แผนกวิศวกรรม
 
รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนา
 
งานบริการ..
 
โครงการพัฒนา
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   ประชาสัมพันธ์แผนกวิศวกรรม......การพัฒนาศักยภาพการดูแลเครื่องมือแพทย์
 ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติของการแจ้งซ่อม
               วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้หน่วยผู้ใช้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการแจ้งซ่อม     ขอบเขต       :  หน่วยงานผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.     คำนิยาม       :  การแจ้งซ่อม หมายถึง การติดต่อแผนกวิศวกรรมโรงพยาบาลเพื่อให้ดำเนินการซ่อมเครื่องมือแพทย์เพื่อ ให้เครื่องมือแพทย์กลับมาใช้งานได้อ่านต่อ


ทั้งหมด..