แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี 2563
รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท 'ผู้บริหาร'
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH Channel Official
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ กกพ.บก.พอ.
โทร 22570-1
html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ตารางออกหน่วยบริจาคโลหิตเดือนพฤษภาคม 2564 (11/5/2021)  
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อช่วยเหลือและใช้ในการรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤต COVID-19 ติดต่อบริจาคโลหิตในหน่วย ได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง 'ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่' ปี 2564 (11/5/2021)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งผู้ที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้กับทางโรงพยาบาล หรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" สามารถมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ ตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ที่อาคารชุมนุมสัญญาบัตร ชั้น 1 (บริเวณด้านหลังอาคารคุ้มเกศ) กรุณามาให้ตรงตามวันเวลา ที่นัดไว้และอย่าลืมนำใบนัดพร้อมบัตรประชาชนมาเพื่อแสดงตัวตน  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7000   อ่านต่อ..

 เปิดลงทะเบียนวัคซีน COVID-19 ผ่านหมอพร้อม (3/5/2021)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดลงทะเบียนวัคซีน COVID-19 ผ่านหมอพร้อม สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, มีโรคประจำตัว กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค โดยมีประวัติการรักษากับทางโรงพยาบาล สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้งานหมอพร้อม โทร. 0-2792-2333 หมายเหตุ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, มีโรคประจำตัว กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค โดยมีประวัติการรักษากับทางโรงพยาบาล ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เริ่มฉีดวัคซีนวันที่  อ่านต่อ..

 ประกาศโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ฉบับที่ 6 (28/4/2021)  
     ประกาศโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ฉบับที่ 6 เรื่อง ขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วนหรือฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ...หมายเหตุ มาตการ การเลื่อนนัด/บริการ "ยาทัพฟ้า...มาหานะเธอ"  อ่านต่อ..

 ประกาศการปรับการให้บริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 (26/4/2021)
     เรียน ผู้รับบริการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางโรงพยาบาล จึงต้องมีการปรับการให้บริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 วันละ 200 ราย โดยสามารถติดต่อรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปที่ ชั้น 1 (บริเวณใต้ทางลาด) อาคารคุ้มเกล้าฯ ประกาศเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป   อ่านต่อ..

 วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564 (22/4/2021)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 1 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ในเดือนพฤษภาคม 2564 ... ดังรายละเอียดต่อไปนี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7000   อ่านต่อ..

 ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และไม่เร่งด่วน เลื่อนนัดการตรวจ (18/4/2021)
     ศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และไม่เร่งด่วน "เลื่อนนัดการตรวจ" สามารถโทรเลื่อนนัดได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุบนใบนัด ในวันเวลาราชการ หรือ add LINE ID: @531hrovk (หมอใจ สู้มะเร็ง) เพื่อติดต่อเลื่อนนัด...และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ  อ่านต่อ..

 มาตรการลดความเสี่ยงในงานทันตกรรม (18/4/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโคโรนา 2019 ขอให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามประกาศนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2534-7933, 0-25347936   อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 (12/4/2021)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-292670-4  อ่านต่อ..

 ขอความร่วมผู้เข้ารับบริการทุกท่าน 'งดเยี่ยมผู้ป่วย' (9/4/2021)
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางโรงพยาบาลขอความร่วมผู้เข้ารับบริการทุกท่าน "งดเยี่ยมผู้ป่วย" หากมีความประสงค์เยี่ยมผู้ป่วย แนะนำให้ใช้การโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรืออื่นๆ แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งทางโรงพยาบาลจะประกาศให้ทราบต่อไป   อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์งานทันตกรรมสำหรับบุคลากร (9/4/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดช่องทางพิเศษสำหรับบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันละ 5 คิว ติดต่อรับคิวด้วยตนเองที่กองทันตกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หมายเหตุ งานทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน)  อ่านต่อ..

 'วันหยุด' คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (5/2/2021)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประชาสัมพันธ์เรื่อง "วันหยุด คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2564 ...ดังนี้   อ่านต่อ..

 บริการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 'กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง' (22/1/2021)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 "กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง" รับบริการได้ที่ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้า เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น. ค่าบริการ 2,200 บาท  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7000   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองศัลยกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (25/8/2020)
     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองศัลยกรรม โทร. 0-2534-7336, 0-2534-7338, e-mail: surgery_bhu@hotmail.com    อ่านต่อ..

 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (14/8/2020)
     หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7336, e mail: neurosurgerybah@gmail.com  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 สังเกตอาการหลังจากการฉีดวัคซีน COVID-19 (14/5/2021)  
     หลังฉีดวัคซีน ควรสังเกตอาการหลังจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใน 30 นาที ในสถานพยาบาลที่ท่านรับการฉีด ซึ่งหากมีอาการแพ้เกิดขึ้น ก็สามารถทำการฉีดยาแก้แพ้ และให้การรักษาได้ทันที หลังจากได้รับวัคซีนแล้ว ควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน ซึ่งหากเกิดอาการหลังได้รับวัคซีนมากกว่า 30 นาที  อาการมักไม่รุนแรง แต่จำเป็นต้องบันทึกความผิดปกติทุกอย่างที่พบหลังจากการฉีดวัคซีนลงใน Application หมอพร้อม  อ่านต่อ..

 กลุ่มเร่งด่วน ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 (14/5/2021)  
     ประชาชนที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อนรังระยะที่ 5 โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษาด้วยวิธี เคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเร่งด่วน   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/656_Himg_sum%20(Custom).jpg

สิ่งที่ทางโรงพยาบาลต้องการ
...
สิ่งของ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดออกซิเจน,
ชุด PPE, หน้ากากอนามัย ชนิด N95, Face Shield
(ขอที่ไม่เป็นฝ้า เช่นของ 3M) หรืออื่น ๆ ตามแต่ผู้บริจาค
อาหารเครื่องดื่ม (ที่เราต้องการมาก ๆ ในตอนนี้คือ น้ำดื่ม ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย Covid-19 )
ทุนทรัพย์ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆที่จำเป็น
สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE : @bhumibolhospital (มี@) Inbox : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
โทร. : 0-2534-7236, 0-2534-7000

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
-


-
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 436 ประจำเดือนเมษายน 2564
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   Youtube Channel รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

เราเสี่ยงแค่ไหนและควรทำอย่างไร ?
...เมื่อสัมผัสผู้ป่วย Covid-19
-

   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมสู้ภัย Covid-19 (14/5/2021)
     ขอบพระคุณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุน เครื่อง Treu super Talkiie พร้อมซิมจำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลได้ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย Covid-19  และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่หน้ากากอนามัย 10 กล่อง, ถุงมือ  5 กล่องและแอลกอฮอล์ 4 แกลลอน โดยมี คุณสหรัฐส์ คนองศิลป์ ผู้จัดการทั่วไปด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค กรุงเทพ ฝั่งตะวันตก เป็นตัวแทนมอบ  ... อ่านต่อ

 เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมสู้ภัย Covid-19 (14/5/2021)
     ขอบพระคุณ คุณแมคอาเฑอร์ กิติบุตร สนับสนุน Face Shield  120 ชิ้น,หมวกคลุมผม 5,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย  5,000 ชิ้น เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วย Covid-19 ของโรงพยาบาลค่ะ   ... อ่านต่อ

 เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมสู้ภัย Covid-19 (13/5/2021)
     ขอบพระคุณ น.อ.หญิง กมลธร ธรรมลิขิต และ รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์  ร่วมบริจาคถังออกซิเจน จำนวน 3 ถัง ให้กับหน่วยเยี่ยมบ้าน รพ.ฯ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยในความดูแลค่ะ ... อ่านต่อ

 คณะผู้แทนพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ 16 ร่วมสู้ภัย Covid-19 (13/5/2021)
     คณะผู้แทนพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ 16 น.อ.หญิง นรีกุล จิตตบุณย์ อดีตผู้อำนวยการกองการพยาบาล, น.อ.หญิงลำดวน เจริญสมบัติ อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, น.ต.หญิง ประนอม เหมือนสินธ์ ประธานพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ 16, น.อ.หญิงรัชนีวรรณ เวชศิลป์, น.อ.หญิง บุญช่วย เทพวงษ์, น.อ.หญิงพรรณวดี จตุภมรศรี และ น.อ.หญิงอารยา เดือนแจ่ม ได้มอบเงินพร้อมทั้งอาหารกล่อง รวมมูลค่า 80,816 บาท โดยมี พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนอ่านต่อ

 เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมสู้ภัย Covid-19 (13/5/2021)
     พล.อ.ท.สุชิน บุญมา และศิษย์เก่าพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รุ่น 14-16สนับสนุน Isolation Grown 200 ชุด ชุด PPE 50 ชุด และ บริษัทเทคโน แอดวานซ์ นิว จำกัด ร่วมบริจาคแว่นตานิรภัย 3M จำนวน 10 ชิ้น เพื่อให้โรงพยาบาลได้ใช้ในภารกิจดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ Covid-19 นี้ รับมอบโดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช   ...  อ่านต่อ

 เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมสู้ภัย Covid-19 (12/5/2021)
     สำนักงาน​ผู้​บังคับ​ทหารอากาศ​ดอนเมือง​ สนับสนุนเครื่องสแกนอุณหภูมิจำนวน 6 เครื่อง รับมอบโดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มอบให้รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ... อ่านต่อ

 ภาพผู้บริจาค เครื่องมือ อุปกรณ์ ปันอิ่มยิ้มสู้ ร่วมสู้ภัย COVID-19 (12/5/2021)
     ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มอบพลัง กำลังใจ สิ่งของต่าง ๆ ให้กับแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่บคุลากรทุกๆ ฝ่ายเพื่อสู้ภัย COVID-19 ภาพเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2564 นะคะ   ... อ่านต่อ

 ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (12/5/2021)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอขอบคุณบริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด ที่ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 200,000 บาท รับมอบโดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64  ... อ่านต่อ

 เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมสู้ภัย Covid-19 (11/5/2021)
     ขอขอบคุณบริษัท APOLLOTHAI ที่สนับสนุนชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล(Coverall)?จำนวน 2,000 ชุด ให้กับรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตามโครงการ "ห่วงใย มอบกำลังใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน"  ... อ่านต่อ

 เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมสู้ภัย Covid-19 (11/5/2021)
     ขอบคุณมูลนิธิ EDP, EDP16และบริษัทเคทีบีอีแอล เทคนิค จำกัด ร่วมส่งกำลังใจให้รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.สู้ภัยCovid โดยสนับสนุนตู้อบUV จำนวน 4 เครื่อง สำหรับฆ่าเชื้อหน้ากากN95, ครีมอาบน้ำและแชมพูสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พร้อมอาหารพร้อมทาน 300 กล่อง และขนม 200 ชุด  .... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ประชาสัมพันธ์กิจการของหอประชุม ทอ. (22/4/2021)
 การรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านบริการพร้อมเพย์ (22/4/2021)
 อบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 5 (22/4/2021)
 ขอเชิญส่งผลงานคลิปวีดีโอรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดเข้าประกวด (22/4/2021)
 อบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1-2564 (22/4/2021)
 โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร ประจำปี2564 (22/4/2021)
 อบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โครงการ AI&IoT Summit 2021 (22/4/2021)
 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 (1/4/2021)
ทั้งหมด..