นิสิตแพทย์
 
กองแพทยศาสตร์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
   ปฏิทินวิชาการ


 

 
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
viewbranch
การศึกษาและฝึกอบรม  ข่าวสารการศึกษาและฝึกอบรม    นิสิตแพทย์  งานประกันคุณภาพการศึกษา  
  งานประกันคุณภาพการศึกษา   
เนื้อหา   
 
 

   โครงการที่พัฒนาไปแล้ว


      ·         โครงการ Clinical teaching
      ·         โครงการนิสิตแพทย์วัยใส
      ·         โครงการงานแสดงความยินดีในพิธีปัจฌิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์
      ·         โครงการสอนเสริมระยะยาว
      ·         โครงการสอนเพื่อคิดให้เป็นจับประเด็นให้ถูกสำหรับเตรียมสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต

ขั้นตอนที่ ๒

      ·         โครงการการตรวจประเมินแฟ้มผลงาน ( Portfolio)
      ·         งานประกันคุณภาพการศึกษา ( QA)
      ·         โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ ผู้ตรวจคุณภาพภายใน “
      ·         โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่กองแพทยศาสตร์ศึกษา

                   หัวหน้าทีมพัฒนาคุณภาพประจำหน่วย   น.ท.หญิงปัญจฉัตร  รัตนมงคล

           

   โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
      
      ·         โครงการพัฒนาคลังข้อสอบ
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]