แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

 'เหนื่อยแต่ไม่หยุด มนุษย์ต้องชนะ'
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 

 

 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เดือนมิถุนายน 2563 (2/6/2020)  
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมิถุนายน 2563 "เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก" โดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 ประกาศวิ่งติดปีกแชริตี้รัน เลื่อนไม่มีกำหนด (1/6/2020)  
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นโยบายภาครัฐยังคงควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวด ทางคณะผู้จัดงานวิ่งติดปีก คำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นอันดับหนึ่ง จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานวิ่งติดปีก แชริตี้ รัน ออกไปเป็นครั้งที่ 2 จากเดิมวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 โดยเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด  อ่านต่อ..

 'การจองคิวทันตกรรม' สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป (13/5/2020)  
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวกมารับบริการ ด้วยขั้นตอนสแกน QR code ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทันตกรรม โทร. 0-2543-7933, 2-7933 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.  อ่านต่อ..

 บริการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 'กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง' (16/4/2020)  

  Link : ลงทะเบียน
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 "กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง" บริการจองคิวล่วงหน้า 20 คน/วัน สามารถรับบริการวันราชการ เวลา 08.00-11.00 น. ค่าบริการ 3,000 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7276  ลงทะเบียน..

 เปลี่ยนเวลาตรวจรักษา 'คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ' (5/4/2020)  
     ประกาศเนื่องจากการประกาศเคอร์ฟิว! รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเวลา 16.00-19.00 น., วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเวลา 08.00-12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์คลินิกทันตกรรมสำหรับ 'ข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบ' (30/3/2020)  
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเลื่อนการทำฟันในคลินิกข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จนกว่าจะควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7933  อ่านต่อ..

 ช่องทางรับยา สำหรับข้าราชการ ทอ. และครอบครัวที่ห้องตรวจ'บก.ทอ.' (27/3/2020)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางรับยาพิเศษ สำหรับข้าราชการ ทอ. สามารถรับยาของตนเองและครอบครัว ได้ที่ห้องตรวจ บก.ทอ. เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ ติดต่อห้องตรวจก่อนเวลา 11.00 น. และรับยาเวลา 14.00 น. ในวันราชการ(ยกเว้นวันพฤหัสบดี) เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..

 ไม่ 'ปกปิดประวัติ' ช่วยกันหยุด COVID-19 (26/3/2020)  
     กรุณาเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง บุคลากรทางการแพทย์ และผู้คนรอบข้างตัวท่าน ทางโรงพยาบาลยินดีให้การรักษาค่ะ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 กำหนดการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) (2/6/2020)  

  Link : อ่านต่อ
     ให้ผู้มีรายชื่อตามผนวกแนบเข้ารับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 30 อัตรา ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล โทร. 0-2534-7234  อ่านต่อ..

 ประกาศ 'เลื่อนเปิด' หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ไตเทียม) รุ่น 7 (27/3/2020)  
     ประกาศ "เลื่อนเปิด" ไม่มีกำหนด หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 เมื่อสถานการณ์พร้อมเปิดหลักสูตรจะประกาศกำหนดการให้ทราบภายหลัง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.หญิง รัตตินันท์ สิงห์ประเสริฐ e-mail: rattiaor@yahoo.co.th โทร. 080-556-5461  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 ยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด (1/6/2020)  
     กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 264 "เตือนประชาชนช่วงนี้สภาพอากาศที่ร้อน อาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ แนะให้ยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด..."  อ่านต่อ..

 ใช้ชีวิตนอกบ้าน 'สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ' (1/6/2020)  
     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงประชาชนช่วงผ่อนปรนระยะที่ 2 อาจละเลยการป้องกันตนเอง เน้นย้ำมาตรการต่อเนื่อง คุมเข้มการสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันตนเองและสร้างสุขอนามัยที่ดี  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   รายงานสถานการณ์ประจำวันโรค Covid-19
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 425 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   Youtube

" หยาดเหงื่อที่เสียไป...ไม่เท่าธารน้ำใจที่ได้มา "
ขอบพระคุณทุก ๆ กำลังใจที่ส่งมาให้พวกเรา
เราจะดูแลและรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด
เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
 

   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 เครื่องมือแพทย์พระราชทาน 29 พ.ค.63 (1/6/2020)
     เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ ชนิดเท้าเหยียบ ให้แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อ่านต่อ

 อุปกรณ์ทางแพทย์พร้อมสู้Covid-19 (1/6/2020)
     ขอบพระคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท PTT CG จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาด จำนวน 2,000 ลิตร ให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์โรค COVID-19   ... อ่านต่อ

 บริจาค Bililight ตู้ส่องไฟเด็ก (1/6/2020)
     มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ร่วมกับคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด บริจาค Bililight ตู้ส่องไฟเด็ก จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยแก้ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด (Phototherapy for Neonatal ) ให้กับ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.   ... อ่านต่อ

 ขอบคุณจากใจค่ะ (26/5/2020)
     ขอบคุณกำลังใจเล็กๆ และอีกหลายๆกำลังใจที่ส่งมาถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเราไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคำพูด ข้อความ และสิ่งของบริจาคต่างๆ ทำให้พวกเรามีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไป ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่พวกเราก็อยากให้ทุกคนรักษามาตรฐานเดิมในการดูแลตัวเองและปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมนะคะ ... อ่านต่อ

 อุปกรณ์ทางแพทย์พร้อมสู้Covid-19 (25/5/2020)
     ขอบพระคุณ โบรคเกอร์ XM บริจาคเงิน จำนวน 160,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัย COVID-19  ... อ่านต่อ

 ปันกันอิ่ม...ยิ้มสู้Covid-19 (25/5/2020)
     ขอบพระคุณ ร้าน Bruno&mo สนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ 72 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของเราในวันหยุดค่ะ  ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1-2564 (26/5/2020)
 รับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2564-2566 (26/5/2020)
 ขอเชิญประชุมวิชาการ ID Rama Symposium 2020 (5/3/2020)
 ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ ฟรี (19/2/2020)
 สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร จัดโครงการพัฒนาประจำปี 63 (19/2/2020)
 ม.ขอนแก่น จัดอบรมแผยแพร่ความรู้และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (19/2/2020)
ทั้งหมด..