รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท สำหรับ สสจ . รพศ ./ รพท . และ รพช
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 
htmlCode

"สืบสานธารน้ำใจ บุญใหญ่แห่งปี"
เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/17177_qr%2074.jpg

บริจาคผ่านบัญชีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 065-069548-8 หรือ สแกน QR Code e-Donation จะลดหย่อนภาษีได้ทันที ไม่ต้องอนุโมทนาบัตร

หากโอนแล้วต้องการขออนุโมนทาบัตรส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งได้ที่
📲 LINE : @bhumibolhospital

 

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    รู้จักองค์กร  บุคลากร  
 
 
 
นาวาอากาศเอกหญิง อุบลมาศ โทณะวณิก
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 
         น.ท.ภาณุรัตน์  ธัญญสิริ  ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์(กลาง) ลาออก
        น.อ.หญิง อุบลมาศ โทณะวณิก หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์
ร.อ.พัชรวัฒน์ โกสิตงามดีวงศ์ (ไม่มีภาพ)
ร.ท.หญิง ผ่องศรี จิตรสมสุข
 เสมียน
พ.อ.อ.หญิง ทักษพร ชุ่มชื่น เสมียน

นางลัดดา เทียมมณี เจ้าหน้าที่

 
 
 น.อ.หญิง อุบลมาศ โทณะวณิก     หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ (กลาง)
ร.อ.หญิง ผ่องศรี จิตรสมสุข  เสมียน

พ.อ.อ.หญิง ทักษพร ชุ่มชื่น  เสมียน

 นายจักรกฤช ชาตรูประชีวิน  เจ้าหน้าที่ (จากซ้าย)

นายปัญญา ทับทอง  เจ้าหน้าที่ (ลาออก)
นางลัดดา เทียมมณี  เจ้าหน้าที่
นางสุมาลี นามทอง  เจ้าหน้าที่ (ลาออก)
น.ส.สุพัตตา จันทราช เจ้าหน้าที่
น.ส.สุนิสา ไพรสณฑ์ เจ้าหน้าที่
น.ส.จารุวรรณ แก้วดี เจ้าหน้าที่
น.ส.ศิรินดา เตชะเสวี เจ้าหน้าที่
น.ส.ยุพา สุขสว่าง เจ้าหน้าที่
 นายนพดล จันทะรัง เจ้าหน้าที่
น.ส.วรรณกร ทระกุลพันธ์ เจ้าหน้าที่
น.ส.ศุภากร วงศ์ศิริ
 

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]