โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


นโยบายการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ

นโยบายการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ


โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอประกาศให้ผู้รับบริการทุกท่านทราบ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาเพื่อการเข้ารับบริการได้อย่างไร้รอยต่อโดยมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างเคร่งครัด หากผู้รับบริการไม่ประสงค์ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ยกเลิกได้ที่ แผนกทะเบียนและเวชสถิติ โทร 025344275
  Hits: 163 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม งด ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ (11/4/2567)
 ขอเชิญบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา (9/4/2567)
 ขอเชิญชวนผู้มารับบริการทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน BAH Connect (27/3/2567)
 ประกาศงดฉายรังสีผู้ป่วยในเวลาและนอกเวลาราชการ (19/3/2567)
 ประกาศงดให้บริการตรวจสุขภาพ (19/3/2567)
 วันหยุดประจำเดือนเมษายน 2567 (14/3/2567)
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ (11/3/2567)
 เรียน ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โมเดล5 (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) (8/3/2567)
 การบรรยายและสาธิตการปฏิบัติการฝึกเอาชีวิตรอดและการบริหารเหตุการณ์วิกฤต (7/3/2567)
 ประชุมวิชาการทางการแพทย์ประจำปี 2567 (6/3/2567)
จำนวน 51 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง