รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท สำหรับ สสจ . รพศ ./ รพท . และ รพช
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 
htmlCode

"สืบสานธารน้ำใจ บุญใหญ่แห่งปี"
เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/17177_qr%2074.jpg

บริจาคผ่านบัญชีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 065-069548-8 หรือ สแกน QR Code e-Donation จะลดหย่อนภาษีได้ทันที ไม่ต้องอนุโมทนาบัตร

หากโอนแล้วต้องการขออนุโมนทาบัตรส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งได้ที่
📲 LINE : @bhumibolhospital

 

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
html code 
 
 • ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
 •  


  ระบบสารสนเทศงานโรงพยาบาล..ในปัจจุบัน
  จากระบบงานทั้ง ๑๒ ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้งานนั้น ทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ สามารถให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

         
    ๑.  ระบบเวชระเบียน 

    ๒.  ระบบห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 

    ๓.  ระบบรังสีกรรม  

    ๔.  ระบบเภสัชกรรม 

    ๕.  ระบบพยาธิกรรม 

    ๖.  ระบบหอผู้ป่วยใน 

    ๗.  ระบบห้องผ่าตัด

    ๘.  ระบบกำลังพลและเงินเดือน

    ๙.  ระบบบัญชี

   ๑๐. ระบบพัสดุ   

   ๑๑. ระบบค่ารักษาพยาบาล 

   ๑๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร           หลังจากใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบเดิมมาระยะหนึ่ง  คณะกรรมการสาร
  สนเทศ ได้มีแนวคิดที่         จะพัฒนางานในส่วนของการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ เพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องของข้อมูล  จึงได้ร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างพัฒนาโปรแกรมการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  โดยระบบงานดังกล่าวแพทย์จะเป็นผู้สั่งการรักษาซึ่งประกอบด้วยการสั่งยา  การสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งตรวจรังสีกรรม  การบันทึกผลการวินิจฉัยโรค ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้งานให้แก่แพทย์ในโรงพยาบาล    ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแพทย์ทุกท่านเป็นอย่างดี หลังจากได้จัดอบรมวิธีการใช้งานเรียบร้อยแล้ว   จึงได้เริ่มใช้ระบบการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์  ตั้งแต่เดือน ก.ค. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา
     ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับ
  ความสะดวก รวดเร็วและลดระยะเวลาในการรอคอยลงได้ ..


   

   


   

      


  <<- BACK