รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4
Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมภายใน    รู้จักองค์กร  ประวัติหน่วย  
  ประวัติหน่วย   
เนื้อหา   
 
 

            โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2542   โดยมี พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน จัดตั้งระบบควบคุมภายใน (internal control system ) โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นคือนาวาอากาศเอก พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ (ยศปัจจุบันพลอากาศโท) เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน  และต่อมาได้ออกคำสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เฉพาะที่ 3/43  ณ วันที่ 13 มกราคม 2543 เรื่องจัดตั้งหน่วยควบคุมภายในมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 ข้างสำนักงานมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ มีนาวาอากาศตรีหญิง ดวงสมร  สีแพร เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก

            เปิดทำการครั้งแรกในวันที่  1 มีนาคม 2543 ขึ้นตรงต่อกองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ..

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]