กองทันตกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองทันตกรรม
 
ภารกิจ
 
โครงสร้างการบังคับบัญชา
 
รายนามบุคลากร
 
หน่วยงานในความดูแล
 
ติดต่อศูนย์ทันตกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
งานพัฒนาคุณภาพ...ทำต่อเนื่อง
 
โครงการใหม่ ปีงบประมาณปี 2553
 
โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
 
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
บริการประชาชน
 
ช่องทางการรับบริการทางทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ทันตแพทยสภา
 
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Electronic Books ทันตสาธารณสุข
   clip

 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ประชาสัมพันธ์ระบบการจองคิวทันตกรรมผ่านระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ (10/7/2019)

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์ระบบการจองคิวทันตกรรม สำหรับข้าราชการกองทัพอากาศในเครื่องแบบ สามารถจองคิวผ่านระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปอ่านต่อ


 โครงการลูกพ่อหลวงยิ้มสวยด้วยสิทธิประกันสังคม (24/7/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดทำโครงการ "ลูกพ่อหลวง ยิ้มสวยด้วยสิทธิประกันสังคม" เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินน้ำลายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิประกันสังคมที่ตนเองมีอยู่โดยให้บริการทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อรับวันนัดได้ที่ น.ต.หญิง ศุภธิดา วุฒิเลิศ ที่ 27933 ทุกวันราชการ เวลา 13.30-15.00 น. ... อ่านต่อ


 ทำฟันที่นี่ ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท (30/5/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการทางทันตกรรมทราบดังนี้ สิทธิประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด) เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7933 อ่านต่อ


 วิธีการทำความสะอาดช่องปากเบื้องต้น (10/10/2017)
      BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital อ่านต่อ


 เปิดบริการ X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน (2/11/2015)
     คลินิกพิเศษทันตกรรมนอกเวลาราชการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการ X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน(เฉพาะวันเสาร์) ในช่วงเวลา 0830-1130 โดยมีรายละเอียดดังนี้อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 โครงการ Big Rock Thailand 4.0 ในหัวข้อเรื่อง Digital Implants, Hands on (4/10/2019)
     บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)​ ทำการฝึกอบรมทันตแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในโครงการ Big Rock Thailand 4.0 ในหัวข้อเรื่อง Digital Implants, Hands on เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562 ... อ่านต่อ


 งานเกษียณอายุราชการกองทันตกรรม (3/10/2019)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างผู้เกษียณอายุ และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของกองทันตกรรม เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ... อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการประจำเดือนเรื่องการดูแลฟันปลอม (denture care) (5/6/2019)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม เรื่อง "การดูแลฟันปลอม (denture care)" แก่บุคลากรในกองทันตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การดูแลรักษาฟันปลอมเพื่อเป็นแนวทางให้ความรู้แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ทันตแพทย์หญิง สิตา ถาวรนันท์ อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมกองทันตกรรม เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 ... อ่านต่อ


 ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต (5/4/2019)
     น.อ.หญิง บุญธิดา โชติชนาภิบาล ผอ.กทก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ และทันตแพทย์ กทก.รพ.ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 13 คน โดยศึกษาดูงานการทำงานจริงของทันตแพทย์ การป้องกันการติดเชื้อ การใช้เครื่องเอกซเรย์ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 ... อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการเรื่อง การปฏิบัติงานกับรังสีอย่างปลอดภัยและมีความสุข (29/3/2019)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง การปฏิบัติงานกับรังสีอย่างปลอดภัยและมีความสุข แก่บุคลากรในกองทันตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความจำเป็นของผู้ปฏิบัติงานกับรังสี การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลและแนวทางการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ให้ปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก น.อ สยม บุนนาค น.ต.วีระชัย อินใจ และ ร.อ.หญิง พัชราภรณ์ รัตนสกล รังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่ กองรังสีกรรม มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมกองทันตกรรม รพ.ฯ ในวันพฤหัสที่อ่านต่อ


ทั้งหมด..