กองทันตกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองทันตกรรม
 
ภารกิจ
 
โครงสร้างการบังคับบัญชา
 
รายนามบุคลากร
 
หน่วยงานในความดูแล
 
ติดต่อศูนย์ทันตกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
งานพัฒนาคุณภาพ...ทำต่อเนื่อง
 
โครงการใหม่ ปีงบประมาณปี 2553
 
โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
 
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
บริการประชาชน
 
ช่องทางการรับบริการทางทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ทันตแพทยสภา
 
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Electronic Books ทันตสาธารณสุข
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 เปิดบริการ X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน (2/11/2015)
     คลินิกพิเศษทันตกรรมนอกเวลาราชการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการ X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน(เฉพาะวันเสาร์) ในช่วงเวลา 0830-1130 โดยมีรายละเอียดดังนี้อ่านต่อ


 ช่องทางการรับบริการทางทันตกรรม... สำหรับข้าราชการ ทอ.ในเครื่องแบบ (8/10/2015)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ ข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบ สามารถรับบริการทางทันตกรรม ได้ตามช่องทางต่อไปนี้อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 การบรรยายเรื่อง Review of Restorative Materials (20/7/2017)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอุลยเดช พอ. ได้รับเกียรติจาก ทพ.ภูริวัฒน์ สิทธิยศ อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาบรรยายเรื่อง Review of Restorative Materials เพื่อให้ทันตแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและเทคนิคในการอุดฟันที่ทันสมัยและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อ 6 ก.ค.60  ...   อ่านต่อ


 รับรางวัล ผู้ช่วยทันตแพทย์ดีเด่น (29/6/2017)
     นาง นาตยา อาจแสน พนักงานบริการระดับ 1 ได้รับรางวัล "ผู้ช่วยทันตแพทย์ดีเด่น" ประจำเดือน เม.ย-มิ.ย. 60 จากกองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานดี มีน้ำใจต่อผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน สอดคล้องต่ออัตลักษณ์เชิงคุณธรรมของรพ.ฯอ่านต่อ


 อบรมเรื่อง Make it sure How to success for Assistant (28/6/2017)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดอบรมเรื่อง Make it sure How to success for Assistant เพื่อเรียนรู้วัสดุทางทันตกรรม และเสริมทักษะในการช่วยงานทันตแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณ พัชรีย์ จันทร์ขิ่น Key Account Supervisor งานทันตกรรม บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 1300-1530  ..... อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ทอ. (31/3/2017)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณะกรรมการบริหารกำลังพลทันตแพทย์ พอ. จัดประชุมทันตแพทย์สังกัด ทอ. ครั้งที่ 2/60 โดยมีการบรรยายเรื่อง Office Syndrome โดย น.อ.วันชัย ศิริเสรีวรรณ ศัลยแพทย์กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ฯ , การบรรยายเรื่องสิทธิผู้ป่วยประกันสังคม , องค์กรคุณธรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย บุคลากร และองค์กร เมื่อ 31 มี.ค.60 .... อ่านต่อ


 ต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต (30/3/2017)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อที่จะเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มี.ค.60  .... อ่านต่อ


ทั้งหมด..