กองกุมารเวชกรรม
ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาบริจาคเงิน
ได้ที่ชื่อบัญชี
"โครงการส่งน้องสู่อ้อมอกครอบครัว"
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่บัญชี 049-2-94058-0

หรือร่วมบริจาคเงินตามโครงการได้ที่
ICU เด็กชั้น 10
 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 เครื่องช่วยหายใจ
ให้ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจสามารถ
กลับบ้านไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างปลอดภัย
-
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ภารกิจ
 
การจัดส่วนราชการ
 
สถานภาพกำลังพล
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
บทความทางวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2553-2555(ม.ค.-เม.ย.)
 
การติดตามตัวชี้วัด
บริการประชาชน
 
แผ่นพับขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม
เอกสารเผยแพร่ความรู้/แผ่นพับ
 
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ OPD
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหีด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
 
Allergy Asthma & Immunology
 
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม

                                                                       
         ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้า" 
         ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสุพัตรา แคสันเทียะ 
                                                    โทร. 0-2534-7306-7 e-mail:
asiriluk@yahoo.com                                   

      ลงทะเบียน

-
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (27/6/2018)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7 ... ดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน  อ่านต่อ..


 บทความทางวิชาการ: การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ OPD (16/2/2017)
     เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญมากในปัจจุบัน ปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาคือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม พบว่ามีการใช้ยาในห้องตรวจผู้ป่วยนอกอย่างไม่สมเหตุสมผลประมาณร้อยละ 50 เช่น การเลือกชนิดของยา ขนาดยา ระยะเวลาในการให้ยา และการให้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น  ...>>  ATB swardship in OPD  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 

 
   BAH CHANNEL: Bhumibol Adulyadej Hospital


BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital

 

   ภาพกิจกรรม
 
.
 อบรมเชิงปฏิบัติการ Neonatal Resuscitation Program (NRP) (29/8/2018)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดและเด็ก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูความรู้ ทักษะของบุคลากร รพ.ฯ ที่ให้การดูแลรักษาทารกแรกเกิดและเด็กให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 130 คน ประกอบด้วยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1-2 ของกองกุมารเวชกรรม แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 กองสูตินรีกรรม แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินอ่านต่อ


 น.อ.หญิง กัลยา พงษ์ประไพ และคณะ บริจาคเงินในโครงการส่งน้องสู่อ้อมอกครอบครัว (12/7/2018)
     น.อ.หญิง กัลยา พงษ์ประไพ และคณะบริจาคเงินจำนวนเงิน 33,620 บาท มอบให้กับโครงการส่งน้องสู่อ้อมอกครอบครัว กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ให้ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างปลอดภัย โดยมี น.อ.สืบสุข ศิริธร นปก.ประจำ กพ.ทอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 61 ทั้งนี้ผู้มีจิตศัทธาสามารถบริจาคเงินได้ที่ ชื่อบัญชี "โครงการส่งน้องสู่อ้อมอกครอบครัว" บัญชีออมทรัพย์อ่านต่อ


 บรรยายเรื่อง “Clinical Practice Guidelines for Anaphylaxis 2017” (28/6/2018)
     น.อ.หญิงศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์โรคภูมิแพ้ กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Clinical Practice Guidelines for Anaphylaxis 2017” ในการประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..