กองทันตกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองทันตกรรม
 
ภารกิจ
 
โครงสร้างการบังคับบัญชา
 
รายนามบุคลากร
 
หน่วยงานในความดูแล
 
ติดต่อศูนย์ทันตกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
งานพัฒนาคุณภาพ...ทำต่อเนื่อง
 
โครงการใหม่ ปีงบประมาณปี 2553
 
โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
 
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
บริการประชาชน
 
ช่องทางการรับบริการทางทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ทันตแพทยสภา
 
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Electronic Books ทันตสาธารณสุข
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 งดให้บริการทางทันตกรรมคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (23/5/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการทางทันตกรรมคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ 0-2534-7933-4อ่านต่อ


 วิธีการทำความสะอาดช่องปากเบื้องต้น (10/10/2017)
      BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital อ่านต่อ


 เปิดบริการ X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน (2/11/2015)
     คลินิกพิเศษทันตกรรมนอกเวลาราชการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการ X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน(เฉพาะวันเสาร์) ในช่วงเวลา 0830-1130 โดยมีรายละเอียดดังนี้อ่านต่อ


 ช่องทางการรับบริการทางทันตกรรม... สำหรับข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ (8/10/2015)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ ข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบ สามารถรับบริการทางทันตกรรม ได้ตามช่องทางต่อไปนี้อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต (23/3/2018)
     น.อ.หญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์ ผอ.กทก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และทันตแพทย์ กทก. รพ.ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 16 คน โดยศึกษาดูงานการทำงานจริงของทันตแพทย์ในรพ. การป้องกันการติดเชื้อ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย เมื่อวันที่ 21 มี.ค.61   ... อ่านต่อ


 กองทันตกรรม มอบรางวัลผู้ช่วยมีน้ำใจ ประจำเดือน ธ.ค.60- ก.พ.61 (12/3/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มอบรางวัลผู้ช่วยมีน้ำใจ ประจำเดือน ธ.ค.60- ก.พ.61 แก่ น.ส.วีรยา บำรุงเรือง และ น.ส.จุฬาลักษณ์ คำท้วม ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดจากการลงคะแนนของเจ้าหน้าที่กองทันตกรรมทุกคน โดยความมีน้ำใจ เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ... อ่านต่อ


 รับฟังการบรรยายเรื่อง Anticoagulants and Antiplatelet drugs in Dentistry เพื่อทบทวนความรู้ของทันตแพทย์ (9/2/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้รับเกียรติจาก นท.วิทยา จักรเพชร มาบรรยายเรื่อง Anticoagulants and Antiplatelet drugs in Dentistry เพื่อทบทวนความรู้ของทันตแพทย์ ตลอดจนให้คำปรึกษาเรื่องข้อควรปฏิบัติทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่มนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 ที่ห้องประชุมกองทันตกรรม ...  อ่านต่อ


 งานประชุมวิชาการทันตแพทย์ สังกัด ทอ. (12/12/2017)
     คณะกรรมการบริหารกำลังพลทันตแพทย์ พอ. จัดการประชุมทันตแพทย์ สังกัด ทอ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อให้ทันตแพทย์ได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและเป็นการปรึกษาหารือข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในทันตแพทย์ ทอ. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 60 ... อ่านต่อ


 อบรมการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย (27/11/2017)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยร.ต.หญิง จิราภรณ์ สิงหะนัด นายทหารนิรภัยภาคพื้น รพ.ฯ และคณะ เมื่อ 23 พ.ย.60  ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..