มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  
 • เพื่อการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการให้บริการ
  ทางการแพทย์
 • เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการแพทย์
  และวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เพื่อพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข และการพัฒนา
  คุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์
 • เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์
  ที่จำเป็นเพิ่มขึ้น
 • เพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาล
  ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเจ็บครอบครัวทหารและพลเรือนอนาถา
 • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศล
  เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
  ทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุน
  มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย
  สาขา
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี
  049-2-92670-4
  Tel: 66(0)-2534 7555


  ติดต่อมูลนิธิฯ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  Tel: 66(0)-2534-7236
  Fax: 66(0)-2523-8589
  e-mail:
  rtaf.hospital@gmail.com

   https://www.facebook.com/BhumibolGiveShop

    จุดรับบริจาคและจำหน่ายของที่ระลึก 

   ร้านค้ามูลนิธิฯ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
      0 2534 7161 เวลา 0900-1300 น.
   ร้านค้ามูลนิธิฯ ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
      0 2534 7970 เวลา 1600-1900 น.
   นอกเวลา สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2534 7555

 • สื่อประชาสัมพันธ์ / Multimedia
   
  โครงการระดมทุนเข้ามูลนิธิ
  สินค้าที่ระลึกร้านค้ามูลนิธิ
   
  เสื้อ
   
  กระเป๋า
   
  ร่ม
   
  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
   
  หมวก
   
  น้ำดื่ม
  ติดต่อมูลนิธิ
   
  มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
   
  จุดรับบริจาค และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
   

   
  htmlCode

   'เหนื่อยแต่ไม่หยุด มนุษย์ต้องชนะ'
  ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 0-2534-7236
  หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

  ID line : @Bhumibolhospital

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  download file >>>
  e-refer and mobile app.pdf

  นำเสนอความก้าวหน้า
  ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  และเปิดตัว Application BAH connect

  html code 
     'เหนื่อยแต่ไม่หยุด มนุษย์ต้องชนะ'

  โรงพยาบาลของพ่อขอน้ำใจต้านภัย COVID-19
  ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
  บัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2534-7236 หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  ID line : @Bhumibolhospital
   

   

   
     หนึ่งน้ำใจ ที่ให้โอกาส (ภาพผู้มีจิตศรัทธา)
   น.ท.จักรพงษ์ และ น.ต.หญิงใจทิพย์ ไพบูลย์ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ (1/4/2020)
       ขอบพระคุณ น.ท.จักรพงษ์ และ น.ต.หญิงใจทิพย์ ไพบูลย์ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาและป้องกันโรค Covid-19 นอกจากนี้อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ก็เป็นจิตอาสามาช่วยตรวจคนไข้ทุกวันอังคารมาเป็นเวลา 20 ปีอีกด้วยค่ะ ทาง รพ.ฯ ขอบพระคุณน้ำใจของท่านที่มาเติมเต็มกำลังกายของเราและเพิ่มกำลังใจให้ผู้ป่วย เราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ พวกเราชาวซุปเปอร์ฮีโร่เสื้อขาวจะผ่านไปด้วยกันนะคะ  อ่านต่อ..


   คุณนภัส ศรีภิรมย์ บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท (27/3/2020)
       คุณนภัส ศรีภิรมย์ บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 ...   อ่านต่อ..


   พลอากาศเอกยุทธนา ไวเดชา บริจาคเงิน 100,000 บาท (19/3/2020)
       พลอากาศเอก ยุทธนา ไวเดชา บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ...   อ่านต่อ..


   ผู้แทน ชนอ. รุ่นที่ 37 บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (12/3/2020)
       ผู้แทน ชนอ. รุ่นที่ 37 บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี น.อ.นคร บุญมี น.บริหารงาน รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ...   อ่านต่อ..


   สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ บริจาคเงินจำนวน 700,000 บาท (4/3/2020)
       สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ บริจาคเงิน จำนวน 700,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 3 มี.ค.63...   อ่านต่อ..


  ทั้งหมด..  
   


    จุดรับบริจาค และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก  
   ร้านค้ามูลนิธิฯ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ โทร. 0-2534-7161   เวลา 0900-1300 น.
   ร้านค้ามูลนิธิฯ ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ โทร. 0-2534-7970      เวลา 1600-1900 น.
   นอกเวลาทำการ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2534-7555