ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

โทร 0-2534-7848 ภายใน 2-7848
-
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติ
 
โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ
 
บุคลากร
 
ติดต่อ
 
รู้จักงานพัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาคุณภาพ
 
พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
เข็มมุ่ง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
 
โครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 
ความรู้งานพัฒนาคุณภาพ
 
หนังสือ
 
บทความ
 
รายงานผลงานพัฒนาคุณภาพ
 
ผลการเยี่ยมสำรวจ ภายใน/นอก
 
รายงานการทำ spa
 
เครื่องชี้วัด/สถิติต่างๆ ของ รพ.
 
Download เอกสาร
 
งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31
นำเสนอความก้าวหน้าของระบบ
การส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

download file >>> e-refer and mobile app.pdf

 
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4
Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 พิธีรับใบประกาศนียบัตร Advanced HA ครั้งที่ 2 (9/3/2022)
     สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนีบัตรรูปแบบเสมือนจริงในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำโดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนีบัตร โดยระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564-25 กรกฎาคม 2567  ...   อ่านต่อ..


 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 (25/11/2021)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อกำหนดทิศทางการนำองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 23-24 พ.ย.64 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จ.นครนายก ...     อ่านต่อ..


 BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563 (17/9/2020)
     นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี2563 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการภายในองค์กร โดย พลอากาศตรีทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับมอบรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีจากผลงาน "ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยและการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยของ  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   การเยี่ยมสำรวจ
 
.
 ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา (25/3/2022)
     ศูนย์โรคไต กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เยียมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษา เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65  ...   อ่านต่อ..

 รับการเยี่ยมสำรวจขั้นก้าวหน้า Re-Accreditation survey ขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (2/8/2021)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. การรับการเยี่ยมสำรวจขั้นก้าวหน้า Re-Accreditation survey ขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค.64  ....   อ่านต่อ..

 การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ (6/7/2021)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมนำเสนอผลงานด้านพัฒนาคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่อายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 ตามมาตรฐาน Advanced HA วันที่2 และ 12-13 ก.ค. 64ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ  ...   อ่านต่อ..

 ยินดีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง (9/11/2020)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ    อ่านต่อ..

 ตรวจเยี่ยมผลงานคุณภาพ (20/10/2020)
     คณะกรรมการสมาคมนักบริหารคุณภาพการพยาบาล จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมผลงานคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และสถานที่ปฏิบัติงานจริงของ กลุ่ม Power Brain และ กลุ่ม HERO เมื่อวันที่ 19 ต.ค.63 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ      อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   งานพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'การทบทวนแผนกลยุทธ์' รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช พอ. (13/11/2020)
     ศูนย์​พัฒนา​คุณภาพ​ รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช​ พอ. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ​เรื่อง"การทบทวนแผนกลยุทธ์ รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช​ พอ. ประจำปี2563" เมื่อวันที่ 11-12 พ.ย.63 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี​  อ่านต่อ


 โครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 (9/11/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทยื รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า    อ่านต่อ


 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาล (19/12/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ บ้านอัมผวารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ
 ประกวดผลงานเครื่องมือ KM และ QCC ระดับกรมแพทย์ทหารอากาศ (25/3/2022)
     กลุ่มกิจกรรมคุณภาพของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกวดผลงานประเภทเครื่องมือ KM และ QCC ระดับกรมแพทย์ทหารอากาศ ผ่านระบบการนำเสนอออนไลน์ ในวันอังคารที่ 22 มี.ค.65 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล ชั้น 4 อาคารศูนย์มะเร็ง ผลการตัดสินของคณะกรรมการประกวดกลุ่มที่ผ่านเข้ารอบไปประกวดระดับ กองทัพอากาศ ได้แก่ประเภท KM จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม Mind Map in My Mind ,ประเภท QCC จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม B-One และกลุ่มAccess to care saves lives  อ่านต่อ

 งานวันคุณภาพ QI Day ครั้งที่ 33 (20/1/2021)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันคุณภาพ QI Day ครั้งที่ 33 ในหัวข้อ "LEAN & Design Thinking" เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ .... อ่านต่อ

 งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 (17/8/2020)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากกลุ่มกิจกรรมที่ส่งผลงานการพัฒนานวัตกรรมประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดในระดับกองทัพอากาศ โดยใช้เครื่องมือจัดการความรู้ (KM) และการควบคุมคุณภาพ (QCC) รวมถึงบอร์ดนิทรรศการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในปีนี้มีกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   งานพัฒนาคุณภาพจากหน่วยงาน
 การประชุมหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้าหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมจากศูนย์พัฒนา และ AHA (1/4/2021)
     กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้าหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมจากศูนย์พัฒนา และ AHA  ... อ่านต่อ

 โครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (27/8/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน Non-Technical Skills เพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ

 อบรมขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS & AED แก่บุคลากรสนับสนุนการแพทย์ (12/3/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) รพ.ฯ จัดอบรมขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS & AED แก่บุคลากรสนับสนุนการแพทย์ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและมีความสามารถในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีเมื่อวันที่ 9-13 มี.ค.63 ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร ชั้น 1 ... อ่านต่อ

 โครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (20/2/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน Non-Technical Skills เพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย โดยทีมวิทยากรจาก รพ.ฯ และครู CRM บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63 ... อ่านต่อ

 การประชุมเรื่อง แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ (10/1/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดการประชุมเรื่อง แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรในกองทันตกรรมมีความรู้เรื่อง lean และสามารถนำมาใช้ในการให้บริการกองทันตกรรมให้มีคุณภาพต่อไป โดย น.ท.หญิง พนาวัลย์ กระแสร์ตานนท์ เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..