รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนา
 
งานบริการ..
 
โครงการพัฒนา
htmlCode

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

e-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
 0-2534-7096

 

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  แผนกวิศวกรรม  งานพัฒนา  
  งานพัฒนา   
เนื้อหา   
 
 

          เพื่อให้แผนกวิศวกรการแพทย์สามารถธำรงรักษา พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ในการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ทำให้ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีอัตราการเสียซ้ำของการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย มาบรรยายในหัวข้อเรื่องการใช้งาน การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย โดยจัดเป็นประจำทุกเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน 

           

 
          นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรม โดยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชบรรยายในหัวข้อเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการใช้งาน การซ่อมบำรุง ปัญหาที่พบบ่อยและเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ เป็นประจำทุกเดือนเช่นกัน  และเนื่องจากแผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดสนใจของหน่วยงานหรือโรงพยาบาลอื่นๆ จึงมักจะได้รับการร้องขอเข้าเยี่ยมชมหน่วยเป็นประจำ ซึ่งก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างมาก..
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]