ผู้ป่วยนอก
ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

'เหนื่อยแต่ไม่หยุด มนุษย์ต้องชนะ'
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

html code 
   ข่าวบริการ
 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (21/8/2020)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0- 2534-7000, 0-2534-7312  อ่านต่อ..


 แจ้งปรับเปลี่ยน คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบ (16/6/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งการปรับเปลี่ยน"คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบ" เป็นวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สามารถจองคิวผ่านระบบเครือข่ายกองทัพอากาศได้ที่--->> http://dental.is.rtaf.mi.th  อ่านต่อ..


 'การจองคิวทันตกรรม' สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป (13/5/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวกมารับบริการ ด้วยขั้นตอนสแกน QR code ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทันตกรรม โทร. 0-2543-7933, 2-7933 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.  อ่านต่อ..


 ประชาสัมพันธ์คลินิกทันตกรรมสำหรับ 'ข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบ' (30/3/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเลื่อนการทำฟันในคลินิกข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จนกว่าจะควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7933  อ่านต่อ..


 ช่องทางรับยา สำหรับข้าราชการ ทอ. และครอบครัว 'ต้านภัยโควิด' (30/3/2020)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางรับยาพิเศษ สำหรับข้าราชการ ทอ. สามารถรับยาของตนเองและครอบครัว ได้ที่ห้องตรวจ บก.ทอ. เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ ติดต่อห้องตรวจก่อนเวลา 11.00 น. และรับยาเวลา 14.00 น. ในวันราชการ(ยกเว้นวันพฤหัสบดี) เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..


 ไปหาหมอ อย่า'ปกปิดประวัติ' ช่วยกันหยุดยับยั้ง COVID-19 (30/3/2020)
     กรุณาเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง บุคลากรทางการแพทย์ และผู้คนรอบข้างตัวท่าน ทางโรงพยาบาลยินดีให้การรักษาค่ะ  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกนอกเวลา    29/09/2563

 คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI 
 คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 
 ดาวน์โหลด เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 ดาวน์โหลด เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English 

 
 จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องเวชระเบียน ชั้น 2
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ(สิทธิ์ประกันสุขภาพ,ประกันสังคม)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องตรวจทันตกรรม
ทั้งหมด..
   สิทธิ ประกันสังคม
 สิทธิประกันสังคม ต้องรู้...
 ข่าวดี คนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง
 ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
 มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจาก เหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน
 ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19
 โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม
 SSO Connect แอฟพิเคชั่นสำนักงานประกันสังคม
 E-Service สำนักงานประกันสังคม ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านเว็บไซต์
 ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์
 ตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ
ทั้งหมด..
   สิทธิ ประกันสุขภาพ สปสช.
 
 Fast Track ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล
 การให้บริการของ ศูนย์บริการสาธารณสุข
 ไขข้อสงสัย? หลัง สปสช. ยกเลิกสัญญา 64 คลินิก ผู้ใช้สิทธิบัตรทองต้องทำอย่างไร
 ยกเลิกสัญญา คลินิกชุมชนอบอุ่น-รพ.เอกชน จำนวน 64 แห่ง มีผล 18 กันยายน 2563
 ช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ของ สปสช. กทม. มี 3 ช่องทาง
 เปลี่ยนหน่วยบริการผ่านทาง Line Official Account ได้แล้วจ้าาาา
 ไขข้อสงสัย? หลัง สปสช.ยกเลิกสัญญา 18 คลินิกผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ต้องทำอย่าง
 เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิบัตรทองบนมือถือ โอ้โห! So Easy!
 ไขข้อข้องใจ 5 คำถาม หลัง สปสช. ยกเลิกสัญญา ‘18 คลินิก’
 ‘บัตรทอง’ ขยายความครอบคลุม ปี 2564
ทั้งหมด..
   สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ

 
 กรณีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ“สูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร?
 พรบ. มอเตอร์ไซค์ ให้ความคุ้มครองอย่างไร
 เกิดอุบัติเหตุจากรถรีบแจ้งบริษัทกลาง/บริษัทประกันภัยทันที
 พรบ. คุ้มครองอะไรบ้าง
 ตรวจสอบอย่างไรว่าเป็นกรมธรรม์ พ.ร.บ. จริง
 การเบิกประกันภัย พ.ร.บ.
 เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร-สูญเสียอวัยวะ
 เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีบาดเจ็บ-นอนรักษาตัวใน รพ.
 เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย
 ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
ทั้งหมด..
   สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
 เพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 62
 ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบเบิกจ่ายตรง ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว
 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
 เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (แผ่นพับ)
 เจ็บป่วยฉกเฉิน โรงพยาบาลเอกชน
 สวัสดิการรักษาพยาบาล
 ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
 สวัสดิการรักษาพยาบาล
 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
 หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
ทั้งหมด..