ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี โรงพยาบาล
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
facebook: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
LINE: @bhumibolhospital
 
facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค | contact e-mail:bhumibol.check@gmail.com
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อัพเดท 06/09/2560
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
 

หัวข้อเรื่อง

วันที่ประกาศ


 สอบราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทไข่ จำนวน ๔ รายการ
 สอบราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทสัตว์แปรรูป จำนวน ๒๗ รายการ
 สอบราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้เลนส์ สีเหลืองแบบมองระยะเดียว จำนวน ๓๕๐ EA
 สอบราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ เลนส์ใส แบบมองระยะเดียว จำนวน ๗๐๐ EA
 สอบราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบมองใกล้-ไกล จำนวน ๒๐ ตัว
 ประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ SOFIA INFLUENZA A+B FIA (พร้อม FLEXIBLE NASOPHARYNGEAL SWAB) จำนวน ๕๐๐ BOX 
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการผ้า แบบครบวงจร (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กก.
 ประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ
 ประกวดราคาเช่า เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๕ เครื่อง
 ประกวดราคาซื้อ แถบวัดระดับน้ำตาลในเลือด (๕๐S) จำนวน ๙,๐๐๐ กล่อง
 ประกวดราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทผลไม้ จำนวน ๒๖ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ
 สอบราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ
 สอบราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยกึ่งวิกฤตชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า (BED, ADJUSTABLE, POWERED) จำนวน ๒๒ เตียง
 สอบราคาซื้อ สติกเกอร์ UPO SIZE ๕x๒.๕ cm. ๒,๐๐๐ ดวง-ม้วน แกน ๑.๕ จำนวน ๑,๐๐๐ ม้วน
 ประกวดราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทขนม จำนวน ๕๕ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทอาหารกระป๋อง จำนวน ๕๓ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทอาหารแห้ง จำนวน ๗๖ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ แก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
 ประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกชนิดใช้เครื่องฟลูโอโรสโคปได้(TABLE,OPERATING,HOSPITAL, ADJUSTABLE) จำนวน ๑ เตียง
 ประกวดราคาซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
 สอบราคาซื้อ เตียงผ่าตัดแบบเลื่อนพื้นเตียงในแนวศีรษะและเท้าชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า (TABLE, OPERATING, HOSPITAL, ADJUSTABLE) จำนวน ๑ เตียง
 สอบราคาซื้อ ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ ขนาด ๖ คิว (๒๐ กก.) จำนวน ๓๐๐ ท่อ
 สอบราคาซื้อ หุ่นหัตถการประกอบการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ จำนวน ๒๗ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทสัตว์น้ำ จำนวน ๑๗ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทสัตว์บก จำนวน ๗ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทสัตว์ปีก จำนวน ๘ รายการ
 สอบราคาซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔(๒๑๐x๒๙๗ มม.)ชนิด ๘๐ แกรมจำนวน ๑๕,๐๐๐รีม
 สอบราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ
 สอบราคาซื้อ สายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ จำนวน ๑๔๐ ชิ้น
 สอบราคาซื้อ อาหารสำเร็จรูปทางการแพทย์ ประเภทผงโปรตีนสกัด เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายให้อาหาร โดยใช้ทดแทนไข่ขาว จำนวน ๑,๐๐๐ กก.
 สอบราคาซื้อ อาหารสำเร็จรูปทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง จำนวน ๓๖๐ ถุง
 ประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
 สอบราคาซื้อ อาหารสำเร็จรูปทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ จำนวน ๗,๕๐๐ กก.
 สอบราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง
 สอบราคาซื้อ พัสดุคงคลัง จำนวน ๘ รายการ


22/09/2560
22/09/2560
22/09/2560

22/09/2560
22/09/2560
21/09/2560
20/09/2560
20/09/2560

19/09/2560

18/09/2560
14/09/2560
14/09/2560

14/09/2560
13/09/2560
13/09/2560
13/09/2560
13/09/2560

13/09/2560

12/09/2560
12/09/2560
12/09/2560
12/09/2560
12/09/2560

12/09/2560
12/09/2560

12/09/2560
12/09/2560
 8/09/2560
 8/09/2560
 8/09/2560
 8/09/2560

 8/09/2560
 8/09/2560
 8/09/2560
 8/09/2560

 5/09/2560
 5/09/2560

 1/09/2560
 1/09/2560
-

 
 
 
 


จำนวนทั้งหมด   5 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]