ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
ทหารอากาศสานต่อปณิธาน รักษาผู้ป่วยให้กับพ่อหลวง
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี โรงพยาบาล
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
facebook: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
LINE: @bhumibolhospital
 
facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค | contact e-mail:bhumibol.check@gmail.com
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 24-05-2560
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้"
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
 

หัวข้อเรื่อง

วันที่ประกาศ


 สอบราคาซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ (๒๑๐ x ๒๙๗ มม.) ชนิด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๕,๐๐๐ รีม
ประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ
สอบราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ
สอบราคา ซื้อพัสดุสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ที่สามารถใช้กับเครื่องควบคุม การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ INFUSOMAT SPACE จำนวน ๑๒,๐๐๐ SET
 สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบไร้สายพร้อมกล้องวีดิทัศน์ (ELECTROENCEPHALOGRAPH,DIGITAL,MOBILE) จำนวน 1 เครื่อง
 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาชนิด และปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด ชนิดอัตโนมัติ (HbA๑C) จำนวน ๕๐,๐๐๐ TEST
 สอบราคาซื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ (MICROTOME,ROTARY,AUTOMATIC) จำนวน 1 เครื่อง
 สอบราคาซื้อ ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดที่สามารถควบคุมอัตราการไหลได้  ในระดับปริมาตรที่มีความละเอียดได้จำกัด จำนวน 4,000 SET
สอบราคาเช่า เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑๒ เครื่อง (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑) จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น
สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (ELECTROMYOGRAPHY ELECTROMYOGRAPH, MOBILE) จำนวน ๑ เครื่อง
สอบราคาซื้อ Bond Polymer Refine Detection (Store in Chiller ๔-๘ °C) จำนวน ๗,๐๐๐ TEST
สอบราคาซื้อ เครื่องทำความสะอาดผ้าติดเชื้อผู้ป่วย (ขนาดไม่น้อยกว่า 135 ปอนด์) (WASHER-EXTRACTOR,LAUNDRY,HOSPITAL) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ CASSETTE บรรจุแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน ๓๖๐ ตลับ
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
 สอบราคาซื้อพัสดุสายแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงหัวใจ (PUMP,BALLOON,INTRAAORTIC) จำนวน ๑ เครื่อง
 ประกวดราคาซื้อ D-๕-๑๒ NSS ๑๐๐๐ ML INJECTION จำนวน ๖๕,๐๐๐ BAG
 ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่าง - ก๊าซ (BLOOD GAS) ปริมาณอิเล็กโตรไลท์ในเลือด GEM ๓๕๐๐ BGISEHCT (๔๕๐ TEST) IQM CARTRIDGE จำนวน ๗๐ PACK
 สอบราคาซื้อ เลนส์สำหรับถ่ายขณะฉีดสีแบบมุมกว้างชนิดพิเศษแบบไม่สัมผัส จำนวน ๑ ชุด
 สอบราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (MAXI-KIT MINICAP HB) จำนวน ๗ PACK
 สอบราคาซื้อ TRITEST CD๓CD๔CD๔๕ จำนวน ๕๐ PACK
 ประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
 ซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้าสำหรับการฝึกเดินพร้อมโปรแกรมการป้อนกลับด้วยภาพและเสียง (EXERCISER,TREADMILL,WALK TRAINING) จำนวน ๑ เครื่อง
 ซื้อ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขนาด ๓,๐๐๐ ซีซี. จำนวน ๗,๐๐๐ ชิ้น
 ซื้อ กล้องตรวจตาระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ตรวจต่อมไขมัน และชุดเก็บภาพ (MICROSCOPE SET,OPTHALMOLOGY,DIGITAL) จำนวน ๑ ชุด
 ซื้อ ABO RH (D) (CELL GROUPING REVERSE GROUPING) จำนวน ๑๘,๐๐๐ TEST
 ซื้อ CUVETTES FOR URISED ANALYZER (๖๐๐S) จำนวน ๑๓๐ BOX
 ซื้อ น้ำยาทำความสะอาดมือ แบบไม่ต้องล้างน้ำออกพร้อมชุดจ่ายน้ำยา จำนวน ๑๕,๐๐๐ ขวด
 ซื้อ STERILE ABDOMINAL SWAB ๑๘ x ๑๘ ๕S จำนวน ๑๐,๐๐๐ ห่อ
 ซื้อ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจ (INTRA AORTIC BALLOON CATHETER) จำนวน ๗๕ เส้น
 ซื้อ พัสดุใช้ราชการ จำนวน ๔ รายการ
 ซื้อ ชุดกล้องผ่าตัดทางจักษุพร้อมอุปกรณ์วีดิทัศน์ (MICROSCOPE,SURGICAL
,OPTHALMOLOGY) จำนวน ๑ ชุด

