รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ภารกิจหน่วย
 
บุคลากร
 
ผู้บริหาร
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
สถานภาพเครื่องมือและอุปกรณ์
 
หน่วยช่วยการหายใจ..ในปัจจุบัน
 
การจัดการความรู้
 
กลุ่ม ช่วยกันหายใจ
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยช่วยการหายใจ  สถานภาพเครื่องมือและอุปกรณ์  
  สถานภาพเครื่องมือและอุปกรณ์   
เนื้อหา   
 
 

  จำนวนเครื่องช่วยหายใจทั้งหมด    123  เครื่อง

       แยกเป็น

  เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่                  99  เครื่อง

  ครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉิน             6  เครื่อง

  เครื่องช่วยหายใจเด็ก                     18  เครื่อง


  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ Infusion pump                 118      เครื่อง

  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ Infusion pump ชนิดเช่า        20     เครื่อง

  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ Syringe pump                    36     เครื่อง

                                                                                     รวม                     174     เครื่อง

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]