กองสูตินรีกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ประชุมวิชาการ UPDATE OB-GYN 2016
 
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 UPDATE OB-GYN PRACTICE
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม
ความรู้สู่ประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
.
 ประชุมวิชาการกองสูตินรีกรรม ประจำปี 2559 (30/11/2016)
     กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง Update OB - GYN โดยมีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของกองสูตินรีกรรม รพ.ฯ และแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมบรรยาย เมื่อ 28 พ.ย.59 ...    อ่านต่อ


 งานมุทิตาจิตกองสูตินรีกรรม (28/9/2016)
     กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ จากใจชาวสูติ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อ พล.อ.ต.ปริญญา ติรณะประกิจ และคุณจิตสุภา มาอยู่ โดยมีบุคลากรของกองและพี่ๆน้องๆชาว รพ.ฯ ร่วมงาน เมื่อ 26 ก.ย.59  ... อ่านต่อ


 ทำบุญกองสูตินรีกรรม (7/9/2015)
     กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเจริญธรรมาราม เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนผู้ป่วยของ กสก.รพ.ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง เมื่อวันที่ 4 ก.ย.58...อ่านต่อ


ทั้งหมด..