ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ลงวันที่ 20-07-2560
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ห้องปฏิบัติการทางโลหิต  การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม  
 

สถานที่ตั้งศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม (ห้องเจาะเลือด)

 • อาคารค้มเกล้าฯ ชั้น 2 (หน้าห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ห้องสีส้ม) โทร. 0 2534 7619, โทร.ภายใน 27619
 • อาคารค้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีเหลือง ให้บริการผู้ป่วยเปลนอน รถเข็น ผู้สูงอายุ
               เปิดบริการ ในวันราชการเวลา 0700 - 1600 และนอกเวลาราชการ 1600 - 2000,วันเสาร์ 0800-1130
               บริการเจาะเลือดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการวันเสาร์ เวลา 0730 - 1130 ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม /
                   ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเบิกค่าตรวจได้ตามสิทธิ์ และเสียค่าบริการครั้งละ 100 บาท (เบิกไม่ได้)
                   เริ่ม 1 ก.ค.54
              บริการเจาะเลือด และแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ
 อ่านต่อ...
       ให้งดอาหารก่อนเจาะเลือด อย่างน้อย 4 ชั่วโมง การขอตรวจเลือดใบขอตรวจเคมีคลินิก(ใบสีฟ้า)
 อ่านต่อ...
       ให้งดอาหารก่อนเจาะเลือด อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 อ่านต่อ...
 

    ไม่ต้องงดอาหาร น้ำ เจาะได้ตลอดเวลา

      ใบสีเหลือง หรือสีฟ้า
 อ่านต่อ...
      ใบขอตรวจสีส้ม
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  7 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]