ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

โทร 0-2534-7848 ภายใน 2-7848
-
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติ
 
โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ
 
บุคลากร
 
ติดต่อ
 
รู้จักงานพัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาคุณภาพ
 
พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
เข็มมุ่ง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
 
โครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 
ความรู้งานพัฒนาคุณภาพ
 
หนังสือ
 
บทความ
 
รายงานผลงานพัฒนาคุณภาพ
 
ผลการเยี่ยมสำรวจ ภายใน/นอก
 
รายงานการทำ spa
 
เครื่องชี้วัด/สถิติต่างๆ ของ รพ.
 
Download เอกสาร
 
งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31
นำเสนอความก้าวหน้าของระบบ
การส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

download file >>> e-refer and mobile app.pdf

 
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ขอเชิญร่วมประชุมสภาคุณภาพ รพ.ฯ ครั้งที่ 9/66 (25/12/2023)
     ขอเชิญบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาคุณภาพ รพ.ฯ  ครั้งที่ 9/66 วันอังคารที่ 26 ธ.ค.66 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ฯ   อ่านต่อ..


 ขอเชิญประชุมสภาคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2566 (21/2/2023)
     ขอเชิญบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2566 ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ และผ่านระบบ ZOOM   อ่านต่อ..


 พิธีรับใบประกาศนียบัตร Advanced HA ครั้งที่ 2 (9/3/2022)
     สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนีบัตรรูปแบบเสมือนจริงในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำโดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนีบัตร โดยระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564-25 กรกฎาคม 2567  ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   การเยี่ยมสำรวจ
 
.
 การประเมินรับรองเฉพาะรายโรคเอชไอวี (26/8/2022)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับการตรวจเยี่ยมการประเมินรับรองเฉพาะรายโรคเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ....   อ่านต่อ..

 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายร่วมพัฒนากรอบคุณภาพการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล (26/8/2022)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายร่วมพัฒนากรอบคุณภาพการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล (Hospital Digital transformation Quality Framework Development Network) โดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในโอกาสนี้ได้มีตัวแทนจากสมาคมเวชสารสนเทศไทย, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 แห่ง เข้าร่วมประชุมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริการของโรงพยาบาล  อ่านต่อ..

 ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา (25/3/2022)
     ศูนย์โรคไต กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เยียมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษา เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65  ...   อ่านต่อ..

 รับการเยี่ยมสำรวจขั้นก้าวหน้า Re-Accreditation survey ขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (2/8/2021)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. การรับการเยี่ยมสำรวจขั้นก้าวหน้า Re-Accreditation survey ขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค.64  ....   อ่านต่อ..

 การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ (6/7/2021)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมนำเสนอผลงานด้านพัฒนาคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่อายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 ตามมาตรฐาน Advanced HA วันที่2 และ 12-13 ก.ค. 64ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ  ...   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   งานพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2567 (8/12/2023)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี  ....  อ่านต่อ


 รับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (21/3/2023)
     พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ทั้งนี้มีตัวแทนจากศูนย์บริหารโรคเฉพาะและหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ พร้อมด้วยบุคลากร รพ.ฯ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คอ่านต่อ


 พิธีลงนามความร่วมมือ มอบโล่และใบรับรองสำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพ (26/8/2022)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ มอบโล่และใบรับรองสำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพประกาศนียบัตร ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke Center Certification: SSCC) และโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) พิธีรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล ANGELs Award 2021 จัดโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ในการนี้ได้เชิญให้โรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงเครือข่ายการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอ่านต่อ


ทั้งหมด..
   งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ
 งานวันคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (11/9/2023)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันคุณภาพ(QI DAY) ครั้งที่ 35 Knowledge Management toward Growth Mindset เมื่อวันที่ 21 - 22 ส.ค. 66 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ   ... อ่านต่อ

 งานประกาศผลงาน KM และ QCC (11/9/2023)
     งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุม กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ Lifelong Learning Organization แสดงผลงานตัวอย่างของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่านต่อ

 งานวันคุณภาพ QI Day ครั้งที่ 34 (1/9/2022)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Staff to Smart Hospital” เพื่อเป็นเวทีในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการทำงาน มีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สดศรี พูลผล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   งานพัฒนาคุณภาพจากหน่วยงาน
 Mindset นวัตกรรมใหม่ในการบริการ (31/8/2022)
     ศูนย์พัฒนา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรม Mindset นวัตกรรมใหม่ในการบริหารการบริการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ .... อ่านต่อ

 พิธีเปิดโครงการ Service mind service ใจเราพร้อมให้บริการ (26/8/2022)
     พิธีเปิดโครงการ Service mind service ใจเราพร้อมให้บริการ .... อ่านต่อ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตงานวิจัยจากงานประจำ (26/8/2022)
     ศูนย์วิจัยฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์พัฒนาการทำงานประจำโดยใช้รูปแบบกระบวนการทำวิจัย และพัฒนาคุณภาพงานด้านการรักษาพยาบาลในทุกสาขาความรู้ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์/พันธกิจของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 8-9 ส.ค.65 ณ โรงแรม ฟิฟธ์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี   .... อ่านต่อ

 การประชุมหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้าหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมจากศูนย์พัฒนา และ AHA (1/4/2021)
     กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้าหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมจากศูนย์พัฒนา และ AHA  ... อ่านต่อ

 โครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (27/8/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน Non-Technical Skills เพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..