ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH Channel Official
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
 
สอบถาม ร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
html code 
 
 • ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 •  


  เครื่องหมายโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานแก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการแก่กองทัพอากาศและโรงพยาบาลทหารอากาศ โดยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระปรมาภิไธยเป็นชื่อโรงพยาบาลทหารอากาศว่า “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ” และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชทานชื่อให้แก่มูลนิธิที่กองทัพอากาศจัดตั้งขึ้น เพื่อหาทุนสร้างพระบรมรูป อาคารรักษาพยาบาล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ว่า“มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ” และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่ออาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดอาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๘

       โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัวรวมทั้งประชาชนทั่วไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

        โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ วิชาการ การเรียนการสอน และการผลิตบุคลากรวิชาชีพแพทย์ และพยาบาล เป็นผลให้การบริการรักษาพยาบาลเจริญก้าวหน้าในระดับแนวหน้าของประเทศ อีกทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละและทุ่มเมแรงกายแรงใจปฏิบัติงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อของโรงพยาบาล

        เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระปรมาภิไธยเป็นชื่อของโรงพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ประดิษฐานเหนือสัญลักษณ์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎมีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานแก่บุคลากรของกองทัพอากาศและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ อย่างหาที่สุดมิได้ 


  <<- BACK
     รายการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
  เครือข่ายกาญจนาภิเษก
  คลังปัญญาไทย
  มูลนิธิชัยพัฒนา
    จำนวน  3  เรื่อง   [ 1 ]
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง