กองการพยาบาล
 
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ภารกิจ
 
การจัดส่วนราชการ
 
สถานภาพกำลังพล
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ/ที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารศูนย์มะเร็ง
การศึกษาและฝึกอบรม
วิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
NSO News
 
NSO News ปีที่ 7 ฉบับที่ 10
บริการประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
สภาการพยาบาล
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.กพย. (21/9/2015)
     ขอแสดงความยินดีกับ น.อ.หญิง นรีกุล จิตตบุณย์ ผอ.กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ที่มา: Nid Cholaros  อ่านต่อ..


 แจ้งย้ายสำนักงานและเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ (15/7/2015)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์มะเร็ง ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.58 และขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 

 
   ภาพกิจกรรม
 
.
 อบรม CPR สำหรับพนักงานช่วยการพยาบาล (8/6/2017)
     กองการพยาบาลจัดการอบรม CPR สำหรับพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 5-7 มิ.ย. 60 ..... อ่านต่อ


 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า รุ่นที่ 6 (26/4/2017)
     พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า รุ่นที่ 6 จำนวน 85 คน เมื่อ 21 เม.ย.60 ซึ่งนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลเข้ารับการฝึกปฏิบัติ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นเวลา 15 สัปดาห์ (600 ชม.) ตั้งแต่ ม.ค. - เม.ย.60 ... อ่านต่อ


 The English Training Course for Nurses (24/3/2017)
     .... อ่านต่อ


 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษพยาบาล (25/10/2016)
     กองการพยาบาลจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษพยาบาล ฝึก Table manner course ที่ Novotel hotel สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ...  อ่านต่อ


 วันพยาบาลแห่งชาติ (25/10/2016)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีบอร์ดนิทรรศการพระราชประวัติ และสมเด็จย่ากับการพยาบาลไทย และการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นกองการพยาบาลจำนวน 11 คน เมื่อ 21 ต.ค.59 ...  อ่านต่อ


ทั้งหมด..