แผนกวิศวกรรม
 
รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนา
 
งานบริการ..
 
โครงการพัฒนา
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ประชาสัมพันธ์แผนกวิศวกรรม......การพัฒนาศักยภาพการดูแลเครื่องมือแพทย์
 ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติของการแจ้งซ่อม
               วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้หน่วยผู้ใช้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการแจ้งซ่อม     ขอบเขต       :  หน่วยงานผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.     คำนิยาม       :  การแจ้งซ่อม หมายถึง การติดต่อแผนกวิศวกรรมโรงพยาบาลเพื่อให้ดำเนินการซ่อมเครื่องมือแพทย์เพื่อ ให้เครื่องมือแพทย์กลับมาใช้งานได้อ่านต่อ


ทั้งหมด..