กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 (4/10/2019)  
     พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.พร้อมด้วย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และอาจารย์แพทย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62   ...   อ่านต่อ..


 พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (19/6/2019)
     กองแพทยศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.62 ...   อ่านต่อ..


 บรรยายวิธีการใช้ Mobile Application (11/6/2019)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดบรรยายให้คณาจารย์ รพ.ฯ เรียนรู้วิธีการใช้ “Mobile Application” สำหรับใช้ประกอบการประเมินการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4–6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุม บุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2561 (6/6/2019)
     กองแพทยศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 โครงการการสัมมนากองแพทยศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2561 (29/5/2019)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการการสัมมนากองแพทยศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อวิเคราะห์ ทบทวนการปฏิบัติงานตามภารกิจกองแพทยศาสตร์ศึกษาทั้งในส่วนงานด้านการเรียนการสอน ห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ ในรอบปีที่ผ่านมาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..