กองโสต ศอ นาสิกกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ศูนย์รักษาความผิดปกติทางการนอน
 
ห้องตรวจการได้ยินและฝึกพูด
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
-
 ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (13/7/2017)
     ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Snoring and Obstructive sleep apnea) เป็นภาวะที่ไม่มีลมหายใจผ่านเข้าออกจากทางเดินหายใจส่วนบนหรือหายใจน้อยลงอย่างต่อเนื่องขณะหลับ เป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในทางเดินหายใจมากจนกระทั่งทำให้เกิดการหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ขณะนอนหลับ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาติดต่อ  ห้อง โสต ศอ นาสิกรรม ล่วงหน้า 0-2534-7180อ่านต่อ


 ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิกกรรม เปิดให้บริการ...วันเสาร์ (19/6/2015)
     ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการวันเสาร์ เวลา 0800–1200 น.(ปิดรับบัตร 11.30 น.) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 ก.ค.58 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม 0-2534-7180อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
-
 โครงการให้ความรู้ในการป้องกันการสูญเสียการได้ยินในวัน WORLD HEARING DAY (5/3/2018)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันการสูญเสียการได้ยินในวัน WORLD HEARING DAY เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคและตื่นตัวกับปัญหาทางการได้ยิน เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 61 ณ ลานชั้น2 อาคาร คุ้มเกล้าฯ ...  อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการ เรื่องราวของหนูน้อยบ้านหมุน (23/2/2018)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับกองโสต ศอ นาสิกกรรม จัดการประชุม Interdepartment เรื่อง "เด็กๆเวียนหัวบ้านหมุนได้ด้วยเหรอ?...อาการในเด็กที่พบไม่บ่อยแต่น่าสนใจ" โดย น.อ.จิตรสุดา วัชรสินธุ์ ,น.ต.หญิง วรรณรวี ไทยตระกูล ,น.ต.รณกร ปัญจพงษ์ ,น.ต.หญิง ศิริลักษณ์ อัศวบำรุงกุล ,ร.อ.หญิง ธันย์ชนก สุภาจารุพันธุ์ และ พญ.สโรชา ทรัพย์ขำ เมื่อ 22 ก.พ.61 ...  อ่านต่อ


 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักแก้ไขการพูดกับการดูแลเด็กที่มีความผิด (7/7/2015)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง นักแก้ไขการพูดกับการดูแลเด็กที่มีความผิดปกติทางภาษาที่ส่งผลต่อปัญหาด้านการเรียนรู้ โดย อาจารย์ พรจิต จิตรถเวช เมื่อวันที่ 6-7 ก.ค. 58 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ...อ่านต่อ


ทั้งหมด..