ที่ตั้งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
แผนที่
 
หมายเลขโทรศัพท์: หน่วยประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
 
การติดต่อจากผู้ใช้: แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงงาน website
 
Facebook รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
viewbranch
ช่องทางร้องเรียน  ที่ตั้งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
  ที่ตั้งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   


โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ที่ตั้ง 171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

  โทรศัพท์ 0-2534-7000
  มือถือ รพ.ฯ 092-225-8467
  Fax: 0-2534-7660
  e-mail:
bhumibolhospital@rtaf.mi.th
   : Bah Rtaf โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช