โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191

พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/17855_489971154447761716-1000x1414.jpg

 

  Hits: 63 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม งด ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ (11/4/2567)
 ขอเชิญบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา (9/4/2567)
 ขอเชิญชวนผู้มารับบริการทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน BAH Connect (27/3/2567)
 ประกาศงดฉายรังสีผู้ป่วยในเวลาและนอกเวลาราชการ (19/3/2567)
 ประกาศงดให้บริการตรวจสุขภาพ (19/3/2567)
 วันหยุดประจำเดือนเมษายน 2567 (14/3/2567)
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ (11/3/2567)
 เรียน ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โมเดล5 (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) (8/3/2567)
 การบรรยายและสาธิตการปฏิบัติการฝึกเอาชีวิตรอดและการบริหารเหตุการณ์วิกฤต (7/3/2567)
 ประชุมวิชาการทางการแพทย์ประจำปี 2567 (6/3/2567)
จำนวน 51 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง