โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 


ติดตั้งเครื่อง|หน่วยคัดกรอง
     วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 ชมภาพ


  Hits: 1083 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ระบบสารสนเทศงานโรงพยาบาล..ในปัจจุบัน (13/7/2552)
 ติดตั้งเครื่องหน่วยประชาสัมพันธ์|ศูนย์ประสาน (3/5/2554)
 ติดตั้งเครื่อง|เวชระเบียน ชั้น 1 (3/5/2554)
 ติดตั้งเครื่องฯห้องตรวจทันตกรรม อาคารคุ้มเกศ (17/7/2555)
 ติดตั้งเครื่องฯ ...ศูนย์โรคไต (6/9/2555)
 ติดตั้้งเครื่องฯ ศูนย์ส่องกล้องและห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (18/2/2556)
จำนวน 6 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]