กองการพยาบาล
 
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ภารกิจ
 
การจัดส่วนราชการ
 
สถานภาพกำลังพล
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ/ที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารศูนย์มะเร็ง
การศึกษาและฝึกอบรม
วิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
NSO News
 
NSO News ปีที่ 7 ฉบับที่ 10
บริการประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
สภาการพยาบาล
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.กพย. (15/11/2017)
     น.อ.หญิง นรีกุล จิตตบุณย์ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและอำนาจบังคับบัญชาให้แก่ น.อ.หญิง อิสริยา พิณพรหมราช ผอ.กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อ 2 ต.ค.60  อ่านต่อ..


 แจ้งย้ายสำนักงานและเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ (15/7/2015)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์มะเร็ง ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.58 และขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 

 
   ภาพกิจกรรม
 
.
 พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2560 (6/11/2017)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2560 เมื่อ 2 พ.ย.60 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 1.บุคลากรดีเด่น ระดับผู้ตรวจการพยาบาล 2.บุคลากรดีเด่น ระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย 3.บุคลากรดีเด่น ระดับนักวิชาการ 4.บุคลากรดีเด่น ระดับพยาบาลเวรเช้า 5.บุคลากรดีเด่น ระดับพยาบาลปฏิบัติการ 6.บุคลากรดีเด่น ระดับพยาบาลเทคนิค 7.บุคลากรดีเด่น ระดับพนักงานช่วยการพยาบาล รางวัลพิเศษ 1.บุคคลดีเด่นระดับโรงพยาบาลประเภทนายทหารสัญญาบัตร 2.บุคคลดีเด่นระดับโรงพยาบาลและกรมแพทย์ทหารอากาศอ่านต่อ


 จัดการซ้อมปฏิบัติการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน (31/10/2017)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดการซ้อมปฏิบัติการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน (Mass Casualty top table) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในวันที่ 26 ค.ต.60 โดยจัดการซ้อมไปเมื่อ 25 ต.ค.60 ...   อ่านต่อ


 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล (6/10/2017)
     น.อ.หญิง นรีกุล จิตตบุณย์ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและอำนาจบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผอ.กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ให้แก่ น.อ.หญิง อิสริยา พิณพรหมราช เมื่อ 2 ต.ค.60  ... อ่านต่อ


 โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการที่ดีให้กับพนักงานช่วยการพยาบาล (30/8/2017)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการที่ดีให้กับพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อให้พนักงานช่วยการพยาบาลมีการพัฒนาพฤติกรรมบริการและจิตบริการที่ดีขึ้น ให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและมีความพึงพอใจ โดยมีพนักงานช่วยการพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน 230 คน เมื่อ 25 ส.ค.60 ... อ่านต่อ


 จัดการอบรม Advance Cardiac Life Support สำหรับพยาบาล (8/8/2017)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการอบรม Advance Cardiac Life Support สำหรับพยาบาล เพื่อให้พยาบาลสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรพยาบาลมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการดูแลให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นคืนสภาพปกติได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 35 คน ตั้งแต่วันที่ 2-4 ส.ค.60     ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..