ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
ทหารอากาศสานต่อปณิธาน รักษาผู้ป่วยให้กับพ่อหลวง
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี โรงพยาบาล
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
facebook: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
LINE: @bhumibolhospital
 
facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค | contact e-mail:bhumibol.check@gmail.com
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 24-05-2560
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้"
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  วิธีสอบราคา  
 

หัวข้อเรื่อง

วันที่ประกาศ


 ซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือด โคโรนารี่ด้วยบอลลูน จำนวน 350 เส้น
 ซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (210 x 297 มม.) ชนิด 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 ซื้อ กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล และอุปกรณ์สร้างสื่อการเรียน (MICROSCOPE SET, MEDICAL LABORATORY EQUIPMENT SET) จำนวน 1 ชุด
 ซื้อ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง
 เช่า เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 12 เครื่อง (ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) จำนวน 6,000,000 แผ่น
 ซื้อ เครื่องทำความสะอาดผ้าติดเชื้อผู้ป่วย (ขนาดไม่น้อยกว่า 135 ปอนด์) (WASHER-EXTRACTOR,LAUNDRY,HOSPITAL) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ
 ซื้อ CASSETTE บรรจุแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 360 ตลับ
 ซื้อ Bond Polymer Refine Detection (Store in Chiller 4-8 °C) จำนวน 7,000 TEST
 ซื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ (MICROTOME,ROTARY,AUTOMATIC) จำนวน ๑ เครื่อง
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ
 ซื้อ เครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (ELECTROMYOGRAPHY ELECTROMYOGRAPH, MOBILE) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบไร้สายพร้อมกล้องวีดิทัศน์ (ELECTROENCEPHALOGRAPH,DIGITAL,MOBILE) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (MAXI-KIT MINICAP HB) จำนวน 7 PACK
 ซื้อ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขนาด 3,000 ซีซี. จำนวน 7,000 ชิ้น
 ซื้อ STERILE ABDOMINAL SWAB 18 x  18 5'S จำนวน 10,000 ห่อ
 ซื้อ TRITEST CD3CD4CD45 จำนวน 50 PACK
 ซื้อ ABO RH (D) (CELL GROUPING & REVERSE GROUPING) จำนวน 18,000 TEST
 ซื้อ CUVETTES FOR URISED ANALYZER (600'S) จำนวน 130 BOX
 ซื้อ เลนส์สำหรับถ่ายขณะฉีดสีแบบมุมกว้างชนิดพิเศษแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ชุด
 ซื้อ เลนส์สำหรับถ่ายขณะฉีดสีแบบมุมกว้างชนิดพิเศษแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ชุด
 ซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้าสำหรับการฝึกเดินพร้อมโปรแกรมการป้อนกลับด้วยภาพและเสียง (EXERCISER,TREADMILL,WALK TRAINING) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ กล้องตรวจตาระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ตรวจต่อมไขมัน และชุดเก็บภาพ (MICROSCOPE SET,OPTHALMOLOGY,DIGITAL) จำนวน 1 ชุด
 ซื้อ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจ (INTRA AORTIC BALLOON CATHETER) จำนวน 75 เส้น
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ
 ซื้อ พัสดุใช้ราชการ จำนวน 4 รายการ
 ซื้อ ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บโลหิต จำนวน 1 ตู้
 ซื้อ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
 ซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการรักษา (INTERVENTIONAL VASCULAR GUIDING CATHETER) จำนวน 500 เส้น
 ซื้อ เครื่องตรวจหาเส้นประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ (ULTRASOUND UNIT,VASCULAR,PORTABLE) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยบอลลูน แบบ NON-COMPLIANCE หรือ LOW-COMPLIANCE) จำนวน 250 เส้น
 ซื้อ เครื่องรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (LASER,PHYSICAL THERAPY, HIGH POWER) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ เครื่องดมยาสลบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์สำหรับการให้ยาสลบแบบ LOW FLOW พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (ANESTHESIA APPARATUS,GAS MOBILE) จำนวน 1 เครื่อง
 จ้าง เหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อม (ตั้งแต่ 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60) จำนวน 23,329 ตร.ม


21/06/2560
14/06/2560
12/06/2560

12/06/2560
  7/06/2560

 6/06/2560

 2/06/2560
 1/06/2560
 1/06/2560
16/05/2560
16/05/2560
15/05/2560

15/05/2560

24/04/2560

 7/04/2560
 5/04/2560
 4/04/2560
 3/04/2560
 3/04/2560
 3/04/2560
31/03/2560
29/032560

24/03/2560

23/03/2560

23/03/2560
21/03/2560
22/02/2560
21/02/2560
 7/02/2560

31/01/2560

30/01/2560

27/01/2560

26/01/2560

16/01/2560

 

จำนวนทั้งหมด   2 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]