 ประกวดราคา ซื้อถุงเจาะเก็บโลหิตแบบ ๔ ถุง จำนวน ๑๐๐๐๐ BAG
 สอบราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ พร้อมสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 20 ชุด
 สอบราคาซื้อ ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้
 ซื้อ เครื่องดมยาสลบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์สำหรับการให้ยาสลบแบบ LOW FLOW พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (ANESTHESIA APPARATUS,GAS MOBILE) จำนวน ๑ เครื่อง
 ซื้อ กลุ่มอาหารประเภทอาหารแห้ง จำนวน ๗๖ รายการ
 ซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยบอลลูน แบบ NON-COMPLIANCE หรือ LOW-COMPLIANCE) จำนวน ๒๕๐ เส้น
 ซื้อ เครื่องตรวจหาเส้นประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ (ULTRASOUND UNIT,VASCULAR,PORTABLE) จำนวน 1 เครื่อง
 ซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการรักษา (INTERVENTIONAL VASCULAR GUIDING CATHETER) จำนวน ๕๐๐ เส้น
 ซื้อ เครื่องรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (LASER,PHYSICAL THERAPY,HIGH POWER) จำนวน 1 เครื่อง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แถบวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 6,000 กล่อง
 ซื้อ ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ ขนาด ๖ คิว (๒๐ กก.) จำนวน ๓๐๐ ท่อ
 ซื้อ กลุ่มอาหารกระป๋อง จำนวน ๕๓ รายการ
 จ้าง เหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อม (ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๐) จำนวน ๒๓,๓๒๙ ตร.ม.
 ซื้อ กลุ่มอาหารประเภทขนม จำนวน ๕๕ รายการ
 ซื้อ กลุ่มอาหารประเภทสัตว์น้ำ จำนวน ๑๗ รายการ
 ซื้อ เครื่องประเมินและวิเคราะห์เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๑ เครื่อง
 ประกวดราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทผักสด  จำนวน 109 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน 40 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน 74 รายการ
 ซื้อ กลุ่มอาหารประเภทสัตว์บก จำนวน ๗ รายการ
 ซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
 ซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดเล็กชนิด C-ARM จำนวน ๑ เครื่อง


14/07/2560
12/07/2560
12/07/2560
12/07/2560
29/06/2560

27/06/2560

27/06/2560

27/06/2560

27/06/2560

26/06/2560

26/06/2560

26/06/2560

26/06/2560

20/06/2560
20/06/2560
12/06/2560
 1/06/2560

30/05/2560
30/05/2560

30/05/2560
24/05/2560

23/05/2560
22/05/2560
11/05/2560

 9/05/2560
 9/05/2560
 
 5/05/2560
 5/05/2560
 5/05/2560
 2/05/2560
 2/05/2560

 2/05/2560
25/04/2560

20/04/2560
28/03/2560
21/03/2560

21/03/2560
14/03/2560

14/03/2560
 3/03/2560

  3/03/2560

  3/03/2560

  2/03/2560

  2/03/2560
  8/02/2560
  1/02/2560
  1/02/2560

31/01/2560
31/01/2560
24/01/2560
17/01/2560
17/01/2560
17/01/2560
16/01/2560
16/01/2560
 4/01/2560

 

 

จำนวนทั้งหมด   2 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]