รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)  
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS (ระบบการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก, ระบบงานหอผู้ป่วยใน, ระบบงานห้องผ่าตัด, ระบบสอบถามข้อมูลผู้ป่วย) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา2561 วิทยากร: น.พ.สาร์รัฐ สุทธิพงษ์, และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 0830-1600  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ   ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการอบรม "การใช้ระบบงานสารสนเทศ BHIS " ให้กับบุคลากรพยาบาลผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2561 วิทยากร: ร.อ.พัชรวัฒน์ โกสิตงามดีวงศ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการอบรม "การใช้ระบบงานสารสนเทศ BHIS " ให้กับบุคลากรพยาบาลผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2560 วิทยากร: น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก,น.ส.สุนิสา ไพรสนฑ์ เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS (ระบบการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก, ระบบงานหอผู้ป่วยใน, ระบบงานห้องผ่าตัด, ระบบสอบถามข้อมูลผู้ป่วย) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน วิทยากร: ร.ต.ณัฐพล เลิศการค้าสุข,น.พ.สาร์รัฐ สุทธิพงษ์, น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวะณิก และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ 29-30 มิ.ย.60 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS (ระบบการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2559 วิทยากร: น.อ.นภ ตู้จินดา,น.พ.สาร์รัฐ สุทธิพงษ์,น.ส.สุนิสา ไพรสนฑ์ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 เวลา 0830-1600  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ ....
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS (ระบบหอผู้ป่วยใน) และอินทราเน็ต  ตามโครงการปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ 2559 วิทยากร: น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก,น.ส.สุนิสา ไพรสนฑ์ เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 0830-1200 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ ....
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS (ระบบการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2558 วิทยากร: น.อ.นภ ตู้จินดา, ร.ท.วุฒิพันธุ์ นภาพงษ์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.58 เวลา 0830-1600  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS(ระบบหอผู้ป่วยใน) และอินทราเน็ต  ตามโครงการปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ 2558 (พยาบาล New GN 30 คน,พยาบาลเทคนิคระดับต้น TN1 19 คน,พยาบาลวิชาชีพ 19 คน) วิทยากร: น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก,ร.ท.พัชรวัฒน์ โกสิตงามดีวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.58 เวลา 1300-1600 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ....
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดอบรมระบบสารสนเทศ(BHIS) ให้แก่แพทย์และพยาบาล ในการใช้หน้างานเมนูต่าง ๆ ในหน้าจอของ ER(trauma) ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค.58  ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น1 อ.คุ้มเกล้าฯ...
 อ่านต่อ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมระบบสารสนเทศ (ระบบการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 67 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ วิทยากรบรรยาย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์,น.ท.ปณต ยิ้มเจริญ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2557 ...ชมภาพจากเฟสบุ๊ค รพ.ฯ 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อบรมระบบสารสนเทศ BHIS(ระบบหอผู้ป่วยใน) ตามโครงการปฐมนิเทศพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ของ กพย.รพ. ให้กับบุคลากรพยาบาลผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 23 เม.ย.57 ณ ห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ....
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองแพทย์ศาสตร์ศึกษา จัดอบรมการใช้งานระบบห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกให้กับนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556(จำนวน 59 คน) วิทยากร:น.อ.นภ ตู้จินดา วันที่ 30 พ.ค.56 ห้องประชุมบูรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...
  แนะนำวิธีดูภาพทางรังสี ผ่านระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ให้แก่แพทย์และผู้เกี่ยวข้อง (เฉพาะดูภาพผ่านโปรแกรม Java) ในวันพุธที่ 7 พ.ย. 55 เวลา 1330-1500 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ...
 อ่านต่อ...
 

จัดอบรมการใช้งานระบบห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก วิทยากร น.อ.นภ ตู้จินดา,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก,น.ท.หญิง เพลินพิศ  วงศ์ประคอง ..ให้กับนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 50 คน ในวันที่ 17 พ.ค.55 เวลา 0830 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ อ.คุ้มเกล้าฯ ...

  โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 2555 วันที่ 30 เม.ย.55 เวลา 1300 ณ ห้องประชุมบูรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  จัดอบรมการใช้งานระบบห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกให้กับนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 57 คน ในวันที่ 30 พ.ค.54 รอบเช้า-รอบบ่าย ณ ห้องอบรมกองวิทยบริการ.. ชมภาพ
  จัดอบรมระบบหอผู้ป่วยในให้กับพยาบาลใหม่จำนวน 41 คน,พยาบาลเทคนิค 19 คน ในวันที่ 22 เม.ย.54 รอบเช้า-รอบบ่าย ห้องอบรมกองวิทยบริการ.. ชมภาพ 
จำนวนทั้งหมด  17 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]