ผู้ป่วยนอก
ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ข่าวบริการ
 'วันหยุด' ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 2567 (13/11/2023)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์วันหยุดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000  อ่านต่อ..


 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (7/11/2023)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0- 2534-7000หมายเหตุ รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจกรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ    อ่านต่อ..


 การจองคิวออนไลน์ ทันตกรรมทั่วไป (อุด ขูด ถอน) (6/7/2023)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการ วันและเวลา โดยสแกน QR Code ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น. โทร. 0-2534-7933, 2-7933  อ่านต่อ..


 จองคิวทันตกรรมทั่วไป ผ่านแอปพลิเคชัน BAH Connect (6/7/2023)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์การจองคิวทันตกรรมทั่วไป (อุด ขูด ถอน) ผ่านแอปพลิเคชัน BAH Connect สำหรับข้าราชการ ทอ. และครอบครัว เริ่มเดือนกรกฎาคม 2566 ยืนยันตัวตนวันที่รับบริการ ติดต่อจุดบริการที่ 1 ห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ก่อนเวลา 10.00 น.   อ่านต่อ..


 เรียน ผู้ใช้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ยาทัพฟ้ามาหานะเธอ (1/6/2023)
     กองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ยาทัพฟ้ามาหานะเธอ ขณะนี้ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่อยู่ผ่านออนไลน์เพียงครั้งเดียว เพื่อใช้ในการจ่าหน้าพัสดุได้ทุกครั้งที่มารับบริการ เพียงแจ้ง HN ผู้ป่วย เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก อาคารคุ้มเกศ 0-2534-7917    อ่านต่อ..


 โปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (1/6/2023)
     หน่วยตรวจสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์เรื่อง โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 โปรแกรม...โปรแกรมที่ 1. JASMINE (อายุไม่เกิน 35 ปี ราคา 590 บาท)โปรแกรมที่ 2. ROSE (อายุมากกว่า 35 ปี ราคา 1,390 บาท)โปรแกรมที่ 3. ORCHID (ผู้รับบริการแจ้งความจำนงได้ตามความต้องการ ค่าใช้จ่ายตามราคาที่ตรวจจริง)ติดต่อขอรับบริการได้ที่ จุดคัดกรองเวชระเบียน ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-11.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักนัตฤกษ์) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  อ่านต่อ..


 เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ (24/5/2023)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นัดหมายล่วงหน้า 0-2534-7933 เวลา 14.00-19.00 น. หรือติดต่อห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ก่อนเวลา 18.00 น.   อ่านต่อ..


 2 ขั้นตอนสำหรับการรับบริการ... ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร (3/11/2022)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการรับบริการสำหรับ "ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร" ที่มารับบริการกับทางโรงพยาบาล ดังนี้...   อ่านต่อ..


 กิจกรรม... ใส่บาตรสร้างบุญ (3/11/2022)
     ชมรมพุทธศาสน์ ร่วมกับ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง นักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลทั่วไป ร่วม "ใส่บาตรสร้างบุญ" ทุกวันพุธ  เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าลานพระบรมสาทิสลักษณ์ อาคารคุ้มเกล้าฯ   ปฏิบัติตามแนว New Normal "เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก ล้างมือ" นะคะ  อ่านต่อ..


 Telemedicine รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (3/11/2022)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์เรื่อง Telemedicine รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. “ไม่ต้องมาโรงพยาบาล ก็พบหมอได้” พบแพทย์ทางไกลตอบโจทย์ ยุค4.0 สนใจรับบริการสามารถติดต่อแพทย์ที่ท่านรับการรักษาอยู่หรือขอคำแนะนำในการเข้ารับบริการได้ที่ OPD Telemedicine ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่• Facebook: OPD Telemedicine รพ.ภูมิพลอดุลยเดช • Line ID: @087pmztp• โทร. 0-2534-7963   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกนอกเวลา 
Update 30/10/2566
 คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI 
 คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 
 ดาวน์โหลด เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 ดาวน์โหลด เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English 

 
 จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องเวชระเบียน ชั้น 2
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ(สิทธิ์ประกันสุขภาพ,ประกันสังคม)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องตรวจทันตกรรม
ทั้งหมด..
   สิทธิ ประกันสังคม
 ผู้ประกันตนต้องการ.. แจ้งเปลี่ยน..โรงพยาบาล
 ว่างงาน-ตกงาน ต้องการความช่วยเหลือ
 ผู้ประกันตนรู้ยัง❓
 ตรวจสุขภาพ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณี... คลอดบุตร
 กรณีทันตกรรม
 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน
 มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ทั้งหมด..
   สิทธิ ประกันสุขภาพ สปสช.
 
 เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำ ใช้สิทธิได้ทันที... ไม่ต้องรอ 15 วัน
 รู้ยัง ... เจ็บป่วยแต่ ‘ไม่ฉุกเฉิน’ สิทธิบัตรทอง ไปรับบริการหน่วยปฐมภูมิที่ไหนก็ได้นะ
 อุบัติเหตุสูงวัย ใช้สิทธิอะไรได้
 ปี 2566 พัฒนาบริการบัตรทอง
 ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 เข้ารักษาที่หน่วยปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่
 แพงแค่ไหน !? 'สิทธิบัตรทอง 30 บาท' ก็รักษาฟรี
 บัตรทอง...รักษาฟรีครอบคลุมอะไรบ้าง
 สิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มวัยทำงาน อายุระหว่าง 25-59 ปี ทุกคน ทุกสิทธิการรักษา
 ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ?
  โรคมะเร็ง รับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม
ทั้งหมด..
   สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ

 
 กรณีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ“สูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร?
 พรบ. มอเตอร์ไซค์ ให้ความคุ้มครองอย่างไร
 เกิดอุบัติเหตุจากรถรีบแจ้งบริษัทกลาง/บริษัทประกันภัยทันที
 พรบ. คุ้มครองอะไรบ้าง
 ตรวจสอบอย่างไรว่าเป็นกรมธรรม์ พ.ร.บ. จริง
 การเบิกประกันภัย พ.ร.บ.
 เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร-สูญเสียอวัยวะ
 เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีบาดเจ็บ-นอนรักษาตัวใน รพ.
 เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย
 ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
ทั้งหมด..
   สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
 อัตราค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน ที่อยู่ในภาวะวิกฤต
 facebook กรมบัญชีกลาง
 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
 เพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 62
 ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบเบิกจ่ายตรง ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว
 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
ทั้งหมด..