แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 21/01/2562
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 วันหยุด งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก (20/3/2019)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ วันที่ 8, 12-16 เมษายน 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 เรียนท่านผู้รับบริการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. (18/3/2019)  
     กองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเรียนแจ้งท่านผู้รับบริการให้ทราบว่า ยา โลซาทาน (Lanzaar) ที่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลเป็น lot ใช้วัตถุดิบจากบริษัท IPCA ไม่ใช่ lot ที่มีการเรียกเก็บคืน ซึ่งผลิตจากบริษัท Hetero Labs  นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้ตรวจสอบฐานข้อมูลคลังยาของโรงพยาบาล  ไม่พบ ว่ามีประวัติการนำยา lot ที่มีการเรียกเก็บคืน เข้ามาจำหน่ายในโรงพยาบาลแต่อย่างใด ท่านผู้รับบริการจึงสามารถใช้ยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยครับ/ค่ะ  อ่านต่อ..

 ประกาศวันหยุดงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (12/3/2019)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง "วันหยุด" งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต (26/2/2019)
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมีนาคม 2562 "เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก" โดยบริจาคได้ทั้งหน่วยเคลื่อนที่ และกองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในวันและเวลาราชการ (ปิดรับบัตรเวลา 15.30น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (22/1/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0- 2534-7000, 0-2534-7312  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (30/10/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2555 ที่ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีเลขที่ผู้ป่วยนอกจะถูกเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูประวัติการรักษาเดิมได้จากระบบสแกนเวช ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ,น.ท.หญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง  อ่านต่อ..

 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ (1/10/2018)
     มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ห้องละ 150,000 บาท เรียนเชิญผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทร. 0-2534-7236  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) (27/3/2019)  
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...>>>>> เอกสารแนบ CLICK Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4   อ่านต่อ..

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (25/3/2019)  
     กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 31 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562 ในวันเวลาราชการ สมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร.0-2534-7234  อ่านต่อ..

 ประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบภาควิชาการ-สัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาล (15/3/2019)  
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาล กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล ชั้น 4 อาคารศูนย์มะเร็ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร.0-2534-7234  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 แนะ 7 วิธีขับขี่ปลอดภัยในช่วงฝนตกลมแรง (22/3/2019)  
     กรมควบคุมโรค เตือนช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ระวังถูกฟ้าผ่า ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งหรืออยู่ใต้ต้นไม้ แนะ 7 วิธีขับขี่ปลอดภัยในช่วงฝนตกลมแรง  อ่านต่อ..

 ลดเสี่ยงโรคลมร้อนหรือฮีตสโตรก (21/3/2019)  
     กรมอนามัย แนะประชาชนที่จะเดินทางไปเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมร่างกาย ดื่มน้ำให้เพียงพอ กินอาหารสุกและสะอาด นอนหลับสนิทให้เพียงพอ พร้อมป้องกันตนเองจากความร้อน ลดเสี่ยงโรคลมร้อนหรือฮีตสโตรกในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง  https://goo.gl/SvwQb2   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

-
 
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 411 ประจำเดือนมีนาคม 2562
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 ประชุมวิชาการทางการแพทย์ประจำปี 2562 (25/3/2019)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 42 " Care of the carer " มีการประกวดผลงานวิจัยจากแพทย์ประจำบ้านและบรรยายทางวิชาการให้กับบุคลากรของ รพ.ฯ และบุคคลที่สนใจ เมื่อ 21-22 มี.ค.62  ... อ่านต่อ

 แสดงความยินดี (21/3/2019)
     พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณะ นขต.รพ.ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.อ ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ฯ ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศเป็น พล.อ.ต. และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. คนใหม่ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62    ... อ่านต่อ

 กิจกรรมงานวันไตโลก ประจำปี 2562 (21/3/2019)
     ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดงานวันไตโลก " ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง" ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง ,ยาสมุนไพรกับโรคไตเรื้อรัง ,กินอย่างไรไตไม่พัง และมีกิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัล ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ

 การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20 (18/3/2019)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ซึ่งตัวแทนจาก รพ.ฯ ได้เข้าการประชุมและบรรยายโดยมี พล.อ.ท. อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บรรยายเรื่อง " Change Organization For Sustainability " ในวันที่ 13 มีนาคม น.อ.หญิง พัชรี สิงห์เจริญ, น.ต.หญิง อลิสรา คุ้มวงษ์, ร.อ.หญิง กนิษฐา ฆะปัญญา บรรยายเรื่อง " Nursing Process Innovation for Improveอ่านต่อ

 พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (15/3/2019)
     พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่อง Deep Penetrating Electro-magnetic Stimulate ให้กับกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมี พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 Integration of Scientific and Clinical Approach in Dementia (20/2/2019)
 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 (11/2/2019)
 โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ. พร้อมให้บริการ 4 มีนาคม นี้ (5/2/2019)
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (14/1/2019)
 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการสอบ PLAB สำหรับการทำงานแพทย์ที่สหราชอาณาจักร (27/12/2018)
 สารอวยพรปีใหม่ 2562 ของ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (26/12/2018)
 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 (4/12/2018)
 อบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล รุ่นที่ 36 (5/9/2018)
ทั้งหมด..
   Youtube
 
-