กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมในการการดำเนินงาน รพ.ฯ และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครื่อข่าย
 
ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม
 
บุคลากรโรงพยาบาล ประกาศเจตนารมณ์ รพ.คุณธรรม
 
สมาชิกใหม่...ลูกพ่อหลวง
 
สรรหา..มาฝาก
 
งามสง่า..ชาวภูมิพล
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน้าแรก  ข่าวสารความภูมิใจ  สรรหา..มาฝาก  
 

อาคารศูนย์มะเร็ง จัดสร้างโดยกองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งอยู่ด้านข้างของอาคารคุ้มเกล้าฯ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม ประกอบด้วยอาคารศูนย์รักษาโรคมะเร็ง ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นส้าหรับงานให้บริการรักษาพยาบาลด้านโรคมะเร็งที่ทันสมัย รวมศูนย์ครบวงจร มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางการแพทย์ ด้านโรคมะเร็งกับนานาชาติ ในระดับสากล ทั้งงานด้านรังสีรักษา ด้านเคมีบ้าบัด ส้าหรับผู้ป่วย ทั้งในเวลาและ นอกเวลาราชการ

ที่มา:พล.อ.ต.หญิง กฤตพร ตะวันแจ้ง

 

"How to use one paper towel"  โดย Joe Smith ลองทำตามกันดูช่วยลดสภาวะโลกร้อน กันนะคะ 
เรียบเรียง: น.อ.ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล

 
  รมว.สธ.หารือแนวทางความร่วมมือจัดบริการประชาชนใน กทม. ด้วยความร่วมมือระหว่าง สธ. สปสช. และกรุงเทพมหานคร นวัตกรรมส่งต่อผู้ป่วยด้วยระบบ e-Referral system ตั้งคณะกรรมการร่วม สปสช.และ กทม.ระดับเขตสุขภาพ พร้อมดึง กทม.เข้าเป็นคณะกรรมการร่วมระดับส่วนกลาง เพื่อให้การทำงานเป็นเนื้อเดียวกันในการดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น  ที่มา: Hfocus
  ต่อจากฉบับที่แล้ว  ที่มา: น.ต.อนันต์ เชื้อสุวรรณ
  ไตวายเป็นโรคที่ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง และ  ที่มา: น.ต.อนันต์ เชื้อสุวรรณ
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงมีพระราชบัณฑูร ให้แพทย์ทหารอากาศ ถวายงานร่วมกับแพทย์พระราชฐาน ๙๐๔ ให้บริการประชาชนที่ไปร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ซึ่งในวันที่ 26 ต.ค.59 ตั้งแต่เวลา 0700 - 2100 พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในฐานะหัวหน้าแพทย์พระราชฐาน 904 ส่วน ทอ. นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของ รพ.ฯ ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานในการนี้ด้วย   ... 
  โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองเสียไป...
  RDU  ถูกบรรจุให้เป็นยุทธศาสตร์ของนโยบายแห่งชาติ พ.ศ.2555-2599 รวมทั้งเป็นข้อกำหนดในการรับรองมาตรฐาน รพ.ระดับ Advanced HA ...
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้รับรางวัลสถานพยาบาลดีเด่นด้านสนับสนุนการสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ จากสำนักอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โดยมี น.ต.หญิง สิทธิพร วิริยะเชษฐ์กุล หน.พยาบาลหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ กองการพยาบาล รพ.ฯ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เมื่อ 2 ก.ย.59
  คลินิกนมแม่ โดยกองกุมารเวชกรรม ให้บริการที่หอทารกแรกเกิด 7/2 อาคารคุ้มเกล้าฯ และคลินิกโรคภูมิแพ้ เปิดให้บริการที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง
 อ่านต่อ...
  คณก.บริหารและพัฒนากำลังพล รพ.ฯ จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ตามเดือนเกิดของบุคลากร รพ.ฯ โดยครอบคลุมกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และนิสิตแพทย์ แนวทางปฏิบัติ...
 

