แผนกวิศวกรรม
 
รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนา
 
งานบริการ..
 
โครงการพัฒนา
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
html code 
   ประชาสัมพันธ์แผนกวิศวกรรม......การพัฒนาศักยภาพการดูแลเครื่องมือแพทย์
 ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติของการแจ้งซ่อม
               วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้หน่วยผู้ใช้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการแจ้งซ่อม     ขอบเขต       :  หน่วยงานผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.     คำนิยาม       :  การแจ้งซ่อม หมายถึง การติดต่อแผนกวิศวกรรมโรงพยาบาลเพื่อให้ดำเนินการซ่อมเครื่องมือแพทย์เพื่อ ให้เครื่องมือแพทย์กลับมาใช้งานได้อ่านต่อ


ทั้งหมด..