กองทันตกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองทันตกรรม
 
ภารกิจ
 
โครงสร้างการบังคับบัญชา
 
รายนามบุคลากร
 
หน่วยงานในความดูแล
 
ติดต่อศูนย์ทันตกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
งานพัฒนาคุณภาพ...ทำต่อเนื่อง
 
โครงการใหม่ ปีงบประมาณปี 2553
 
โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
 
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
บริการประชาชน
 
ช่องทางการรับบริการทางทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ทันตแพทยสภา
 
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Electronic Books ทันตสาธารณสุข
   clip

 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 โครงการลูกพ่อหลวงยิ้มสวยด้วยสิทธิประกันสังคม (24/7/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดทำโครงการ "ลูกพ่อหลวง ยิ้มสวยด้วยสิทธิประกันสังคม" เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินน้ำลายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิประกันสังคมที่ตนเองมีอยู่โดยให้บริการทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อรับวันนัดได้ที่ น.ต.หญิง ศุภธิดา วุฒิเลิศ ที่ 27933 ทุกวันราชการ เวลา 13.30-15.00 น. ... อ่านต่อ


 ทำฟันที่นี่ ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท (30/5/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการทางทันตกรรมทราบดังนี้ สิทธิประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด) เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7933 อ่านต่อ


 วิธีการทำความสะอาดช่องปากเบื้องต้น (10/10/2017)
      BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital อ่านต่อ


 เปิดบริการ X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน (2/11/2015)
     คลินิกพิเศษทันตกรรมนอกเวลาราชการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการ X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน(เฉพาะวันเสาร์) ในช่วงเวลา 0830-1130 โดยมีรายละเอียดดังนี้อ่านต่อ


 ช่องทางการรับบริการทางทันตกรรม... สำหรับข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ (8/10/2015)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ ข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบ สามารถรับบริการทางทันตกรรม ได้ตามช่องทางต่อไปนี้อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 บรรยายเรื่อง จะหวานแค่ไหน...ก็ไม่ฟันผุ (11/1/2019)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับกองทันตกรรม จัดการบรรยายเรื่อง "จะหวานแค่ไหน...ก็ไม่ฟันผุ" โดย ร.อ.หญิง สิริภา กิจานุกุล ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านอุดฟัน operative dentistry เมื่อ 10 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการกองทันตกรรม (17/12/2018)
     กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดประชุมทันตแพทย์สังกัดกองทัพอากาศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางทันตกรรมของกองทัพอากาศ ได้พบปะ พูดคุยข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งส่วนกลางได้ให้ข้อมูลด้านกำลังพล การศึกษา และข้อมูลอื่นๆที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการ เรื่อง “Digital radiography in generalอ่านต่อ


 การบรรยายความรู้เกี่ยวกับเครื่องสแกนภาพในช่องปาก (8/11/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเครื่องสแกนภาพในช่องปาก (Intraoral Scanner) และทดลองปฎิบัติเครื่อง MEDIT’s i500 intraoral scanner ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยวางแผนการรักษาโดยมาใช้สร้างแผ่นแบบศัลยกรรม (surgical template) เพื่อให้รากเทียมที่ฝังอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่เราวางแผนไว้ ซึ่งมีประโยชน์มากและส่งผลต่อความสำเร็จของรากเทียมโดยผู้บรรยาย คุณมรกต เม่นบางผึ้ง ผู้เชื่ยวชาญเรื่องการใช้เครื่องแสกนในช่องปากจากบริษัทอ่านต่อ


 กิจกรรมทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (19/10/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดกิจกรรมทำฟัน ฟรี 84 คิว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 61 ณ กองทันตกรรม ชั้น3 อาคาร คุ้มเกศ --->> อ่านต่อ


 การบรรยายและสาธิตการทำลายเชื้อทางทันตกรรม (16/10/2018)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายและสาธิตการทำลายเชื้อทางทันตกรรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับความปลอดภัยทางทันตกรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษา โดยผู้บรรยาย คุณปริญญา พันธุ์รัศมีทอง ผู้เชื่ยวชาญเรื่องการฆ่าเชื้อทางทันตกรรม จากบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด ณ ห้องประชุมกองทันตกรรม --->> อ่านต่อ


ทั้งหมด..