รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
 
พัฒนาด้านโภชนบำบัดอย่างต่อเนื่อง
 
ดาวน์โหลดคู่มือ
 
แนวทางการวินิจฉัยและคู่มือBNT
 
แบบประเมิน BNT010752
 
ภาพกิจกรรม...อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลคุณภาพ ด้านโภชนบำบัด ต้นแบบนำร่อง
 
Contact
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยโภชนบำบัด    รู้จักองค์กร  ข้อมูลหน่วย  
  ข้อมูลหน่วย   
เนื้อหา   
         งานด้านโภชนบำบัด เริ่มมีในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา โดยในระยะแรกคือการให้อาหารเหลวทางสายยาง และการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วย ..
         แต่ยังไม่กว้างขวางและละเอียดลึกซึ้งในการปรับปรุงส่วนผสมให้พอเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละโรค เนื่องจากขาดผู้มีความรู้ และสนใจด้านนี้ ทำให้ขาดการดำเนินงานอย่างจริงจัง
         ปี พ.ศ. 2537 ได้มีคำสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (เฉพาะ) ที่ 7/37 จัดตั้งหน่วยโภชนบำบัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยด้านโภชนบำบัด พัฒนาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะทุพโภชนการรวมทั้งการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ และการให้อาหารทางสายยางของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นาวาอากาศเอกวิบูลย์ ตระกูลฮุน (พลอากาศตรี วิบูลย์ ตระกูลฮุน ) เป็นหัวหน้าหน่วยโภชนบำบัดเป็นคนแรก

" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จะเป็นโรงพยาบาล ต้นแบบ ริเริ่ม นำร่อง
ระบบโภชนบำบัดให้แก่ผู้ป่วยอย่างครบวงจร
"
 

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]