กองศัลยกรรม
 
ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
China Burns, Wounds & Ulcers
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์
.
 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเหล่าทหารแพทย์ ประจำปี 2562

  Link : อ่านต่อ
     คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเหล่าทหารแพทย์ ประจำปี 2562 ตำแหน่ง นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 2 อัตรา เพศชายหรือหญิง คุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาประสาทศัลยศาสตร์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ภาพกิจกรรม
 รับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (1/3/2019)
     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ...   อ่านต่อ..

 พิธีทำบุญกองศัลยกรรมเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่,SURGERY NEW YEAR PARTY 2019 (20/2/2019)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และงาน SURGERY NEW YEAR PARTY 2562 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเจริญธรรมารามจำนวน 9 รูปประกอบพิธี ในการนี้ประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับหอผู้ป่วยชั้น 6 ที่ทำการปรับปรุงใหม่ด้วย เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ ...   อ่านต่อ..

 เที่ยวละไม...วัย(ศัลย์)เกษียณ (10/10/2018)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน "เที่ยวละไม...วัย(ศัลย์)เกษียณ เพื่อแสดงความรักความห่วงใยให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่เคยปฏิบัติกับกองศัลยกรรม ได้แก่ 1. พล.อ.ต.จักรกริช สีห์สุรไกร 2. น.อ.ธีรวรรณ วะน้ำค้าง 3. น.อ.หญิง อนงค์ภัทร์ สมุทรเพรียวการ 4. น.อ.หญิง พัชนี ทองคำ และ 5. น.อ.หญิง อลิสา กลัสนิมิ โดยจัดเมื่อ 4 ต.ค.61 --->>   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital

VDO BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital 

-
   นานาสาระเรื่องสุขภาพ
.
 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยน้ำร้อนลวก
     ไม่ว่าคุณจะอยู่ #ทีมลวกหมี่หยก หรือ #ทีมไม่ลวกหมี่หยก....แต่ถ้าถูกน้ำลวกหมี่หยกลวกมาล่ะก็ ให้รีบปฐมพยาบาลดังนี้1. ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาด (น้ำเย็นด้วยก็จะดี)2. รีบไป รพ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ให้บริการผู้ป่วยน้ำร้อนลวก ณ หออภิบาลศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวก ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้าฯ (แต่ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์เริ่มต้นที่ห้องฉุกเฉินก่อนนะคะ) โดยเราแบ่งระดับแผลน้ำร้อนลวกแบบเข้าใจง่ายๆ ได้ดังนี้First degree burn ไหม้ระดับ 1 (แบบน้ำลวกหมี่หยกกระเด็นใส่หรือไอน้ำจากควันลวก)...แผลลึกแค่ชั้นหนังกำพร้าอ่านต่อ


 การคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่
     การตรวจคัดกรองมีความสำคัญมากในการตรวจพบโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการ และทำให้รักษาโรคได้ทันท่วงที  สำหรับผู้ที่ควรเข้ามารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือบุคลที่มีอายุมากกว่า 50 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีอาการแต่มีอาการที่น่าสงสัย หรือบุคคลที่มีอายุกว่า 40 ปี โดยมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้...ที่มา: ติดตามสาระดี ๆ น่ารู้จากคุณหมอกองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในโอกาสต่อไปนะคะอ่านต่อ


 สารเคมี
     โดยทั่วไปแล้วสารเคมีที่มีค่าพีเอช (pH)< 2 หรือ> 11.5 จะมีฤทธิ์กัดกร่อนต่อผิวหนัง เมื่อใช้เกณฑ์การจำแนกของ OECD จะพบว่าสารเคมีส่วนใหญ่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงที่เป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บต่อระบบทางเดินอาหารอ่านต่อ


ทั้งหมด..