ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH Channel Official
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
 
สอบถาม ร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ
htmlCode

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

e-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
 0-2534-7096

 

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้น รับบริการที่: ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
 หัวข้อเรื่อง

 วันที่ประกาศ


(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป (ชนิดซีอาร์ม 2 มิติ แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมชุดเก็บสิ่งส่งตรวจและ filter tip จำนวน 297 กล่อง
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายกระตุ้นหัวใจ จำนวน 2 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) จำนวน 350 เส้น
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจโรคโควิด 19 Xpert Xpress SARS-CoV-2 (10 Cartridgebox) จำนวน 7,140 TEST
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างตรวจภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 234 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน 245 PACK 
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อระบบจัดและจ่ายยา (แบบที่ 1) จำนวน 1 ระบบ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูกชนิดหัวมีรูสอดแกนนำทาง สำหรับกระดูกเท้า, ข้อเท้าข้อมือและข้อศอก จำนวน 26 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet, 1 tablet จำนวน 630,000 Tab
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา tigecycline 50 mg powder for solution for infusion, 1 vial
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา pitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 800,000 Tab
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion 1 vial จำนวน 109,500 vial
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา liraglutide 18 mg3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 8,306 penfill
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 800,000 tab
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 63 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา linagliptin 5 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 17,681 BOX
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา lansoprazole 30 mg orodispersible tablet, 1 tablet จำนวน 15,000 BOX
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 504,000 กก.
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองเชื้อทางน้ำเหลืองวิทยาในโลหิตผู้บริจาค จำนวน 4 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส HIV/HCV/HBV แบบ individual testing จำนวน 21,000 หลอดทดสอบ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา denosumab 60 mg1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr จำนวน 1,730 box
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 3 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาและแผ่นทดสอบสำเร็จรูป สำหรับตรวจหมู่โลหิตและตรวจความเข้ากันได้ของโลหิตผู้ป่วย จำนวน 30 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา sacubitril 49 mg + valsartan 51 mg film-coated tablet,
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา dulaglutide 1.5 mg0.5 mL solution for injection, 0.5 mL
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือด(HbA1C)จำนวน 80,000 test

 


16/11/2564
15/11/2564

15/11/2564

 9/11/2564

20/10/2564

19/10/2564
15/10/2564

 8/10/2564
23/09/2564

15/09/2564
15/09/2564
15/09/2564

15/09/2564

27/08/2564

27/08/2564
11/08/2564
 9/08/2564
 9/08/2564

 4/08/2564
22/07/2564

14/07/2564

13/07/2564

12/07/2564
12/07/2564

 9/07/2564
 9/07/2564
 7/07/2564

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]