กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
การจัดโครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
ติดต่อ กตน.
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน
 
ด้านบริการ
 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหืด/ภูมิแพ้จมูกและญาติ
 
โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร
 
โครงการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ
 
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
-
   ภาพกิจกรรม กตน.
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ BAHT Application (1/8/2018)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ BAHT Application ซึ่งเป็นโปรแกรมใน smart phone ที่ช่วยให้การคัดกรองผู้ป่วยมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พยาบาลสามารถคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเป็นระบบเดียวกันทั้งโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้รับบริการปลอดภัย ได้รับการรักษาที่รวดเร็วตามความต้องการการรักษาพยาบาล อบรมระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค.61 โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกเข้าร่วมโครงการจำนวนอ่านต่อ


 โครงการอบรมเรื่องระบบการคัดกรองผู้ป่วย (25/1/2018)
     ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเรื่อง "ระบบการคัดกรองผู้ป่วย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ." เพื่อให้การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการมีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันในการแบ่งประเภทผู้ป่วยตามลำดับความเร่งด่วน พัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถใช้การคัดกรองผ่าน Application บน Smart phone โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกเข้าร่วมอบรมจำนวนอ่านต่อ


 ประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2560 (11/7/2017)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2560 “Common practice in Emergency room” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์  ...   อ่านต่อ


 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและการบริการของเจ้าหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วย (5/4/2017)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและการบริการของเจ้าหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อพัฒนาทักษะในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60 ....  อ่านต่อ


 มุทิตาจิต พล.อ.ต.นิพนธ์ (12/9/2016)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ พล.อ.ต.นิพนธ์ รุทธพิชัยรักษ์ อาจารย์แพทย์อาวุโสของกอง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อ 9 ก.ย.59 ...อ่านต่อ


ทั้งหมด..