ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี โรงพยาบาล
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
facebook: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
LINE: @bhumibolhospital
 
facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค | contact e-mail:bhumibol.check@gmail.com
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 24-05-2560
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้"
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  วิธีสอบราคา  
 

หัวข้อเรื่อง

วันที่ประกาศ


 ซื้อสติกเกอร์ UPO SIZE 5x2.5 cm. 2,000 ดวงม้วน แกน 1.5 (PVC ใช้สำหรับห้องเย็นและแช่แข็ง) จำนวน 1,000 ม้วน
 ซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ (๒๑๐x๒๙๗มม.) ชนิด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๕,๐๐๐ รีม
 ซื้อหลอดทดสอบทางชีวภาพ สำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 2,000 TEST
 ซื้อ กลุ่มอาหารประเภทไข่ จำนวน 4 รายการ
 ซื้อ ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ ขนาด 6 คิว (20 กก.) จำนวน 300 ท่อ
 ซื้อ สายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ จำนวน 140 ชิ้น
 ซื้อ เตียงผู้ป่วยกึ่งวิกฤตชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า (BED, ADJUSTABLE, POWERED) จำนวน 22 เตียง
 ซื้อ หุ่นหัตถการประกอบการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ จำนวน 27 รายการ
 พัสดุคงคลัง จำนวน 8 รายการ
 ซื้อเตียงผ่าตัดแบบเลื่อนพื้นเตียงในแนวศีรษะและเท้าชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า (TABLE, OPERATING, HOSPITAL, ADJUSTABLE) จำนวน 1 เตียง
 เช่า เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 10 เครื่อง
เช่า เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ จำนวน 10 เครื่อง
ซื้อ กลุ่มอาหารประเภทสัตว์แปรรูป จำนวน 27 รายการ
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ซื้อ อาหารสำเร็จรูปทางการแพทย์ ประเภทผงโปรตีนสกัด เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายให้อาหาร โดยใช้ทดแทนไข่ขาว จำนวน 1,000 กก.
ซื้อ อาหารสำเร็จรูปทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 7,500 กก.
ซื้อ อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารละลาย แบบระบบปิด จำนวน 50,000 PCS
 ซื้อ ถุงบรรจุอาหารทางการแพทย์ จำนวน 250,000 ชุด
 ซื้อ ก๊าซไนโตรเจน 99.99% ขนาด 7 คิว จำนวน 4,000 ท่อ
 ซื้อ อาหารสำเร็จรูปทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง จำนวน 360 ถุง
 ซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ
 ซื้อ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเยื่อบุหัวใจวัว แบบขอบบางพิเศษ จำนวน 20 ชิ้น
 ซื้อ CASSETTE บรรจุแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา ตลับละ 5 รอบ จำนวน 480 ชุด
ซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร (Sterilizer, Surgical Instrument, Pressurized Steam) จำนวน 1 เครื่อง
ซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
ซื้อ STERILE ALCOHOL BLISTER (สำลีแอลกอฮอล์) จำนวน 360,000 แผง
ซื้อ ออกซิเจนการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 ซื้อ SOLUTION SET FOR PUMP จำนวน 16,000 ชุด
 ซื้อ เครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับ จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ COTTON WOOL 450 GM. จำนวน 24,000 ม้วน
 ซื้อ อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารละลาย แบบระบบปิดแบบ 2 ทาง ความยาว 15 ซม. จำนวน 16,000 EA
 ซื้อ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวน 200 ชุด
 ซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือด โคโรนารี่ด้วยบอลลูน จำนวน 350 เส้น
 ซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (210 x 297 มม.) ชนิด 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 ซื้อ กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล และอุปกรณ์สร้างสื่อการเรียน (MICROSCOPE SET, MEDICAL LABORATORY EQUIPMENT SET) จำนวน 1 ชุด
 ซื้อ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง
 เช่า เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 12 เครื่อง (ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) จำนวน 6,000,000 แผ่น
 ซื้อ เครื่องทำความสะอาดผ้าติดเชื้อผู้ป่วย (ขนาดไม่น้อยกว่า 135 ปอนด์) (WASHER-EXTRACTOR,LAUNDRY,HOSPITAL) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ
 ซื้อ CASSETTE บรรจุแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 360 ตลับ
 ซื้อ Bond Polymer Refine Detection (Store in Chiller 4-8 °C) จำนวน 7,000 TEST
 ซื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ (MICROTOME,ROTARY,AUTOMATIC) จำนวน ๑ เครื่อง
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ
 ซื้อ เครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (ELECTROMYOGRAPHY ELECTROMYOGRAPH, MOBILE) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบไร้สายพร้อมกล้องวีดิทัศน์ (ELECTROENCEPHALOGRAPH,DIGITAL,MOBILE) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (MAXI-KIT MINICAP HB) จำนวน 7 PACK
 ซื้อ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขนาด 3,000 ซีซี. จำนวน 7,000 ชิ้น
 ซื้อ STERILE ABDOMINAL SWAB 18 x  18 5'S จำนวน 10,000 ห่อ
 ซื้อ TRITEST CD3CD4CD45 จำนวน 50 PACK
 ซื้อ ABO RH (D) (CELL GROUPING & REVERSE GROUPING) จำนวน 18,000 TEST
 ซื้อ CUVETTES FOR URISED ANALYZER (600'S) จำนวน 130 BOX
 ซื้อ เลนส์สำหรับถ่ายขณะฉีดสีแบบมุมกว้างชนิดพิเศษแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ชุด
 ซื้อ เลนส์สำหรับถ่ายขณะฉีดสีแบบมุมกว้างชนิดพิเศษแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ชุด
 ซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้าสำหรับการฝึกเดินพร้อมโปรแกรมการป้อนกลับด้วยภาพและเสียง (EXERCISER,TREADMILL,WALK TRAINING) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ กล้องตรวจตาระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ตรวจต่อมไขมัน และชุดเก็บภาพ (MICROSCOPE SET,OPTHALMOLOGY,DIGITAL) จำนวน 1 ชุด
 ซื้อ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจ (INTRA AORTIC BALLOON CATHETER) จำนวน 75 เส้น
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ
 ซื้อ พัสดุใช้ราชการ จำนวน 4 รายการ
 ซื้อ ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บโลหิต จำนวน 1 ตู้
 ซื้อ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
 ซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการรักษา (INTERVENTIONAL VASCULAR GUIDING CATHETER) จำนวน 500 เส้น
 ซื้อ เครื่องตรวจหาเส้นประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ (ULTRASOUND UNIT,VASCULAR,PORTABLE) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยบอลลูน แบบ NON-COMPLIANCE หรือ LOW-COMPLIANCE) จำนวน 250 เส้น
 ซื้อ เครื่องรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (LASER,PHYSICAL THERAPY, HIGH POWER) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ เครื่องดมยาสลบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์สำหรับการให้ยาสลบแบบ LOW FLOW พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (ANESTHESIA APPARATUS,GAS MOBILE) จำนวน 1 เครื่อง
 จ้าง เหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อม (ตั้งแต่ 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60) จำนวน 23,329 ตร.ม


11/08/2560

11/08/2560
 9/08/2560
 8/08/2560
 3/08/2560
 3/08/2560
 3/08/2560

 3/08/2560
 2/08/2560
 2/08/2560

27/07/2560

27/07/2560

27/07/2560
26/07/2560
26/07/2560

26/07/2560

25/07/2560
25/07/2560
25/07/2560
25/07/2560

24/07/2560
24/07/2560
24/07/2560
21/07/2560
21/07/2560
20/07/2560

20/07/2560
14/07/2560
14/07/2560
29/06/2560
29/06/2560
29/06/2560
28/06/2560

27/06/2560
21/06/2560
14/06/2560
12/06/2560
12/06/2560

 7/06/2560
 6/06/2560

 2/06/2560

 1/06/2560
 1/06/2560
16/05/2560
16/05/2560
15/05/2560
15/05/2560

24/04/2560

 7/04/2560

 5/04/2560
 4/04/2560
 3/04/2560
 3/04/2560
 3/04/2560
31/03/2560
29/032560
24/03/2560

23/03/2560

23/03/2560

21/03/2560
22/02/2560
21/02/2560
 7/02/2560
31/01/2560

30/01/2560

27/01/2560

26/01/2560

16/01/2560

16/01/2560

 

จำนวนทั้งหมด   2 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]