ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH Channel Official
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
 
สอบถาม ร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ
htmlCode
ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..

กับ 3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
html code 
viewbranch
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช  คณะผู้บริหารโรงพยาบาล  
  คณะผู้บริหารโรงพยาบาล   
หัวข้อย่อย   
 http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/0_Use1.jpg

พลอากาศตรี
หญิง อิศรญา สุขเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
e-mail:
isaraya_s@rtaf.mi.th


http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/0_Use2.jpg

นาวาอากาศเอก ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
รองผู้อำนวยการ ๑ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

e-mail: taweevong_harn@rtaf.mi.th


 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/17033_DrThumrongprawat.jpg

นาวาอากาศเอก ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล
รองผู้อำนวยการ ๒ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

e-mail: thumronkprawat_c@rtaf.mi.th
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/0_Use4.jpg

นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์
นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
e-mail:
watthanasak_p@rtaf.mi.th


 
 
 
 

จำนวนทั้งหมด   4 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]