กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมในการการดำเนินงาน รพ.ฯ และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครื่อข่าย
 
ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม
 
บุคลากรโรงพยาบาล ประกาศเจตนารมณ์ รพ.คุณธรรม
 
สมาชิกใหม่...ลูกพ่อหลวง
 
สรรหา..มาฝาก
 
งามสง่า..ชาวภูมิพล
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน้าแรก  ข่าวสารความภูมิใจ  บุคลากรโรงพยาบาล ประกาศเจตนารมณ์ รพ.คุณธรรม  
  บุคลากรโรงพยาบาล ประกาศเจตนารมณ์ รพ.คุณธรรม