ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

โทร 0-2534-7848 ภายใน 2-7848
-
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติ
 
โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ
 
บุคลากร
 
ติดต่อ
 
รู้จักงานพัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาคุณภาพ
 
พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
เข็มมุ่ง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
 
โครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 
ความรู้งานพัฒนาคุณภาพ
 
หนังสือ
 
บทความ
 
รายงานผลงานพัฒนาคุณภาพ
 
ผลการเยี่ยมสำรวจ ภายใน/นอก
 
รายงานการทำ spa
 
เครื่องชี้วัด/สถิติต่างๆ ของ รพ.
 
Download เอกสาร
 
งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31
นำเสนอความก้าวหน้าของระบบ
การส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

download file >>> e-refer and mobile app.pdf

 
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563 (17/9/2020)
     นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี2563 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการภายในองค์กร โดย พลอากาศตรีทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับมอบรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีจากผลงาน "ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยและการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยของ  อ่านต่อ..


 นำเสนอความก้าวหน้าของระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเปิดตัว Application BAH connect (17/2/2020)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย พลอากาศตรีทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 (Prince Mahidol Award Conference 2020: PMAC2020) จัดโดยมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรภาคีในประเทศและระหว่างประเทศ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นพื้นที่กรณีตัวอย่างของการจัดกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง  อ่านต่อ..


 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยสุดล้ำ พัฒนาไม่หยุดยั้ง (3/2/2020)
     หมอต่างชาติทึ่งแพทย์พม่าประทับใจระบบอีรีเฟอร์รอล ลดภาระงานโรงพยาบาล ช่วยคนไข้สะดวก แพทย์แอฟริกาใต้เผยกำลังพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามรอยไทย ด้านแพทย์อินโดฯ ชมระบบหลักประกันสุขภาพไทยพัฒนาต่อเนื่องคงเส้นคงวา ระบุติดตามพัฒนาการมาตั้งแต่เริ่มโครงการ แม้จะเปลี่ยนกี่รัฐบาลก็ยังก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   การเยี่ยมสำรวจ
 
.
 ตรวจเยี่ยมผลงานคุณภาพ (20/10/2020)  
     คณะกรรมการสมาคมนักบริหารคุณภาพการพยาบาล จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมผลงานคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และสถานที่ปฏิบัติงานจริงของ กลุ่ม Power Brain และ กลุ่ม HERO เมื่อวันที่ 19 ต.ค.63 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ      อ่านต่อ..

 ยินดีต้อนรับคณะดูงานโรงพยาบาลเลิดสิน ดูงาน E-referral Health Care System (11/6/2020)
     โรงพยาบาลเลิดสิน นำโดย นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน และคณะ เข้าศึกษาดูงานระบบส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบสารสนเทศ (E-Referral Health Care System) ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยมี น.อ.นภ ตู้จินดา รองผอ.รพ.ฯ และ น.ท.อนันต์ เชื้อสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ให้ข้อมูลเรื่อง E-Referral Health Care System และ BAH Conect Mobile Application นอกจากนี้ยังมีทีมงานจาก สปสช., NECTEC และสำนักงานพัฒนาระบบราชการ ร่วมให้ข้อมูลและศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย  อ่านต่อ..

 คณะจากจร.ทอ.ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการความรู้(KM) (26/5/2020)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในการต้อนรับคณะจาก จร.ทอ. เข้าตรวจสอบและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management : RM) และการจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ 63 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ...   อ่านต่อ..

 PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2020 (31/1/2020)
     PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2020 ...   อ่านต่อ..

 ต้อนรับคณะกำกับติดตามหน่วยบริการรับการส่งต่อด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (18/11/2019)
     พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ที่เข้าติดตามคุณภาพหน่วยบริการที่ได้รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด ตามที่ รพ.ฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลส่งต่อ เมื่อ 15 พ.ย.62 ...   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   งานพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาล (19/12/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ บ้านอัมผวารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ... อ่านต่อ


 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์ รพ.ฯ (12/12/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์ รพ.ฯ เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ... อ่านต่อ


 อบรมการใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (6/12/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมการใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ
 งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 (17/8/2020)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากกลุ่มกิจกรรมที่ส่งผลงานการพัฒนานวัตกรรมประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดในระดับกองทัพอากาศ โดยใช้เครื่องมือจัดการความรู้ (KM) และการควบคุมคุณภาพ (QCC) รวมถึงบอร์ดนิทรรศการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในปีนี้มีกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อ่านต่อ

 QI DAY ครั้งที่ 32 (6/1/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันคุณภาพ QI Day ครั้งที่ 32 "Make trust with my HERO" ในวันที่ 24 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ

 งานประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital Forum) ครั้งที่ 1 (18/11/2019)
     พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พร้อมคณะเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital Forum) ครั้งที่ 1 โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ขับเคลื่อน ตลอดจนสื่อสารถึงผลลัพธ์การดำเนินการให้มีการขยายเครือข่าย รพ.คุณธรรมให้กว้างขวางออกไปนอกกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 ณ ห้องไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   งานพัฒนาคุณภาพจากหน่วยงาน
 โครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (27/8/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน Non-Technical Skills เพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ

 อบรมขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS & AED แก่บุคลากรสนับสนุนการแพทย์ (12/3/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) รพ.ฯ จัดอบรมขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS & AED แก่บุคลากรสนับสนุนการแพทย์ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและมีความสามารถในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีเมื่อวันที่ 9-13 มี.ค.63 ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร ชั้น 1 ... อ่านต่อ

 โครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (20/2/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน Non-Technical Skills เพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย โดยทีมวิทยากรจาก รพ.ฯ และครู CRM บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63 ... อ่านต่อ

 การประชุมเรื่อง แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ (10/1/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดการประชุมเรื่อง แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรในกองทันตกรรมมีความรู้เรื่อง lean และสามารถนำมาใช้ในการให้บริการกองทันตกรรมให้มีคุณภาพต่อไป โดย น.ท.หญิง พนาวัลย์ กระแสร์ตานนท์ เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 ... อ่านต่อ

 นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.2553 (29/3/2011)
     น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ นำเสนอแผนกลยุทธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ปี 2551-2555 แก่คณะตรวจเยี่ยมจาก สรพ. ในวันที่ 12 พ.ย.53..อ่านต่อ

ทั้งหมด..