019)
 โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ. พร้อมให้บริการ 4 มีนาคม นี้ (5/2/2019)
ทั้งหมด..
   Youtube

-