ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 12/09/2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


 ประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่ RAPID TEST FOR INFLUENZA AB จำนวน 8,000 TEST
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Dialyzer จำนวน 2 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร A5 ชนิด 70 แกรม จำนวน 12,000 รีม
 ประกวดราคาซื้อ ยา desloratadine 5 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 468,000 TAB
 ประกวดราคาซื้อ ยา levetiracetam 500 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 289,800 TAB
 ประกวดราคาซื้อ ยา TERIPARATIDE(rDNA) 250 MCGML INJECTION (2.4 ML) จำนวน 900 SYRINGE (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาซื้อ ยา imatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 180 BOX(60 TAB)
 ประกวดราคาซื้อ ยา pitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 446,000 TAB
 ประกวดราคาซื้อ ยา diacerein 50 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 462,000 CAP
 ประกวดราคาซื้อ ยา ezetimibe 10 mg tablet, 1 tablet จำนวน 754,500 TAB
 ประกวดราคาซื้อ ยา hyaluronate sodium 20 mg2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr จำนวน 4,200 SYRINGE
 ประกวดราคาซื้อ ยา pravastatin sodium 40 mg tablet, 1 tablet จำนวน 15,000 BOX(30 TAB)
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Blood Tubing Set for Aquarius จำนวน 400 EACH
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Endotracheal Tube with Cuff จำนวน 7 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ ชุดให้สารละลายที่สามารถปรับปริมาตรได้ จำนวน 4,000 SET
 ประกวดราคาซื้อ ตลับทดน้ำเข้า - ออก ชนิดควบคุมการไหลของน้ำเกลือ แบบ GRAVITY จำนวน 1,200 ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อ ตลับทดน้ำเข้า - ออก ชนิดควบคุมการไหลของน้ำเกลือแบบ ACTIVE จำนวน 400 ชิ้น
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา 1 เครื่อง จำนวน 36 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจ และวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง
 ประกวดราคาซื้อ ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ อัพทูเดท (Uptodate Anywhere Mobile Complete and Uptodate Advanced) จำนวน 1 ฐาน
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Tracheostomy Tube Profile Cuff จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน (Inflation Device) จำนวน 400 ชิ้น


15/01/2562
14/01/2562
14/01/2562
 8/01/2562
 4/01/2562
 4/01/2562

 3/01/2562
 3/01/2562
28/12/2561
28/12/2561
28/12/2561

28/12/2561
28/12/2561
28/12/2561
26/12/2561
26/12/2561
26/12/2561
25/12/2561

25/12/2561

25/12/2561

25/12/2561
25/12/2561
-

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]