ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท"ผู้บริหาร"
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


 ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (GLOVES DISPOSABLE) จำนวน 4 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 91 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส HIV/HCV/HBV แบบ Individual Testing โดยวิธี NAT ในโลหิตผู้บริจาค จำนวน 20,000 หลอดทดสอบ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 91 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างตรวจภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 234 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา esomeprazole 20 mg gastro-resistant tablet, 1 tablet  จำนวน 280,000 tab
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา norepinephrine 4 mg4 mL concentrate for solution for infusion} 4 mL ampoule จำนวน 30,000 AMP
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet, 1 tablet จำนวน 750,000 tab
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร Dual chamber rate responsive pacemaker พร้อมสายเครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 2 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 799,800 tab
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองเชื้อทางน้ำเหลืองวิทยาในโลหิตผู้บริจาค จำนวน 4 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 3 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 4 รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเวชเบียนผู้ป่วยด้วยเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน
 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดกการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 505,000 กก.
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา liraglutide 18 mg3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 8,306 penfill
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา epoetin alfa 4000 iu0.4 mL solution for injection, 0.4
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา pravastatin sodium 40 mg tablet, 1 tablet
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา pregabalin 75 mg capsule, hard, 1 capsule
 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ เทสลา จำนวน ๑ เครื่อง
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาและแผ่นทดสอบสำเร็จรูป สำหรับตรวจหมู่โลหิตและตรวจความเข้ากันได้ของโลหิตผู้ป่วย จำนวน ๓๓ รายการ
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว จำนวน  ๒,๐๐๐ ชุด


 8/10/2563

23/09/2563
21/09/2563

21/09/2563
18/09/2563
 
 3/09/2563
 3/09/2563

 1/09/2563
21/08/2563

18/08/2563
14/08/2563
13/08/2563
13/08/2563
11/08/2563
11/08/2563
 5/08/2563

23/07/2563
20/07/2563
20/07/2563
13/07/2563

13/07/2563

 2/07/2563
-

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]