กองอายุรกรรม

url: http://medicinebhumibol.com/

 
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจผิวหนัง
ความรู้สู่ประชาชน
 
ไฟโบร-สแกน(เครื่องตรวจตับ) เทคโนโลยีใหม่ รู้ผลไว...รักษาได้
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมโรคติดชื้อแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
   http://medicinebhumibol.com

 
   รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

 รางวัลชมเชย 2 หอผู้ป่วยอายุรกรรม 8/1
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
   ภาพกิจกรรม/ประชุมวิชาการ
.
 งานเบาหวานโลกประจำปี 2560 (24/11/2017)
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันเบาหวานโลก ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ การรับประทานยาเบาหวาน การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน เมื่อ 22 พ.ย.60 ... อ่านต่อ


 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่อง มหันตภัยเงียบโรคลมชัก (3/11/2017)
     หน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เรื่อง "มหันตภัยเงียบ...โรคลมชัก" เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 60 ณ บริเวณห้องตรวจตรวจพิเศษ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ... อ่านต่อ


 กิจกรรมงานวันไตโลก... อ้วนกลมระทมไต (24/3/2017)
     ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ "อ้วนกลมระทมไต" ตามกำหนดของสมาคมโรคไตนานาชาติที่กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันไตโลก โดยในปีนี้เน้นการควบคุมโรคไตในกลุ่มประชากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ภายในงานมีกิจกรรมแนะนำการรับประทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับโรคไต นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต และการสาธิตกายบริหารเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคไต เมื่อ 22 มี.ค.60  .... อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการเรื่อง "วันหัวใจ (ไม่) ล้มเหลว" (28/2/2017)
     ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "วันหัวใจ (ไม่) ล้มเหลว" โดยมีอายุรแพทย์โรคหัวใจของ รพ.ฯ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกศ ชั้น 5 เมื่อ 27 ก.พ.60 .... อ่านต่อ


 กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง รู้ทันซึม ป้องกันเศร้า (21/11/2016)
     กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง"รู้ทันซึม ป้องกันเศร้า" จัดโดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม2 cr. ปีการศึกษา 2559 กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ที่ปรึกษาโครงการ แพทย์หญิงมนัสพร มานัสสถิตย์ เมื่อวันทึ่ 17 พ.ย. 2559 ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..