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมระหว่างกองทัพอากาศ และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โดยมีพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59 ณ สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ถนนเดชะตุงคะ ดอนเมือง

 อ่านต่อ...
  แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม ได้เริ่มขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่า"ทำอย่างไรให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง"
  ปัจจุบัน (ม.ค. - มี.ค.59) ผู้ป่วยที่มีนัดมารักษาต่อเนื่องไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวที่คลินิกแล้ว ผู้ป่วยสามารถไปที่ รพ.ฯ ได้เลย แต่ยังต้องไปติดต่อเรื่องสิทธิ์ที่ศูนย์ประสานบริการของ รพ.ฯ ก่อน เพื่อยืนยันสิทธิ์ สำหรับผู้ป่วยส่งต่อใหม่ยังไช้ระบบเอกสารควบคู่กันไปกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :: อ่านต่อ
  ในอนาคตอันใกล้นี้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะดำเนินการจัดสร้างอาคารศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดและหัวใจ เพื่อเพิ่มศักภาพในการรักษาผู้ป่วย โดยอาคารจะตั้งอยู่บริเวณศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจเดิม (อาคารรักษาวัณโรค ในปัจจุบัน)
 อ่านต่อ...
  นวัตกรรมบริการ "การรับส่งต่อผู้ป่วยออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพฯ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ออกแบบระบบและพัฒนามาตรฐานกลางข้อมูลระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์(Electronic health Record) เพื่อรองรับการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (e-Referral) วิธีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพข้อมูลที่ส่งผ่านระบบคลาวด์จะมีความปลอดภัยของข้อมูลทั้งในส่วนผู้รับและผู้ส่ง ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :: อ่านต่อ
 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :: อ่านต่อ
       น.ท.หญิง สุพัตรา กิจวิสาละ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในการประกวดเรื่องเล่า "งาน...บันดาลใจ" ในชื่อเรื่องว่า "ใครเปลี่ยนใคร" ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 25 ก.ย.58...ผู้สนใจสามารถติดตามบทความเรื่องเล่ารางวัลคุณภาพนี้ได้ทางวารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับเดือน ก.ย.58 ได้ต่อไป ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :: อ่านต่อ
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์ดอยคำ ,สินค้า OTOP ที่ร้าน"คลังหลวง" ณ ชั้น 4 อาคารโภชนาการทองใหญ่ เปิดให้บริการทุกวันราชการ
 อ่านต่อ...
 

     อีกไม่นานเกินรอ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายมาจากรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต ยาวเรื่อยไปจนถึงบริเวณหลัง สภ.คูคต ซึ่งสายนี้จะเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป และคาดว่าจะแล้วเสร็จจนเปิดให้บริการได้ในปี 2563 ตัวสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จะอยู่หน้า รพ.ฯ โดยเริ่มต้นจากช่วงจอ LED หน้า รพ.ฯไปทางด้านกรมแพทย์ทหารอากาศ ความยาว 135 เมตร มี sky walk จากสถานีเป็นแนวเดียวกับทางเท้าด้านหอพระโรจนนิล ตรงเข้าสู่ตัวอาคาร"คุ้มเกล้าฯ" บริเวณห้องอายุรกรรมเดิม ... read

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :: อ่านต่อ
 

     หน่วยตรวจพิเศษอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจตรวจหาภาวะพังผืดในตับ และปริมาณไขมันสะสมในตับ ด้วยเครื่องไฟโบร-สแกน เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศฝรั่งเศส พิเศษ...ตรวจฟรี!! ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ติดต่อรับการตรวจได้ที่ น.ท.หญิง วัลลภา ทับคล้าย โทร.0 2534 7986...รู้จักเครื่องไฟโบร-สแกน...

 อ่านต่อ...
 

แนะนำ 2 เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ,ห้องเจาะเลือดใหม่ใช้เครื่อง Autotubeprep...

 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  23 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]