ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อัพเดท 02/05/2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศยกเลิก / ประกาศเปลี่ยนแปลง  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำครอบฟันติดแน่น จำนวน ๓๙ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๑๓ เครื่อง (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒ ) จำนวน ๖,๐๔๐,๐๐๐ แผ่น (ครั้งที่ ๒)
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด (CUTTING BALLOON CATHETER) จำนวน ๕๐ ชิ้น
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๑๓ เครื่อง (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒ ) จำนวน ๖,๐๔๐,๐๐๐ แผ่น
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 28 รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อท่อถ่างขยายผิวหนัง จำนวน ๗ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อOXIDIZED REGENERATED CELLULOSE SIZE ๑๐ x ๒๐ CM. จำนวน ๑๐๐ กล่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (ECHOCARDIOGRAPHY MOBILE) จำนวน ๑ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๕ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ มีสารสีเหลือง วัสดุ HYDROPHOBIC ACRYLIC ๑-PIECE แบบบรรจุพร้อมใช้ จำนวน ๑๕๐ กล่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับห้องผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน ๑ ชุด
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตลับทดน้ำเข้า-ออกชนิดควบคุมการไหลของน้ำเกลือ Active จำนวน ๔๐๐ ชิ้น
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างจาน ขนาด ๑๕๐ ตะกร้าต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตลับทดน้ำ เข้า-ออก ชนิดควบคุมการไหลของน้ำเกลือ แบบ GRAVITY จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพัสดุสายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะพิษอันตราย จำนวน ๒๒ เที่ยว
 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อหลอดทดสอบทางชีวภาพ สำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน ๒,๐๐๐ TEST
 
26/06/2561
13/06/2561

11/06/2561

 4/06/2561

 4/06/2561
19/04/2561
  8/03/2561
 20/02/2561

 20/02/2561

  5/02/2561

  5/02/2561

 29/01/2561
 25/01/2561

 19/01/2561
  4/01/2561

 25/12/2560
 27/11/2560
 31/10/2560
-


จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]